XIQE/Namespace

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Namespace support

Java API obsahuje rozhraní javax.xml.namespace.NamespaceContext, které je určeno pro práci se jmennými prostory v režimu pro čtení. Pro začátek bychom mohli implementovat toto rozhraní v balíku org.xiqe.namespace.

Implementace tohoto rozhraní by měla umožňovat zjistit

  • URI na základě zadaného prefixu a
  • prefix/prefixy na základě zadaného URI.

Uvedené informace by mělo jít zjistit na základě zadaného kontextového uzlu. Předpokládám, že informace o prefixu bude uložena u uzlu, kde je prefix definován. Pro uzly uvnitř jmenného prostoru se informace zjistí procházením osy předků (ancestor). K procházení půjde využít existující indexové struktury a do rozhraní NodeResolver bude přidána operace k získání informací o jmenných prostorech pro zadaný uzel.