VaVSM109905: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(eEurope)
(Mira)
 
(Není zobrazeno 154 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
 +
== Kontakty ==
 +
* prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. [mailto:hrebicek@cba.muni.cz hrebicek@cba.muni.cz]
 +
* RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. [mailto:racek@fi.muni.cz racek@fi.muni.cz]
 +
* Ing. Boris Svoboda [mailto:svoboda@cba.muni.cz svoboda@cba.fi.muni.cz]
 +
* Mgr. Jan Pavlovič [mailto:xpavlov@fi.muni.cz xpavlov@fi.muni.cz]
 +
* Bc. Miroslav Petráš [mailto:xpetras@fi.muni.cz xpetras@fi.muni.cz]
 +
* Bc. Karel Kisza [mailto:kkisza@gmail.com kkisza@gmail.com]
 +
* Bc. Matěj Štefaník [mailto:matej.piramid@gmail.com matej.piramid@gmail.com]
 +
* Bc. Miroslav Kolář [mailto:60333@mail.muni.cz 60333@mail.muni.cz]
 +
* groupmail [mailto:hrebicek@cba.muni.cz,racek@fi.muni.cz,svoboda@cba.muni.cz,xpavlov@fi.muni.cz,xpetras@fi.muni.cz,kkisza@gmail.com,matej.piramid@gmail.com,60333@mail.muni.cz groupmail]
 +
 
== Fáze 1. ==
 
== Fáze 1. ==
  
Řádka 63: Řádka 74:
 
* [http://www.dti.gov.uk/industries/ecommunications/directive_on_privacy_electronic_communications_200258ec.html UK implementace]
 
* [http://www.dti.gov.uk/industries/ecommunications/directive_on_privacy_electronic_communications_200258ec.html UK implementace]
 
* [http://www.uoou.cz/zahr_EU_dok_2.php3 úřad pro ochranu osobních údajů]
 
* [http://www.uoou.cz/zahr_EU_dok_2.php3 úřad pro ochranu osobních údajů]
 
+
* [http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/ONas_Zakon123 http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/ONas_Zakon123]
 
=== Zdroje ===
 
=== Zdroje ===
 
* [http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&sortOrder=ISO&committee=ALL&isoDocType=ALL&title=true&keyword=metadata ISO Metadata]
 
* [http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&sortOrder=ISO&committee=ALL&isoDocType=ALL&title=true&keyword=metadata ISO Metadata]
Řádka 69: Řádka 80:
 
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/eeurope2005_en.pdf eEurope 2005 Action Plan]
 
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/eeurope2005_en.pdf eEurope 2005 Action Plan]
 
* [http://www.e-europestandards.org/action_lines.htm eEurope 2005 Action Lines]
 
* [http://www.e-europestandards.org/action_lines.htm eEurope 2005 Action Lines]
 +
* [http://europa.eu.int/idabc/ IDABC]
 +
** [http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=18577 XML based Business Frameworks]
 +
** [http://europa.eu.int/idabc/en/document/4719 Semantic Web]
 +
* [http://www.elearningeuropa.info/ eLearning Europe]
 +
* [http://www.demo-net.org Demonet]
  
 
=== Technologie ===
 
=== Technologie ===
==== eEurope ====
+
==== eEurope [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm] ====
 
* [http://www.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/benchmarking/index_en.htm Benchmarking]
 
* [http://www.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/benchmarking/index_en.htm Benchmarking]
* [http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/egov_benchmarking_2005.pdf eSociety Benchmarking]
+
** [http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/83&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  Benchmarking] FAQ]
 +
** [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/051222%20Final%20Benchmarking%20Report.pdf Benchmarking Report]
 +
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/index_en.htm eGoverment]
 +
** [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/online_availability_public_services_5th_measurement_fv4.PDF eGoverment Benchmarking Report]
 +
** [http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/egov_benchmarking_2005.pdf eSociety Benchmarking]
 +
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/elearning/index_en.htm eLearning]
 +
** [http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0172en01.pdf eLearning Action Plan]
 +
** [http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc/dec_en.pdf eLearning Program Proposal]
 +
** [http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html eLearning Programes]
 +
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/broadband/index_en.htm Broadband]
 +
** [http://europa.eu.int/comm/archives/commission_1999_2004/liikanen/media/slides/broadband.pdf Broadband Strategy]
 +
* [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm eHealt]
 +
** [http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/doc/min_dec_22_may_03.pdf eHealt Ministerial Declaration]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
* [http://europa.eu.int/idabc/en/document/3428/556 Promotion of Open Document Exchange Format]
 +
* [http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2387 MICR o ODF]
 +
* [http://www.oss.cz/hlavni-obsah/odf OSS o ODF]
 +
 
