VaVSM109905

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Fáze 1.

legislativa

informační zdroje

EMAS

IPPC

legislativa

 • 76/2002 Sb.

IRZ

legislativa

Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech

 • povinné a periodické ohlašování
 • roční ohlašovací cyklus
 • hlášení o znečištění vody, ovzduší a půdy (multi-media approach)
 • sledování polutantů (pollutant-specific approach) nebo kategorií odpadů (waste-specific

approach) v přenosech (odpady a odpadní vody)

 • hlášení za jednotlivá zařízení.

EIA

legislativa

 • 244/1992 Sb.
 • 100/2001 Sb.
 • 93/2004 Sb.

Nevládní organizace

Arnika

Enviweb

Zákony

EuroLex

Fáze 2.

Legislativa

Zdroje

Technologie

eEurope

ROD

EEA

Zápis (10.1.2006)

 • upravit dotazník - vzhodit z veřejně části odborné projekty, namísto toho se zeptat veřejnosti na zdoje o životním prostředí
 • zahrnout do dotazníku otázkz o EEA
 • změnit státní správa na veřejnout správu
 • vytvoření portálu MKR analogicky podle CMD
 • důraz na privátní a veřejnou část MKR
 • dotazníky budou zpracovány elektronicky - login bude v rámci zaslaného URL
 • možnost anonymního vyplnění dotazníku
 • propojit MKR s DB ekonomických subjektu (sehnat na CBA nebo koupit), oslovené organizace budou mít předvyplněné informace, které ale nebudou vidět
 • diplomanti pomouhou Petrášoj s předvyplňením dat