SCA

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

SCA (Service Component Architecture)

Servisně komponentová architektura

SCA je množina specifikací, které popisují model pro vývoj aplikací a systémů na základě servisně orientované architektury. SCA rozšiřuje a doplňuje předchozí přístupy k implementaci služeb a staví na otevřených standardech jako jsou webové služby.

SCA je založena na myšlence, že každá podniková funkce je k dispozici jako sada služeb, které společně poskytují řešení sloužící specifickým potřebám podniku. Kompozitní aplikace vycházející ze standardu SCA mohou obsahovat nové služby vytvořené speciálně pro aplikaci stejně jako opětovně použité podnikové funkce z již existujících systémů a aplikací. SCA poskytuje model pro sestavení služeb i pro vytvoření servisních komponent, včetně znovupoužití funkcí existujících aplikací uvnitř SCA komponent.

SCA zahrnuje široké spektrum technologií, mezi nimiž nechybí různé programovací jazyky ani prostředí a rámce, které jsou těmito jazyky běžně používané. Aplikace navržená podle specifikace SCA by měla splňovat následující vlastnosti:

  • měla by oddělovat detaily implementace a návrhu od vlastností infrastruktury
  • měla by být schopna pracovat s velkým množstvím programovacích jazyků včetně C++, Java, COBOL, PHP, XML, BPEL a XSLT
  • je nutné, aby si poradila s různými modely systémů pro zasílaní zpráv
  • vlastnosti infrastruktury jako bezpečnost, řízení transakcí a spolehlivé zasílání zpráv by měly být aplikovány s pomocí metadat
  • data by měla být reprezentována jako SDO
  • komponenty SCA by měly být znovupoužitelné
  • lokální volání služeb by mělo být pevněji vázané, aby se redukovaly režijní náklady