SOA: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(SOA (Service-Oriented Architecture))
(SOA (Service-Oriented Architecture))
Řádka 23: Řádka 23:
 
* existuje datové úložiště pro metadata služeb
 
* existuje datové úložiště pro metadata služeb
  
V současné době se nejvíce rozšířily dvě dominantní technologie, které můžeme považovat za implementaci SOA: webové služby (Web Services) a ESB (viz dále).
+
V současné době se nejvíce rozšířily dvě dominantní technologie, které můžeme považovat za implementaci SOA: webové služby (Web Services) a ESB.

Verze z 14. 7. 2007, 16:58

SOA (Service-Oriented Architecture)

Servisně orientovaná architektura

SOA je koncept používaný k modelování informačních systémů. Vyvinula se postupem času jako odpověď na stále vzrůstající požadavky na podnikové informační systémy. Důraz je kladen především na maximální flexibilitu, schopnost reagovat na změny co nejrychleji a nejefektivněji a přitom udržet co nejnižší výdaje.

SOA je kompozitní architektura, která v sobě soustřeďuje to nejlepší z předchozích kompozitních modelů návrhu aplikací. Modeluje systém jako soubor komponent poskytujících služby, kde službou míníme nezávislou, dobře nadefinovanou a zapouzdřenou funkcionalitu.

SOA není konkrétním produktem ani standardem, ale široce akceptovaným přístupem pro analýzu, vývoj, integraci a provoz informačních systémů. Vhodnou implementací lze dosáhnout následujících cílů:

 • snížit náklady na vývoj a integraci aplikací
 • zefektivnit vývoj a integraci aplikací
 • zhodnotit původní (legacy) aplikace
 • zjednodušit správu a řízení informačních systémů
 • rychle reagovat na změny
 • podnikat v reálném čase

Principy architektury SOA vycházejí z předchozích distribuovaných architektur CORBA, DCOM a webových služeb. Současná SOA stojí na těchto základech:

 • služby jsou volně vázané
 • služby mají hrubozrnné API
 • komunikace mezi službami je asynchronní
 • důsledně se využívají oborové standardy
 • služby jsou znovupoužitelné (v co největší rozumné míře)
 • existuje datové úložiště pro metadata služeb

V současné době se nejvíce rozšířily dvě dominantní technologie, které můžeme považovat za implementaci SOA: webové služby (Web Services) a ESB.