XIQE/Schuzky/5.10.2005

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na Schůzky

Schůzka týmu XIQE ze dne 5. 10. 2005

Prezence přítomných

Dostavili se Petr Adámek, Petr Vlček, Martin Beránek, Zdeněk Zikán, Michal Krčál

Rozdělení úkolů

Martin Beránek

Vrstva vstupu a výstupu - Nahradit mapování souboru do paměti alternativním řešením, které nebude plýtvat adresovým prostorem (vysoká priorita).

Petr Vlček

Nastudovat problematiku optimalizace XPath, zdroje průběžně zveřejňovat na Wiki. Rozmyslet si návrh rozhraní optimalizátoru.

Generátor souborů pro XMark vyhodit ven z experimentu do samostatné třídy, aby se to dal použít ve více experimentech.

Jednou z implementací by měla být statická implementace optimalizátoru - natvrdo sestavené plány provedení pro vybrané dotazy z XPathMarku.

Michal Krčál

Rozšíření rozhraní pro modely dokumentu – DOM4j. Identifikace požadavků na jádro systému ve vztahu k modelům dokumentu.

Josef Šustáček

Rozšíření rozhraní pro modely dokumentu – DOM. Identifikace požadavků na jádro systému ve vztahu k modelům dokumentu.

Petr Adámek

Implementace dynamických signatur.

Úkoly do budoucna

  • Podpora XUpdate
  • Podpora pro jmenné prostory (nízká priorita)
  • Podpora pro XQuery (velmi nízká priorita)
  • Podpora pro transakce (velmi nízká priorita)
  • Definovat vnější API systému. Zmapovat existující specifikace API pro XML a na jejich základě rozhraní navrhnout (Dom4j, SAX, balíky javax.xml.*, XML:DB)
  • Vhodný síťový protokol pro vzdálený přístup (nízká priorita), tenký vs. tlustý klient JDBC - problém serializace - deserializace objektů, které se posílají po síti. U tlustého klienta teoreticky odpadá problém s opakovanou serializací.
  • Přepsat generátor souborů benchmarku XMark do Javy

Návrh protokolu

  1. Server pošle klientovi seznam identifikátorů uzlů
  2. Klient si může vyžádat uzly, které chce (může je načítat postupně)
  3. Server pošle příslušné uzly v binární podobě (z hlediska protokolu je jedno, zda uzly budou serializovány a nebo jestli se uzly budou tahat přímo z disku)

Server by měl mít možnost klientovi natlačit i data, která nechce (kvůli efektivitě na straně serveru).


Nezařazené návrhy

Negenerovat vzorové soubory XMarku při každém bloku experimentů, ale uložit předgenerované soubory různých velikostí do repository.

Odkazy

An Introduction to the XML:DB API