SDO

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

SDO (Service Data Objects)

SDO je technologie umožňující uniformní přístup k heterogenním datům. SDO je klíčovou částí servisně komponentové architektury.

SDO jsou navrženy ke zjednodušení a unifikování způsobu zpracování dat v aplikacích. Jejich používáním mohou aplikační programátoři snadno přistupovat jednotným způsobem k různým datovým zdrojům jako jsou relační databáze, soubory XML, webové služby nebo podnikové informační systémy.

Návrh (zjednodušeně): SDO užívají jazykově nezávislé datové struktury, které ulehčují komunikaci mezi různými entitami poskytujícími služby. Používají stromové struktury s kořenovým uzlem a algoritmy procházení stromu pro navigaci mezi elementy. Objekty mohou být statické nebo dynamické.