VaVSM109905

Z FI WIKI
Verze z 23. 10. 2006, 11:14; Mkolar (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kontakty

Fáze 1.

legislativa

informační zdroje

EMAS

IPPC

legislativa

 • 76/2002 Sb.

IRZ

legislativa

Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech

 • povinné a periodické ohlašování
 • roční ohlašovací cyklus
 • hlášení o znečištění vody, ovzduší a půdy (multi-media approach)
 • sledování polutantů (pollutant-specific approach) nebo kategorií odpadů (waste-specific

approach) v přenosech (odpady a odpadní vody)

 • hlášení za jednotlivá zařízení.

EIA

legislativa

 • 244/1992 Sb.
 • 100/2001 Sb.
 • 93/2004 Sb.

Nevládní organizace

Arnika

Enviweb

Zákony

EuroLex

Fáze 2.

Legislativa

Zdroje

Technologie

eEurope [1]


eGoverment

ROD

EEA

Přehled reportů, action plánů, anlalýz, technologie

Standardy

Zápisy

Zápis (10.1.2006)

 • Boris - upravit dotazník - vzhodit z veřejně části odborné projekty, namísto toho se zeptat veřejnosti na zdoje o životním prostředí
 • Boris - zahrnout do dotazníku otázkz o EEA
 • Boris - změnit státní správa na veřejnout správu
 • Petráš - vytvoření portálu MKR analogicky podle CMD
 • Boris - důraz na privátní a veřejnou část MKR
 • Petráš - dotazníky budou zpracovány elektronicky - login bude v rámci zaslaného URL
 • Petráš - možnost anonymního vyplnění dotazníku
 • (zrušeno) - propojit MKR s DB ekonomických subjektu (sehnat na CBA nebo koupit), oslovené organizace budou mít předvyplněné informace, které ale nebudou vidět
 • Diplomanti - pomohou Petrášovi s předvyplňením dat
 • Boris - rozjet dotazníky do 25.1.2006 a odladit dotazník s Petrášem
 • (zrušeno) - připravit tabulku firem pro rozesílání dotazníků - sehnat cílovou skupinu respondentů
 • Petráš - udělat připomenutí dotazníků pro subjekty, které dotazník nevyplnili
 • Diplomanti - http://mesta.obce.cz - stáhnout kontakty na obce
 • Diplomanti - registr EMAS
 • Diplomanti - podívat se na http://www.msmt.cz - kontakty na jednotlivé fakulty, včetné středních škol, kontaktní osoba - proděkan
 • Boris - stanový rozvrstvéní kontaktních množin (asi 250 odpovědí celkem)
 • Diplomanti, Boris - zjistit další zdroje (časopisy na internetu) o průzkumu využívání informací
 • Všichni - sehnat 100 lidí z veřejnosti na vyplnění dotazníku
 • Kubásek - seznam nevládních ekologických oranizací - adresy má M. Kubásek
 • Boris - rozdělit statistickou část dotazníku podle typu respondenta
 • Petráš - předvyplněný dotázník budou dostávat všichni
 • Boris - otázka faktorizace cílových skupin
 • Petráš - rozesílaní na základě IČA
 • Petráš - vytvoření formuláře, prim. klíč IČO
 • Kubásek - export seznamu firem (ICO, email)
 • Další porada, 17.1.2006 FI

Zápis (17.1.2006)

 • Boris, Diplomanti - doupravit dotazníky do finální podoby pro schválení
 • Petráš - udělat novou verzi on-line dotazníku (na každé stránce jen jedna otázka)
 • Petráš - upravit odkaz 'projekt' dle dodaných informací od Ráčka
 • Diplomanti - naplnit databázi potřebnými daty o organizacích
 • Pavlovič - navrhnout hlavičky mailů dle požadavků Ráčka
 • Ráček - navrhnout finalní text dvou mailů (první - žádost o vyplnění, druhý - upozorňující na nezodopovězení)
 • Ráček - zaslat Petrášovi informace o projektu, potřebné k úpravě vystavených dat na webu MKR

Zápis (8.3.2006)

 • informatici - zaregistrovat se na http://europa.eu.int/idabc/
 • Matěj, Karel - nastudovat legislativní rámec IDABC, přehled dokumentů
 • Pavlovič, Ráček - přidat do dotazníku 2. otázky o použití internetu (ODF, PDF (formáty dokumentů), prohlížeč)
 • Ráček - vyhodit z dotazníku IPPC
 • Ráček - dotaz na využívání portálu státní správy
 • Pavlovič, Kolář - přehled dokumentů o technologiích
 • formáty - http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=17982
 • další porada 15.3.2006 na FI

Konference

Knowledge Transfer Across Europe: 4th International European e-Gov Days

Open Government 2006

LinuxExpo 2006

IDABC OSS event

Dokumenty - start 11.10.2006

Karel


 IDABC - Reports and studies
 tady je toho opravdu hodne a ze vsech oblasti
 http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5585 • METADATOVY RAMEC
  • Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů z oblasti státní správy USA
  • dokument o tom, jak pomoci tohoto nastroje
   1. identifikovat veřejné informační zdroje
   2. lokalizovat informace v nich dostupné
   3. zlepšit přístup k informacím
   4. zajistit pomoc při jejich získávání

MatejMira