Psychologie

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu. Předmět studia psychologie obsahuje pět vlivných teoretických přístupů, z nichž každý svým svébytným způsobem definuje vlastní vědecký pohled na psychologii. Jedná se o tyto přístupy:

  • biologický se zabývá studiem neurofyziologických procesů v mozku. Tento přístup se snaží dát do souvislosti vnější chování s elektrickými a biochemickými událostmi, které se odehrávají uvnitř těla, především v mozku a nervovém systému.
  • behaviorální zkoumá objektivně pozorovatelná fakta, tj. chování (nezabývá se introspekcí). Jednotkami chování jsou S-R (stimul-reakce). Při formování osobnosti hraje důležitou roli učení.
  • psychodynamický se věnuje nevědomé oblasti lidské psychiky. Za jeho zakladatele je všeobecně považován Sigmund Freud, podle někož mají všechny duševní prožitky a projevy chování svou příčinu, jsou tedy determinovány, a obvykle nemají vědomý racionální důvod, ale nevědomý motiv.
  • fenomenologický studuje smysl lidského bytí a jeho smyslu ve světě, tedy prožívání. Fenomenologický přístup je tradičně spojován se sociálními psychology, kteří se zabývají tím, jak vnímáme, chápeme a interpretujeme svůj sociální svět;
  • kognitivní věnuje značnou pozornost poznávacím procesům, tedy myšlení osobnosti. Zabývá se duševními procesy, jako je vnímání, zapamatování, úsudek, rozhodování a řešení problému.

převzato a upraveno z Wikipedie