VaVSM109905

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

legislativa

informační zdroje

EMAS

IPPC

IRZ

legislativa

Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech

- povinné a periodické ohlašování
- roční ohlašovací cyklus
- hlášení o znečištění vody, ovzduší a půdy (multi-media approach)
- sledování polutantů (pollutant-specific approach) nebo kategorií odpadů (waste-specific

approach) v přenosech (odpady a odpadní vody)

- hlášení za jednotlivá zařízení.