Psychologie

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu. Předmět studia psychologie obsahuje pět vlivných teoretických přístupů, z nichž každý svým vlastním a svébytným způsobem definuje vlastyní vědecký pohled na psychologii. Jedná se o tyto přístupy:

  • biologický se zabývá studiem neurofyziologických procesů, mozku apod podobně - osobnosti: Roger W. Sperry (1913 - 1994), dále pak František Koukolík (1941 - );
  • psychodynamický zkoumá nevědomé oblasti lidské psychiky - osobnosti: zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856 - 1939), Erich Fromm (1900-1980), Alfred Adler (1870-1937), Karen Horneyová (1885-1952), Carl G. Jung (1875 - 1961);
  • fenomenologický studuje smysl lidského bytí, lidské svědomí, osamění ... - osobnosti: Ludwig Binswanger (tvůrce aseinanalýzy 1881-1966), Medard Boss (1903-1991), Viktor Frankl (logoterapie 1905-1997);

převzato z Wikipedie