 +
==== eGoverment ====
 +
* [http://europa.eu.int/idabc/ IDABC]
  
 
==== ROD ====
 
==== ROD ====
Řádka 84: Řádka 121:
 
* [http://org.eea.eu.int/documents/etp Environmental Technologies portal]
 
* [http://org.eea.eu.int/documents/etp Environmental Technologies portal]
 
* http://org.eea.eu.int/news/Ann1107509840
 
* http://org.eea.eu.int/news/Ann1107509840
 +
 +
==== Přehled reportů, action plánů, anlalýz, technologie ====
 +
* [http://www.fi.muni.cz/~xkolar1/VaVSM109905/index.html]
 +
 +
=== Standardy ===
 +
 +
=== Zápisy ===
 +
 +
==== Zápis (10.1.2006) ====
 +
* Boris - upravit dotazník - vzhodit z veřejně části odborné projekty, namísto toho se zeptat veřejnosti na zdoje o životním prostředí
 +
* Boris - zahrnout do dotazníku otázkz o EEA
 +
* Boris - změnit státní správa na veřejnout správu
 +
* Petráš - vytvoření portálu '''MKR''' analogicky podle CMD
 +
* Boris - důraz na privátní a veřejnou část MKR
 +
* Petráš - dotazníky budou zpracovány elektronicky - login bude v rámci zaslaného URL
 +
* Petráš - možnost anonymního vyplnění dotazníku
 +
* (zrušeno) - propojit MKR s DB ekonomických subjektu (sehnat na CBA nebo koupit), oslovené organizace budou mít předvyplněné informace, které ale nebudou vidět
 +
* Diplomanti - pomohou Petrášovi s předvyplňením dat
 +
* Boris - rozjet dotazníky do 25.1.2006 a odladit dotazník s Petrášem
 +
* (zrušeno) - připravit tabulku firem pro rozesílání dotazníků - sehnat cílovou skupinu respondentů
 +
* Petráš - udělat připomenutí dotazníků pro subjekty, které dotazník nevyplnili
 +
* Diplomanti - http://mesta.obce.cz - stáhnout kontakty na obce
 +
* Diplomanti - registr [http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webpages/EMAS_databazeISO14001 EMAS]
 +
* Diplomanti - podívat se na http://www.msmt.cz - kontakty na jednotlivé fakulty, včetné středních škol, kontaktní osoba - proděkan
 +
* Boris - stanový rozvrstvéní kontaktních množin (asi 250 odpovědí celkem)
 +
* Diplomanti, Boris - zjistit další zdroje (časopisy na internetu) o průzkumu využívání informací
 +
* Všichni - sehnat 100 lidí z veřejnosti na vyplnění dotazníku
 +
* Kubásek - seznam nevládních ekologických oranizací - adresy má M. Kubásek
 +
* Boris - rozdělit statistickou část dotazníku podle typu respondenta
 +
* Petráš - předvyplněný dotázník budou dostávat všichni
 +
* Boris - otázka faktorizace cílových skupin
 +
* Petráš - rozesílaní na základě IČA
 +
* Petráš - vytvoření formuláře, prim. klíč IČO
 +
* Kubásek - export seznamu firem (ICO, email)
 +
* '''Další porada, 17.1.2006 FI'''
 +
 +
==== Zápis (17.1.2006) ====
 +
* Boris, Diplomanti - doupravit dotazníky do finální podoby pro schválení
 +
* Petráš - udělat novou verzi on-line dotazníku (na každé stránce jen jedna otázka)
 +
* Petráš - upravit odkaz 'projekt' dle dodaných informací od Ráčka
 +
* Diplomanti - naplnit databázi potřebnými daty o organizacích
 +
* Pavlovič - navrhnout hlavičky mailů dle požadavků Ráčka
 +
* Ráček - navrhnout finalní text dvou mailů (první - žádost o vyplnění, druhý - upozorňující na nezodopovězení)
 +
* Ráček - zaslat Petrášovi informace o projektu, potřebné k úpravě vystavených dat na webu MKR
 +
 +
==== Zápis (8.3.2006) ====
 +
* informatici - zaregistrovat se na http://europa.eu.int/idabc/
 +
* Matěj, Karel - nastudovat legislativní rámec IDABC, přehled dokumentů
 +
* Pavlovič, Ráček - přidat do dotazníku 2. otázky o použití internetu (ODF, PDF (formáty dokumentů), prohlížeč)
 +
* Ráček - vyhodit z dotazníku IPPC
 +
* Ráček - dotaz na využívání portálu státní správy
 +
* Pavlovič, Kolář - přehled dokumentů o technologiích
 +
* formáty - http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=17982
 +
* '''další porada 15.3.2006 na FI'''
 +
 +
=== Konference ===
 +
 +
==== Knowledge Transfer Across Europe: 4th International European e-Gov Days ====
 +
* [http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/109905/cedecko.zip sborník konference]
 +
 +
==== Open Government 2006 ====
 +
* http://www.oss.cz/opengovernment
 +
 +
==== LinuxExpo 2006 ====
 +
* http://www.linuxexpo.cz/
 +
* [http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/109905/linuxexpo2006.zip přednášky]
 +
 +
==== IDABC OSS event ====
 +
* http://europa.eu.int/idabc/en/document/5399/
 +
* [http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/109905/idabc.zip přednášky]
