Plain Old Java Object

Z FI WIKI
Verze z 13. 4. 2013, 11:58; 374351@muni.cz (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
This page is also available in English: Plain Old Java Object (English)

Plain Old Java Object je pojem, ktorý bol po prvý krát použitý Martinom Fowlerom, Rebeccou Parsons a Joshom Mackenziem v roku 2000 (http://www.martinfowler.com/bliki/POJO.html). Plain Old Java Object reprezentuje jednoduchú triedu(alebo odľahčenú entitu), na ktorú nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky. Takáto trieda nemusí implementovať žiadne rozhranie, ani dediť od žiadnej inej triedy. POJO triedy sa vyznačujú jednoduchosťou, sú jednoduché na čítanie a pochopenie a jednoducho spravovateľné.

Požiadavky kladené na POJO triedu môžu byť:

 • Bezparametrický konštruktor
 • Get-metódy
 • Set-metódy
 • Dodržiavanie základných konvencií

POJO môže obsahovať metódy equals(), hashcode(), anotácie atp., avšak dôležité je zachovať jednoduchosť. POJO triedy sú využívané napríklad v Springu, JPA alebo EJB(ale až od verzie 3.0).

Príklad POJO entity:

 
 
//POJO class representing simple player entity.
public class Client { // beginning of the class
  
private Long id;
private String name;
private String address;
 
public Long getId() {
  return id;
}
 
public void setId(Long id) {
  this.id=id;
}
 
public String getName() {
  return name; 
}
 
public void setName(String name) {
  this.name=name;
}
 
public String getAddress() {
  return address;
}
 
public void setAddress(String adress) {
  this.address=address;
}
 
@Override
public String toString() {
  return "Clients ID is : " +id ;
}
 
@Override
public boolean equals(Object o) {
 
  if (o instanceof Client) {
   Client c = (Client) o;
   if (this.id.equals(c.id)) return true;
  }
  return false; 
 }
 
@Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 97 * hash + this.id.hashCode();
    return hash; }} // end of the class