VisQuery:Visual.dtd

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
<!ELEMENT visualisation_specification (xmlFile|pieChart|barChart|txtFile|none|cube|user_visualisation)>

  <!ELEMENT pieChart (legend, colors, x_size?, y_size?)>
    <!ELEMENT legend EMPTY>
      <!ATTLIST legend display (true|false) #REQUIRED>
    <!ELEMENT colors (color+)>
      <!ELEMENT color EMPTY>
        <!ATTLIST color value NMTOKEN #REQUIRED>
    <!ELEMENT x_size EMPTY>
      <!ATTLIST x_size value NMTOKEN #REQUIRED>
    <!ELEMENT y_size EMPTY>
      <!ATTLIST y_size value NMTOKEN #REQUIRED>

  <!ELEMENT cube (legend, colors, x_size?, y_size?, z_size?)>
    <!ELEMENT z_size EMPTY>
      <!ATTLIST z_size value NMTOKEN #REQUIRED>

  <!ELEMENT barChart (legend, colors, x_size, y_size, scale, horiz_lines, vert_lines)>
    <!ELEMENT scale EMPTY>
      <!ATTLIST scale spacing NMTOKEN #REQUIRED>
    <!ELEMENT horiz_lines EMPTY>
      <!ATTLIST horiz_lines value (true|false) #REQUIRED>
    <!ELEMENT vert_lines EMPTY>
      <!ATTLIST vert_lines value (true|false) #REQUIRED>

  <!ELEMENT xmlFile (output_file)>
  <!ELEMENT txtFile (output_file)>
    <!ELEMENT output_file EMPTY>
      <!ATTLIST output_file name CDATA #REQUIRED>

  <!ELEMENT none EMPTY>
  
  <!ELEMENT user_visualisation (parameter*)>
    <!ATTLIST user_connection name NMTOKEN #REQUIRED>

    <!ELEMENT parameter (#PCDATA)>
      <!ATTLIST parameter name NMTOKEN #REQUIRED>