Uživatel:Xadamek2/Úkoly

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Seznam úkolů

PhD studium

 • Dopsat teze
 • Dopsat článek o dynamických signaturách (celkově oprášit a především doplnit popis falešných uzlů a výsledky experimentů)

XIQE

 • Doplnit podporu pro falešné uzly v Dynamických signaturách
 • Imlementace indexační metody založené na prvočíslech (řeší Zuzana Ansorgová).
 • Vyřešení problému s vyčerpáním adresového prostoru.(vyřešeno)
 • Optimalizace vrstvy pro ukládání dat, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování výsledků experimentů. (řeší Jan Kolomazník a Ondra Štverák)
 • Vytvořit ruční plány dalších dotazů, které by mohly lépe demonstrovat výhody statických i dynamických signatur oproti naivní implementaci perzistentního DOMu. (pracuje se)
 • Implementace jednoduchého a univerzálního XPath procesoru. (řeší Petr Vlček)
 • Nová kritéria pro počítání časové složitosti jednotlivých metod (např. měření počtu stránek v souboru apod.) Řeší Petr Adámek a Jan Kolomazník.

Výuka

 • Rozeslat email s pokyny jak požádat o zřízení repozitory (priorita vysoká)
 • Zveřejnit pravidla pro řešení projektů (priorita vysoká)
 • Opravit domácí úlohy (priorita nízká)
 • Zkontrolovat vypsané projekty a zeptat se studentů, jestli mají všichni zapsaný nějaký projekt. (priorita vysoká)

projekt Cesnet

 • Promluvit si s Pavlem Drášilem
 • Doplnit do plánu na letošní rok oblast, které se budu věnovat
 • Vyřešit problém s placením zdravotího pojištění

ELSW

Dlouhodobým úkolem je integrace vyvinutých metod a nástrojů NLP do Autorkých nástrojů. Druhým úkolem je podpora pro automatizované opravování úloh.

 • Podrobnější návrh architektury Open Platform
 • Podrobnější zadání diplomové práce p. Muchy na téma Integrace nástrojů NLP a sémantického webu do Open Platform. Asi si domluvit i krátkou schůzku s Tomem Pitnerem.
 • Zmapování existujících projektů v oblasti automatizovaného opravování úloh a integrovat je do prostředí Open Platform.
 • Napsání článku o problematice automatizovaného opravování úloh

Obecné

 • Zaregistrivat se na XML Prague