 +
 +
== Dokumenty - start 11.10.2006 ==
 +
===Karel===
 +
 +
----
 +
 +
*'''IDABC'''
 +
**EUROPEAN INTEROPERABILITY FRAMEWORK FOR PAN-EUROPEAN eGOVERNMENT SERVICES
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19528
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18060
 +
**Study on stakeholder requirements for pan-European eGovernment Services; Final report; Ranking and description of PEGS
 +
***http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=19649
 +
*''IDABC - odkaz Interoperability''
 +
**Architecture for delivering pan-European e-Government services
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18944
 +
**Technology and market trends for European e-Government services
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18945
 +
**Infrastructure requirements for European e-Government services
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18946
 +
**ARCHITECTURE GUIDELINES
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19280
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19281
 +
**IDABC Content Interoperability Strategy
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24405
 +
**IDABC Semantic Interoperability Strategy: The European XML Clearinghouse
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24406
 +
**Documentation on the Promotion of Open Document Exchange Format
 +
**''je tam vic dokumentu''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3439/5585
 +
**Comparative assessment of Open Documents Formats Market Overview
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=17982
 +
**Case Study in the Euregio: Reducing the administrative burden of mobility
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3878/5887#documentation
 +
  '''IDABC - Reports and studies'''
 +
  ''tady je toho opravdu hodne a ze vsech oblasti''
 +
  http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5585
 +
*'''LEGISLATIVA'''
 +
**seznam smernic tykajici se oblasti ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION (aktualizovano 1.3.2006)
 +
***http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/legis/20060301/chap_15.pdf
 +
 +
 +
*'''OBECNE INFORMACE'''
 +
**eGovernment in the Czech Republic
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=21005#search=%22eGovernment%20in%20the%20Czech%20Republic%22
 +
**Základy a struktura sítě Eionet
 +
***http://orgclassic.eea.europa.eu/documents/eionet_connects/eionet_web-cs.pdf#search=%22Z%C3%A1klady%20a%20struktura%20s%C3%ADt%C4%9B%20Eionet%22
 +
**Processes, electronic infrastructure and tools for streamlining flows of environmental data and information in Europe
 +
***http://www.eionet.europa.eu/rn/reportnet-brochure.doc
 +
**Reporting frequencies of state-of-the-environment reports in Europe
 +
***http://reports.eea.europa.eu/binaryttech36pdf/en/tech36.pdf
 +
**The EU reporting obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the monitoring mechanism
 +
***http://reports.eea.europa.eu/Technical_report_No_46/en/tech46.pdf
 +
**Business and the environment: current trends and developments in corporate reporting and ranking
 +
***http://reports.eea.europa.eu/Technical_report_No_54/en/tech54.pdf
 +
**A checklist for state of the environment reporting
 +
***http://reports.eea.europa.eu/TEC15/en/tech_15.pdf
 +
**Development of common tools and an information infrastructure for the shared European environment information system
 +
***http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2002_83/en/Tech_83.pdf
 +
 +
 +
*'''METADATOVY RAMEC'''
 +
**Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů z oblasti státní správy USA
 +
**''dokument o tom, jak pomoci tohoto nastroje
 +
**# identifikovat veřejné informační zdroje
 +
**# lokalizovat informace v nich dostupné
 +
**# zlepšit přístup k informacím
 +
**# zajistit pomoc při jejich získávání''
 +
***http://knihovna.nkp.cz/NKKR0102/0102099.html
 +
 +
*'''ZAJIMAVOSTI'''
 +
**A NEW MODEL OF ENVIRONMENTAL COMMUNICATION FOR EUROPE FROM CONSUMPTION TO USE OF INFORMATION
 +
**''podobny vyzkum jako komunikacni ramec''
 +
***http://reports.eea.europa.eu/92-9167-125-8/en/envcom.pdf#search=%22environmental%20communication%20model%22
 +
**Environmental Communication; Systems Analysis of Environmentally Related Information Flows as a Basis for the Popularization of the Framework for Sustainable Development; ''Werner Pillmann1''
 +
