VisQuery:Query.dtd

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
<!ELEMENT query_specification (connection, query)>

  <!ELEMENT connection (JdbcSQLConnection|RawDataSQLConnection|NullConnection|user_connection)>

    <!ELEMENT JdbcSQLConnection (subprotocol, subname, user, password)>
      <!ATTLIST JdbcSQLConnection driver CDATA #REQUIRED>
      <!ELEMENT subprotocol (#PCDATA)>
      <!ELEMENT subname (#PCDATA)>
      <!ELEMENT user (#PCDATA)>
      <!ELEMENT password (#PCDATA)>

    <!ELEMENT RawDataSQLConnection (table+)>
      <!ELEMENT table (definition, row+)>
        <!ATTLIST table name NMTOKEN #REQUIRED>
        <!ELEMENT definition (coldef+, constraint?)>
          <!ELEMENT coldef EMPTY>
            <!ATTLIST coldef name CDATA #REQUIRED 
                     sqltype CDATA #REQUIRED 
                     implicit (false|true) #IMPLIED
                     constraint CDATA #IMPLIED>
          <!ELEMENT constraint (#PCDATA)>
        <!ELEMENT row (colval+)>
          <!ELEMENT colval (#PCDATA)>

    <!ELEMENT NullConnection EMPTY>

    <!ELEMENT user_connection (parameter*)>
      <!ATTLIST user_connection name NMTOKEN #REQUIRED>

      <!ELEMENT parameter (#PCDATA)>
        <!ATTLIST parameter name NMTOKEN #REQUIRED>

  <!ELEMENT query (SQLQuery|RawDataQuery|user_query)>

    <!ELEMENT SQLQuery (sql_query)>
      <!ELEMENT sql_query (#PCDATA)>

    <!ELEMENT RawDataQuery (table)>
    
    <!ELEMENT user_query (parameter*)>
      <!ATTLIST user_query name NMTOKEN #REQUIRED>