PV178

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Kurz PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET staví na základních znalostech objektového programování získaných studenty v kurzu PB161 nebo PB162 a ty rozšiřuje na úroveň samostatného vývoje aplikací v C#/.NET. Kurz provází studenty celým vývojovým procesem a pomáhá jim osvojit si základní návyky tvorby kvalitního C# kódu v kontextu jednotlivých aspektů vyvíjených aplikací. Kurz je doprovázen použitím existujících .NET nástrojů a technik podporující probírané koncepty.

Harmonogram a organizační pokyny

viz interaktivní osnova v IS MUNI

Lekce