VisQuery

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Stránky týmu VisQuery

Zdravím všechny.

Tak jsem dostal povolení založit tu stránky. Uvidíme, jak se nám tahle metoda komunikace osvědčí.

Na WikiMedia zde a zde naleznete návod, jak editovat. Vypadá to, že to není nic těžkého, já to zkouším taky poprvé.

Jelikož zatím nevím, jestli se přes tuhle Wiki dají editovat i XML stránky (ale pochybuji o tom), tak jsem na http://www.fi.muni.cz/~xzikan/visquery/ dal tu dokumentaci (v XML-DocBooku a HTML), která má být hotová ke splnění 2. kontrolního bodu. Pokud k tomu nebudete mít připomínky, tak to pak hodíme i na oficiální stránky (pokud přijdem na to, jak to vnutit Mavenu :-)). Pokud budete chtít opravit nějaké chyby nebo udělat změnu, tak můžete - ~xzikan/public_html/visquery/ má povolené čtení i zápis pro skupinu student.

Zdravím, Zdeněk

VisQuery = Nástroj pro vizualizaci dat

Vytvořit nástroj psaný v Javě s touto fukčností:

 • Prohram načte z XML souboru v jednotném, předem určeném schématu dotaz a pravidla jeho vizualizace. Načte dotazem specifikovaná data z vhodného zdroje (např. databáze, služba architektury SOA) a provede jejich vizualizaci. (příklady vizualizace: tabulka, různé grafy, XML soubor, výsledek transformace XML danou XSLT, ...). Systém by měl být modulární a umožňovat přidávat jak moduly pro dotazovaní, tak moduly pro vizualizaci.
 • schéma architektury:
Deployment.dp.gif

--Marek 19:54, 12. 6. 2005 (CEST)

Vývojový tým a stránky projektu

Tým:

 1. Miroslav Franc -– kódování, testování, integrace
 2. Marek Rychlý (vedoucí) –- analýza a návrh, kódování, testování, dokumentace
 3. Vladimír Semotán -– kódování, testování
 4. Zdeněk Zikán -– analýza a návrh, kódování, testování, dokumentace

Odkazy:

--Marek 19:54, 12. 6. 2005 (CEST)

Formáty vstupních XML souborů jednotlivých modulů projektu VisQuery

Vzorové příklady vstupních XML souborů, co byly přeneseny do DTD schématu vstupních souborů:

--Marek 18:40, 1. 5. 2005 (CEST)

Návrhové diagramy projektu VisQuery

Některé třídy nemají dokreslené celé rozhraní, protože má verze Togetheru nepodporuje některou syntax Javy 5.0 (např. LinkedList<ArrayList> myList).

--Marek 19:50, 2. 5. 2005 (CEST)

Práce na projektu (návrh rozhraní a implementace tříd)

Miroslav Franc -- 3 třídy či rozhraní:

 1. integrace jednotlivých částí projektu (hlavní třída): VisQuery
 2. dynamické zavádění tříd: ModuleClassLoader
 3. textové uživatelské rozhraní: ExampleCLI
 4. + integrace a testování

Marek Rychlý -- 15 tříd či rozhraní:

 1. rozhraní a implementace spojení na relační databázi: QueryConnection, SQLConnection, JdbcSQLConnection a třída pro simulaci databáze nad zadanými daty RawDataSQLConnection
 2. rozhraní mezi dotazem a vizualizací: QueryResult, QueryResultAbstract
 3. získání dat z relační databáze: QueryResultSQL, QueryResultGradualSQL a pomocná třída QueryResultGradualSQLRowsIterator (návrhový vzor "virtuální proxy")
 4. zíkání dat z XML: QueryResultXML a pomocné třídy QueryResultXMLConvertor, QueryResultXMLConvertorImpl (návrhový vzor "strategie")
 5. návrh rozhraní: Query, Visualisation
 6. implementace grafického uživatelského rozhraní: ExampleGUI
 7. + návrhové diagramy, údržba repository a dokumentace projektu na wiki

Vladimír Semotán -- 3 třídy či rozhraní:

 1. vizualizace do XML: XMLVisualisation
 2. vizualizace do grafu: BarChartVisualisation, BarChartVisualisationFrame
 3. + vzorové příklady vizualizace

Zdeněk Zikán -- 11 tříd či rozhraní:

 1. rozhraní a implementace dotazu nad prostými daty: RawDataQuery, NullConnection
 2. rozhraní a implementace dotazu nad relační databází: SQLQuery
 3. vizualizace do XML: XMLVisualisation
 4. návrh rozhraní: QueryConnection, Visualisation
 5. výjimky: ConnectionErrorException, QueryException, QueryResultErrorException, VisQueryException, VisualisationException
 6. + dokumentace projektu a návrh DTD schémat celého projektu

--Marek 17:11, 10. 6. 2005 (CEST)

Návrh XML

Návrh jazyka pro dotazování -- Query.dtd

Návrh jazyka pro vizualizaci -- Visual.dtd


Dokumenty

 1. Miroslav Franc -– PostScript
 2. Marek Rychlý –- DocBook, XHTML, PDF
 3. Vladimír Semotán -– DocBook, TXT
 4. Zdeněk Zikán -– DocBook, HTML, PDF


HOWTO

http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/pb138/2005/visquery/builds/visquery/distributions/

 • Spuštění hlavní třídy:

maven mevenide:run-class -DmainClass=cz.muni.fi.pb138.visquery.ExampleGUI