***http://enviroinfo.isep.at/UI%20200/PillmannW270700.el.ath.pdf#search=%22environmental%20communication%20model%22
 +
 +
----
 +
 +
===Matej===
 +
----
 +
*'''IDABC - eProcurement'''
 +
**'''1 - Case studies on european electronic public procurement projects Volume I'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22175
 +
**'''2 - Case studies on european electronic public procurement projects Volume II'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22176
 +
**'''6 - Transborder eProcurement study'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22188
 +
**'''7 - eProcurement feasibility study'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22186
 +
**'''3 - IDA eProcurement protocol xml schemas initiative - E-ORDERING AND E-INVOICING PHASES'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22198
 +
**'''4 - IDA eProcurement protocol xml schemas initiative - E-TENDERING AND E-AWARDING PHASES'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22199
 +
**'''5 - IDA eProcurement protocol xml schemas initiative - EUROPEAN CONTRIBUTION TO UBL'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22200
 +
**'''8 - Functional requirements for conductiong electronic public procurement under the EU framework - Volume I'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22191
 +
**'''9 - Functional requirements for conductiong electronic public procurement under the EU framework - Volume II'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22192
 +
**'''10 - European eProcurement: an overview'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=25046
 +
**'''11 - Directive 2004/17/EC'''
 +
***http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430en00010113.pdf
 +
**'''12 - Directive 2004/18/EC'''
 +
***http://www.sigov.si/dkom/util/bin.php?id=2004121408020465#search=%22Directive%202004%2F18%2FEC%22
 +
**'''13 - Directive 2001/115/EC'''
 +
***http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_015/l_01520020117en00240028.pdf#search=%22Directive%202001%2F115%2FEC%22
 +
 +
*'''IDABC - Interoperability'''
 +
**'''14 - Linking up Europe: Importance of Interoperability for eGoverment services'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1675
 +
**'''15 - IDA eLink specification'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18685
 +
**'''16 - Requirement for IDA eLink'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18099
 +
**'''17 - Licensing IDA eLink to Other Administrations'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=20916
 +
**'''18 - IDA eLink'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19927
 +
**'''19 - Cost & Benefit Analysis of TESTA'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18192
 +
**'''20 - IDA Value of Investment'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18194
 +
**'''21 - The collaborative software for public administrations'''
 +
***http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=1240
 +
**'''22 - Microsoft Comments to IDA regarding the Valoris Report'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=17984
 +
**'''23 - Comparative assessment of Open Documents Formats Market Overview SUN'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=17985
 +
**'''- TAC approval on conclusions and recommendations on open document formats'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2592/5588
 +
**'''24 - A Position Paper by OpenForum Europe on Open Document Formats for Public Administrations across Europe'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18033
 +
**'''- IDA promotes the use of open document formats for e-government interoperability'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3197
 +
**'''25 - Mobility case study - Summary'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24484
 +
**'''26 - Mobility case study - Study'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24485
 +
 +
*'''IDABC - Resources'''
 +
**'''27 - eDAMIS terminology'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19615
 +
**'''28 - STATISTICS, TELEMATIC NETWORKS & EDI'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19618
 +
**'''29 - European Union Public Licence'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24720
 +
**'''30 - Comments received about Draft European Union Public Licence V0.1'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24391
 +
