Tipy pro Java EE

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek se snaží zrekapitulovat základní přehled o Java EE a shrnout některé tipy, doporučené postupy a návrhové vzory pro Java EE.

 • Tvorba aplikací na platformě Java EE je poměrně komplikovaný proces, kde je třeba kombinbovat celou řadu znalostí, nástrojů a knihoven.
 • Základem úspěchu je mít v těchto věcech všeobecný přehled.
 • Celý proces výrazně ulehčila Java EE verze 5.
 • Bohužel se však v praxi můžete setkat s konzervativním přístupem a s používáním starších verzí J2EE (1.4 nebo dokonce 1.3).

Základní zásady

 • Vždy se snažíme všechno řešit co nejjednodušeji.
 • Musíme mít na paměti, že existuje velmi málo opravdu univerzálních řešení, každá metodika, technologie nebo nástroj se k něčemu hodí a k něčemu ne.
 • Dodržujeme konvence a obecné zásady.
 • Minimalizace závislostí, snaha o co největší autonomii komponent (zvýšená znovupoužitelnost, snazší údržba). Bacha na cyklické závislosti.

Nástroje

 • Hodně času, energie a peněz ušetří používání vhodných nástrojů.
 • V současnosti mají v oblasti Java EE nejlepší podporu NetBeans.

Metodika

Extrémní programování

 • http://www.extremeprogramming.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
 • Vhodné pro týmy 2 - 10 lidí
 • Minimalizace nákladů na změnu
 • Čtyři hodnoty: Komunikace, jednoduchost, zpětná vazba, odvaha.
 • Základní postupy:
  • jednoduchý návrh;
  • testování (programování řízené testy);
  • refaktoring
  • párové programování;
  • společné vlastnictví kódu;
  • nepřetržitá integrace;
  • 40hodinový týden;
  • zapojení zákazníka.
 • Základní pravidlo: všechno dělat maximálně jednoduše, žádné funkce navíc.

Klasické Objektové Orientované Metodiky

Architektura

 • Aplikace by měla vždy mít dobře oddělenou aplikační a prezentační logiku, ať už fyzicky (vícevrstvé aplikace), nebo logicky.

Databázová vrstva

 • Přesněji Integration tier, neboli vrstva integrace dat.
 • Zajišťuje přístup k datům, data bývají obvykle uložena v databázi

Relačně orientovaný přístup

 • Pracujeme s relačním modelem dat, na veškerá data se díváme jako na tabulky
 • JDBC, RowSet, Jakarta Commons DBUtils [1]
 • Absence typové kontroly, horší míra abstrakce, větší riziko vzniku chyby a jejího pozdního odhalení, obtížný refaktoring.
 • Snadnější implementace univerzálních komponent, lepší podpora pro data binding (pro JSF i Swing), potenciálně vyšší výkon (záleží ale na konkrétní situaci).

Objektový přístup s relační databází

 • Nejčastěji nějaký ORM nástroj (například Java Persistence API, Hibernate, JDO)
 • Dříve také Entity EJB.
 • Větší míra abstrakce a lepší zapouzdření, lepší typová kontrola, jednodušší odhalení chyb, snadný refaktoring
 • Složitější implementace univerzálních komponent.

Objektová databáze

 • Např. Caché
 • Není mainstream, pro určité třídy aplikací může mít význam.
 • Je otázka, jestli se někdy stane mainstreamem.

Návrhové vzory pro vrstvu perzistence dat.

Aplikační vrstva

 • Zajišťuje aplikační logiku
 • Různé možnosti
  • Obyčejná knihovna tříd
  • Vhodný proprietární aplikační framework (např. Spring)
  • EJB
  • Spring
 • Komunikace s klienty
  • Lokální rozhraní
  • RMI/IIOP
  • WebServices
  • JMS

Návrhové vzory pro vrstvu aplikační logiky.

Prezentační vrstva

 • Poskytuje UI pro uživatele
 • Základním rozhodnutím je typ klienta.

Textové UI

 • velice efektivní
 • dnes málo sexy
 • špatná podpora v Javě

Grafické UI

Webové UI

 • Univerzální dostupnost, snadné použití
 • Méně komfortu (lze částečně kompenzovat použitím AJAXu)
 • JavaServlets, JSP, JSF, různé MVC rámce (např. Apache Struts apod.)

Návrhové vzory pro prezentační vrstvu (např. notifikace změn). Zajímavý trend je DataBinding.