Spring MVC

Z FI WIKI
Verze z 12. 11. 2012, 13:50; 3988@muni.cz (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Spring MVC (Model-View-Controller) je framework pro tvorbu webových aplikací.

Dokumentace pro Spring 3.1 viz 16. Web MVC framework.