Výklad pojmů

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
MVC 
Model View Controller. Návrhový vzor pro interaktivní aplikace (převážně webové) skládající se ze 3 vrstev (persistentní, prezentační a business vrstvy).
EJB 3.0 
Enterprise Java Beans verze 3.0. Třetí verze definice architektury pro vývoj J2EE aplikací (distribuovaných a založených na komponentách).
NetBeans 
Vývojové prostředí (IDE) pro tvorbu J2EE aplikací.
Sun ONE Studio 
Vývojové prostředí (IDE) pro tvorbu J2EE aplikací.
GlassFish 
OpenSource aplikační server umožnující běh J2EE aplikací.
JSF 
JavaServer Faces. Technologie (framework) pro tvorbu uživatelských rozhraní pro webové aplikace.
Struts 
Framework pro tvorbu uživatelských rozhraní pro webové aplikace.
Cocoon 
Framework pro tvorbu webových aplikací založený na oddělení zájmů a komponentovém přístupu.
MDA 
Model Driven Architecture. Způsob vývoje systémů prostřednictvím modelů. Přístup definuje modely (či pohledy, vrstvy, úrovně) systému od návrhu funkčnosti až po konkrétní implementaci a mapování pro přechod mezi jednotlivými modely.
UML 
Unified Modeling Language. Jednotný jazyk pro specifikaci, vizualizaci, konstrukci a dokumentaci artefaktů SW systémů (čili pro modelování těchto artefaktů, potažmo systémů).
BlueJ 
Vývojové prostředí (IDE) pro tvorbu Java aplikací. Vzniklo za účelem podpory vyučováním principům objektového programování.
Poseidon for UML 
Vývojový nástroj pro modelování v jazyku UML.
webservices 
Webové služby. Pomocí metadat popsaní poskytovatelé rozličných vzdálených služeb (konverze měny, teplota vzduchu, kontrola pravopisu apod.)
JOLAP 
Java OLAP. Java aplikační rozhraní pro přístup k OLAP serverům a aplikacím běžícím.
Extrémní programování 
Soubor technik a metodik programování. Důraz je kladen především na testování (automatické) kódu.
Cactus 
Frmework pro testování java aplikací na straně serveru (servletů, EJBs apod.)
JMeter 
Nástroj pro podporu profilování v Javě.
Profiling v Javě 
Techniky a nástroje pro ladění a sledování výkonu javových aplikací.
Subversion 
Systém pro správu zdrojových kódů.
SW na řízení projektů 
Nástroj pro usnadnění tvorby a řízení softwarových projektů. Poskytuje prostředky pro správu zdrojových kódů, řízení změn v kódech, tvorbu dokumentace apod.