**'''31 - Report on Outcomes of public consultation about the EUPL'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24391
 +
**'''32 - Report on Open Source Licensing of software developed by The European Commission'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=24394
 +
**'''33 - Interchange of Data between Administrations (IDA)'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18227
 +
**'''34 - The feasibility study on Machine Translation'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18094
 +
**'''35 - XML based Business Frameworks'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18577
 +
**'''36 - Description grid for XML frameworks'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18579
 +
**'''37 - WP3 Deliverable 3.1 Synthetic report on the needs of IDA networks'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18580
 +
**'''38 - WP3: Deliverable 3.2 Table summarising situation of the pre-selected networks'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18581
 +
**'''39 - The analysis of Middleware-XML adoption in two IDA sectoral networks: FIDES and TESS'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18582
 +
**'''40 - Final Report: Use of XML based Business Frameworks for IDA'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18583
 +
**'''41 - Final Report: Executive summary'''
 +
***http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18584
 +
----
 +
 +
===Mira===
 +
----
 +
*'''IDABC - Open Source Software Observatory'''
 +
**http://ec.europa.eu/idabc/oso
 +
**podrobnější analýza dokumentů a obsahu (oo) - http://www.fi.muni.cz/~xkolar1/VaVSM109905/oso.odt
 +
**podrobnější analýza dokumentů a obsahu (pdf) - http://www.fi.muni.cz/~xkolar1/VaVSM109905/oso.pdf
 +
**další informace k Open Source Software - http://www.fi.muni.cz/~xkolar1/VaVSM109905/oss.odt
 +
**seznam dokumentů:
 +
***What is Open Source Software?
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1745/468
 +
***The Many Aspects of Open Source
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1744/468
 +
***Glossary of Open Source Software Terminology
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1742/468
 +
***'''The IDA Open Source Migration Guidelines'''
 +
****http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=1983
 +
***'''IDA issues Open Source Migration Guidelines'''
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1921
 +
***'''The HAM work programme 2004'''
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1925
 +
***'''Study into the use of Open Source Software in the Public Sector'''
 +
****'''OSS Fact sheet''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1972
 +
****'''Use of Open Source in Europe''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1973
 +
****'''The Open Source Market Structure''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1974
 +
****'''Annex: OSS alphabetical list and software identification''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=2009
 +
***'''Feasibility Study'''
 +
****'''Pooling open source software''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=1977
 +
***Open Source News
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/469
 +
***Open Source Case Studies
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/470
 +
***Open Source Software Inventory
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5649
 +
***'''Open Source Resources'''
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/471
 +
*****'''Guidelines for Public Administrations''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19295
 +
*****'''Open Source Licensing of software developed by the EC''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19296
 +
*****'''Patents and OSS - What Public Administrations need to know''' - http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=20675
 +
***Open Source Policies in EU Member States and worldwide
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1677/471
 +
***Open Source Related Links
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1667/471
 +
***OSS Centres and Organisations: by country
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1631/471
 +
***Studies and Reports list
 +
****http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1666/471

