Porovnání databází

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

HSQLDB

Paměťový režim je vhodný především pro testování a ukázkové databáze u demoverzí programů. Velmi dobře se však uplatňuje i jako lokální vyrovnávací paměť pro kopírování databází ve větších podnikových systémech. Výhodou je, že takto k datům můžete přistupovat jako k původní relační databázi, pouze stačí přepnout JDBC ovladač. Jedinou nevýhodou je pak vyšší zatížení paměti.


Firebird

Classic server

  • pro jednouživatelské aplikace s lokálním přistupem
  • pro aplikace provozované na serveru s lokálním přistupem za předpokladu recyklovaného připojení k databázi (vytvoření spojení je u classic serveru podstatně pomalejší)

Superserver

  • Výkon přirovnáván k výkonu MySQL nad tabulkami typu MyISAM
  • vhodný pro aplikace s velkým počtem uživatelů nebo uživatelů pracujících s jedinou databází, připadně zpracovávající shodná data
  • pro aplikace provozované na serveru bez recyklace připojení k databázi

MySQL vs. PostgreSQL

Pokud pro vývoj projektu potřebujeme cizí klíče, pohledy, subselecty a transakce, lépe použít PostgreSQL Pokud nebudeme potřebovat nebo je nebudeme chtít použít v tom případě je vhodnější MySQL.

  • Porovnání Oracle, MySQL, Postgres

http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/mysql-vs-pgsql.html

  • další, jen Postgres a MySQL

http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/pgsql-vs-mysql.html

S ohledem na další vývoj projektu je třeba brát i podporu OLAP

  • MySQL stále nemá implemantovánu funkci CUBE => nižší výkon
  • MySQL má problémy s optimalizátor při tabulkách větších než 10GB

http://sourceforge.net/tracker/?group_id=35302&atid=414613&func=detail&aid=1111032 http://blogs.ittoolbox.com/bi/tools/archives/001318.asp

Navíc v některých zdrojích se uvádí příklady, kdy MySQL ztrácí svůj věhlasný výkon na tabulkách nad milion záznamů. To ale nemám ještě ověřeno.

Závěr

Vzhledem k dalšímu rozvoji projektu v oblasti OLAP, kde bude potřeba použít subselecty a CUBE, padla volba databáze na PostgreSQL. Navíc při předpokládaném zatíženi bude množství dat rapidně narůstat a již během jednoho roku provozu se předpokládá velikost databáze kolem 5GB.