PV168/Logování: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(java.util.logging (JUL) [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/])
(java.util.logging (JUL) [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/])
Řádka 13: Řádka 13:
  
 
Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor ''logging.properties'' s obsahem alespoň
 
Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor ''logging.properties'' s obsahem alespoň
 
+
 +
#vypis pujde na konzolu
 
  handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
 
  handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
 +
# handler propusti vsechno od finest
 
  java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
 
  java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
  # tohle jsou dalsi mozne volby
+
  # loggery propusti vsechno od finest
  #.level= FINEST
+
  .level= FINEST
 +
#
 
  #java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
 
  #java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
 
  #java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter
 
  #java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter

Verze z 27. 3. 2008, 16:00

java.util.logging (JUL) [1]

 • ve standardním API až od JDK 1.4
 • třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
 • Úrovně (instance třídy Level) SEVERE, WARNING, INFO, CONFIG, FINE, FINER, FINEST + ALL a OFF
 • Možnost implementace vlastního Filteru
 • Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
 • Připravené textové a XML formátování
 • Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
 • LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci

Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter, protože to je konfigurace v souboru $JAVA_HOME/lib/logging.properties.

Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor logging.properties s obsahem alespoň

#vypis pujde na konzolu
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
# handler propusti vsechno od finest
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
# loggery propusti vsechno od finest
.level= FINEST
#
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter

a při spuštění specifikovat jeho místo:

java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties

Log4j (LS) [2]

 • velmi komplexní a robustní logovací knihovna
 • umí vše co JUL a něco navíc
 • defacto standard logování J2EE aplikací
 • nyní součástí http://logging.apache.org/
 • Chainsaw

Jakarta Commons Logging (JCL) [3]

 • jednoduchá tenká knihovna, která sama o sobě logování neprovádí, ale za cenu mírného omezení funkcionality umožňuje jednotným zůsobem pracovat s mnoha různými logovacími mechanismy (m.j. s oběma výše uvedenými)
 • použití: LogFactory -> Log
 • problémy při použití rozdílných knihoven (class loader problems)
 • memory leaks
 • rozčarování z JCL -> návrh JCL 2.0 (JCL+Log4j)
 • vhodné spíše pro knihovny, než pro aplikace
 • o nevýhodách Commons Logging
 • true story about JCL
 • JCL no more!

Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [4]

Kterou knihovnu mám použít?

 • otázka 1.
Do you anticipate a need for any of the clever handlers that Log4j has that JUL does not have, such as the SMTPHandler, NTEventLogHandler, or any of the very convenient FileHandlers? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 2.
Do you see yourself wanting to frequently switch the format of your logging output? Will you need an easy, flexible way to do so? In other words, do you need Log4j's PatternLayout? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 3.
Do you anticipate a definite need for the ability to change complex logging configurations in your applications, after they are compiled and deployed in a production environment? Does your configuration sound something like, "Severe messages from this class get sent via e-mail to the support guy; severe messages from a subset of classes get logged to a syslog deamon on our server; warning messages from another subset of classes get logged to a file on network drive A; and then all messages from everywhere get logged to a file on network drive B"? And do you see yourself tweaking it every couple of days? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 4.
Potřebuje, aby jednotlivé části projektu používaly rozdílný logovací engine? Typicky vyvijíte knihovnu, pak Simple Logging Facade for Java (SLF4J).