XIQE/Models

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na XIQE

DOM

Doplnit testy a nezapomenout na:

  • otestovat metodu nextSibling a previousSibling u uzlu bez rodiče (Document)

Možná zkusit použít testovací třídy u xercesu nebo u jiného parseru obsahujícího DOM.

BP zpracovavajici rozsireni rozhraní DOM - Josef Šustáček

NodeResolver

Upřesnit sémantiku rozhraní nodeResolver:

  • jestli getNextSibling a getPreviousSibling má pro uzly, které nemohou mít rodiče, vracet null, nebo vyhodit výjimku (a jak se obecně chovat v těchto případech).
  • jestli getNodeParent(NodeId id) vraci pro uzly, které nemohou mít rodiče, null nebo vyhazuje výjimku (jakou?)

DOM4J

Vylepšit testy, aby se pri každém nemusel vytvářet StorageManager a vše co k tomu patři

  • napsat vlastní implementaci NodeResolveru, která bude natvrdo vracet strukturu nejakeho dokumentu a tuto využívat v testech

XOM