Aktuální verze z 23. 10. 2006, 11:14

Kontakty

Fáze 1.

legislativa

informační zdroje

EMAS

IPPC

legislativa

 • 76/2002 Sb.

IRZ

legislativa

Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech

 • povinné a periodické ohlašování
 • roční ohlašovací cyklus
 • hlášení o znečištění vody, ovzduší a půdy (multi-media approach)
 • sledování polutantů (pollutant-specific approach) nebo kategorií odpadů (waste-specific

approach) v přenosech (odpady a odpadní vody)

 • hlášení za jednotlivá zařízení.

EIA

legislativa

 • 244/1992 Sb.
 • 100/2001 Sb.
 • 93/2004 Sb.

Nevládní organizace

Arnika

Enviweb

Zákony

EuroLex

Fáze 2.

Legislativa

Zdroje

Technologie

eEurope [1]


eGoverment

ROD

EEA

Přehled reportů, action plánů, anlalýz, technologie

Standardy

Zápisy

Zápis (10.1.2006)

 • Boris - upravit dotazník - vzhodit z veřejně části odborné projekty, namísto toho se zeptat veřejnosti na zdoje o životním prostředí
 • Boris - zahrnout do dotazníku otázkz o EEA
 • Boris - změnit státní správa na veřejnout správu
 • Petráš - vytvoření portálu MKR analogicky podle CMD
 • Boris - důraz na privátní a veřejnou část MKR
 • Petráš - dotazníky budou zpracovány elektronicky - login bude v rámci zaslaného URL
 • Petráš - možnost anonymního vyplnění dotazníku
 • (zrušeno) - propojit MKR s DB ekonomických subjektu (sehnat na CBA nebo koupit), oslovené organizace budou mít předvyplněné informace, které ale nebudou vidět
 • Diplomanti - pomohou Petrášovi s předvyplňením dat
 • Boris - rozjet dotazníky do 25.1.2006 a odladit dotazník s Petrášem
 • (zrušeno) - připravit tabulku firem pro rozesílání dotazníků - sehnat cílovou skupinu respondentů
 • Petráš - udělat připomenutí dotazníků pro subjekty, které dotazník nevyplnili
 • Diplomanti - http://mesta.obce.cz - stáhnout kontakty na obce
 • Diplomanti - registr EMAS
 • Diplomanti - podívat se na http://www.msmt.cz - kontakty na jednotlivé fakulty, včetné středních škol, kontaktní osoba - proděkan
 • Boris - stanový rozvrstvéní kontaktních množin (asi 250 odpovědí celkem)
 • Diplomanti, Boris - zjistit další zdroje (časopisy na internetu) o průzkumu využívání informací
 • Všichni - sehnat 100 lidí z veřejnosti na vyplnění dotazníku
 • Kubásek - seznam nevládních ekologických oranizací - adresy má M. Kubásek
 • Boris - rozdělit statistickou část dotazníku podle typu respondenta
 • Petráš - předvyplněný dotázník budou dostávat všichni
 • Boris - otázka faktorizace cílových skupin
 • Petráš - rozesílaní na základě IČA
 • Petráš - vytvoření formuláře, prim. klíč IČO
 • Kubásek - export seznamu firem (ICO, email)
 • Další porada, 17.1.2006 FI

Zápis (17.1.2006)

 • Boris, Diplomanti - doupravit dotazníky do finální podoby pro schválení
 • Petráš - udělat novou verzi on-line dotazníku (na každé stránce jen jedna otázka)
 • Petráš - upravit odkaz 'projekt' dle dodaných informací od Ráčka
 • Diplomanti - naplnit databázi potřebnými daty o organizacích
 • Pavlovič - navrhnout hlavičky mailů dle požadavků Ráčka
 • Ráček - navrhnout finalní text dvou mailů (první - žádost o vyplnění, druhý - upozorňující na nezodopovězení)
 • Ráček - zaslat Petrášovi informace o projektu, potřebné k úpravě vystavených dat na webu MKR

Zápis (8.3.2006)

 • informatici - zaregistrovat se na http://europa.eu.int/idabc/
 • Matěj, Karel - nastudovat legislativní rámec IDABC, přehled dokumentů
 • Pavlovič, Ráček - přidat do dotazníku 2. otázky o použití internetu (ODF, PDF (formáty dokumentů), prohlížeč)
 • Ráček - vyhodit z dotazníku IPPC
 • Ráček - dotaz na využívání portálu státní správy
 • Pavlovič, Kolář - přehled dokumentů o technologiích
 • formáty - http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=17982
 • další porada 15.3.2006 na FI

Konference

Knowledge Transfer Across Europe: 4th International European e-Gov Days

Open Government 2006

LinuxExpo 2006

IDABC OSS event

Dokumenty - start 11.10.2006

Karel


 IDABC - Reports and studies
 tady je toho opravdu hodne a ze vsech oblasti
 http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5585 • METADATOVY RAMEC
  • Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů z oblasti státní správy USA
  • dokument o tom, jak pomoci tohoto nastroje
   1. identifikovat veřejné informační zdroje
   2. lokalizovat informace v nich dostupné
   3. zlepšit přístup k informacím
   4. zajistit pomoc při jejich získávání

MatejMira