XIQE/Maven ExEx Plugin

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na XIQE

XIQE: Plugin pro spouštění experimentů systémem ExEx z Mavenu

Lokální instalace pluginu

Pokud chcete spouštět experimenty, musíte si nejdříve plugin nainstalovat. Zdroje pluginu se již nachází v repository, takže instalace aktuální verze je poměrně jednoduchá.

 • Stáhněte si zdrojové soubory pluginu ze SVN repository
 svn checkout https://www.bilysklep.cz/repos/xml/trunk/xiqe/maven-exex-plugin
 • Přepněte se do adresáře pluginu a spusťte instalaci
 cd maven-exex-plugin
 maven plugin:install
 • Úspěch instalace pluginu můžete ověřit příkazem
 maven -P exex

Instalace na fakultních počítačích

Do adresáře pro pluginy mavenu není na faktultě povolen zápis a výše popsaná instalace se proto nezdaří. Z neznámého důvodu není účinné nastavení lokálního adresáře pro pluginy pomocí property maven.plugin.user.dir. Proto musíte celý adresář s pluginy přesunout do domovského adresáře.

 • Ve svém domovském adresáři vytvořte soubor build.properties (pokud ještě není vytvořený) a v něm nastavte nové umístění adresáře s pluginy
 maven.plugin.dir=${maven.home.local}/plugins
 • Z globální instalace Mavenu si zkopírujte již nainstalované pluginy
 cp -r $MAVEN_HOME/plugins $HOME/.maven/

Po provedení těchto kroků můžete pokračovat v normální instalaci.

Známé potíže a jejich řešení

Někdy se může stát, že se instalace pluginu nezdaří. To se děje zvláště tehdy, když instalujete plugin z příkazové řádky a zároveň z IDE, protože IDE plugin může mít zamčené některé soubory v cache. Pak obvykle stačí IDE zavřít a z adresáře $HOME/.maven/cache vymazat adresář pluginu.

Nastavení pluginu

Nastavení pluginu můžete přizpůsobit vlastním požadavkům nastavením následujících properties například v souboru ${basedir}/project.properties. Podrobné informace o zpracování properties Mavenem je na adrese http://maven.apache.org/reference/properties.html.

Property Popis Přednastavená hodnota
maven.exex.experiment.dir Adresář, kde jsou uloženy definice a konfigurace experimentů. ${basedir}/src/main/experiments
maven.exex.output.dir Adresář, do kterého se ukládají všechny vygenerované výstupy. ${maven.build.dir}/experiment-results

Možnosti pluginu

Spouštění experimentu

Při spouštění experimentu je nutné předat parametr s názvem experimentu, který se má spustit (název souboru bez přípony .xml)? Příklad pro soubor s definicí experimentu s názvem sample-experiment.xml:

 maven exex:run -Dmaven.exex.experiment=sample-experiment

Výsledky experimentu se uloží do souboru ${maven.exex.output.dir}/sample-experiment-out.xml.

Předzpracování výsledků

Pro úspěšné předzpracování výsledků experimentu je potřeba mimo názvu experimentu předat také název konfigurace. Pro jednu definici experimentu můžeme mít vytvořeno více konfigurací. Například pro soubor sample-experiment.xml máme vytvořenou konfiguraci pro export podmnožiny sebraných výsledků do LaTeXu. Konfigurační soubor je nutné nazvat stejně jako experiment a připojit k němu název konfigurace (tedy sample-experiment-latex.xml).

 maven exex:preprocess -Dmaven.exex.experiment=sample-experiment -Dmaven.exex.config=latex

Předzpracovaný dokument je připraven k transformaci (S výjimkou exportu do GNUPlotu, potřebné předzpracování jsem přidal přímo do cíle exex:plot.). Předzpracovaný soubor bude nazván ${maven.exex.output.dir}/sample-experiment-preprocessed.xml.

LaTeX

Zdroje pro systém LaTeX se generují z předzpracovaného souboru příkazem

 maven exex:latex -Dmaven.exex.experiment=sample-experiment -Dmaven.exex.config=latex

Grafy

Grafy se generují z předzpracovaného souboru příkazem

 maven exex:plot -Dmaven.exex.experiment=sample-experiment -Dmaven.exex.config=<config-name>

Cíl exex:plot pouze spouští podcíle exex:plot-prepare a exex:plot-generate. Cíl exex:plot-prepare lze použít pro vygenerování zdrojového souboru pro program GNUPlot. Druhý cíl exex:plot-generate z tohoto zdrojového souboru již programem GNUPlot generuje samotný graf.

Další výstupní formáty

Lze přidávat další výstupní formáty dle potřeby. První možnost je integrovat šablony přímo do pluginu a přidat cíl. Druhou možností je přidání obecného cíle exex:transform s parametry maven.exex.experiment a maven.exex.template.

Připomínky

Rád uvítám jakékoliv připomínky ohledně zlepšení koncepce pluginu na adrese xvlcek1@fi.muni.cz.

Poznámky

Organizační

 • Založit repository ve škole
 • Nahrát saxon8.jar do repository

Nápady

Konfigurace experimentů

 • Konfigurace experimentu a jednotlivé konfigurace výstupů by se mohly spojit do jednoho souboru a při načítání jednotlivých konfigurací výstupů se může použít XQuery
 • Vytvořit XML Schema pro tento formát souboru
 • Prozkoumat možnost vytváření reportů do stránek projektu
 • Ještě není jasné, do jakého adresáře v projektu se budou ukládat konfigurace experimentů (XML soubory). Dá se nastavit v property maven.exex.experiment.dir