PV168/Logování: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [http://www.slf4j.org/])
(Logback [http://logback.qos.ch/])
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
=== java.util.logging (JUL) [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/] ===
+
== Přehled ==
* ve standardním API až od JDK 1.4
+
* třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
+
* Úrovně (instance třídy Level) ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF
+
* Možnost implementace vlastního Filteru
+
* Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
+
* Připravené textové a XML formátování
+
* Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
+
* LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci
+
  
Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter,
+
Logování je ukládání záznamů o činnosti programu, především o událostech, které signalizují nějaký problém. Účelem je v případě potřeby zpětné dohledání činnosti systému a/nebo diagnostikování chyby.
protože to je konfigurace v souboru <code>$JAVA_HOME/lib/logging.properties</code>.
+
  
Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor ''logging.properties'' s obsahem alespoň
+
Triviálním systémem na logování je i použití '''System.err.println'''.
+
Nevýhod tohoto přístupu je více:
#vypis pujde na konzolu
+
* Celou zaznamenávanou zprávu o události musíme sestavit sami -- většinou chceme poznačit alespoň čas/datum, místo vzniku události (např. třídu, balík, metodu) a její popis, případně i vlákno, v němž se to odehrálo.
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
+
* Nelze jednoduše zařídit zapínání/vypínání logování. Např. v produkčním systému nás zajímají pouze skutečné chyby a nikoli ladicí informace, zatímco při vývoji a testování programu chceme vidět všechno.
# handler propusti vsechno od finest
+
* Nelze snadno přesměrovat logovací výstupy, kam potřebujeme, tzn. např. do souboru, poslání mailem, do databáze, do /dev/null.
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
+
* Nelze snadno regulovat logování v některých částech programu, např. v některých třídách povolit podrobnější úroveň sledování než v jiných (např. tam, kde víme, že fungují OK).
# loggery propusti vsechno od finest
+
.level= FINEST
+
#
+
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
+
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter
+
  
a při spuštění specifikovat jeho místo:
+
Drtivá většina systémů pro logování má dvě části, architekturní komponenty:
 +
* ''Rozhraní'', využívané programem, z něhož logujeme, a
 +
* ''Implementaci'', která realizuje vlastní sestavování zpráv a jejich odesílání na správné místo.
  
java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties
+
=== Rozhraní ===
  
=== Log4j (LS) [http://logging.apache.org/log4j/docs/] ===
+
Aby nemusely být aplikace a knihovny psány pro konkrétní z těchto implementací, existují dvě ''obalovací'' logovací knihovny,
* velmi komplexní a robustní logovací knihovna
+
které neposkytují implementaci logování, jen '''rozhraní''':
* umí vše co JUL a něco navíc
+
 
* defacto standard logování J2EE aplikací
+
* '''Simple Logging Facade for Java''' (SLF4J) [http://www.slf4j.org/ http://www.slf4j.org/]
* nyní součástí http://logging.apache.org/, existuje k němu prohlížeč logů [http://logging.apache.org/log4j/docs/chainsaw.html Chainsaw]
+
* Jakarta Commons Logging (JCL) [http://commons.apache.org/logging/ http://commons.apache.org/logging/]
* úrovně (třída [http://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/Level.html Level]) ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF
+
 
* handlery pro logování na konzolu, do souboru, do databáze, přes JMS, do syslogu, emailem a další
+
SLF4J je nástupce JCL, odstraňuje jeho problémy s classloadery.
Pro správnou funkci je třeba mít v CLASSPATH soubor jménem '''log4j.xml''' s konfigurací, např.:
+
 
<xml><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+
=== Implementace ===
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
+
 
<log4j:configuration xmlns:log4j='http://jakarta.apache.org/log4j/'>
+
V jazyce Java existují v podstatě tyto tři hlavní implementace logování:
    <!-- appender určuje, kam se bude logovat, v tomto případě na konzolu -->
+
 
    <appender name="STDOUT" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
+
* '''JUL''' (java.util.logging) [http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/logging/overview.html Java Logging Overview] -- tato jediné je součástí Java Core API, ostatní se musí instalovat/přidávat:
        <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
+
* '''Logback''' [http://logback.qos.ch/ http://logback.qos.ch/] (t.č. pravděpodobně nejšikovnější implementace logování)
            <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
+
* '''Log4j 2''' [http://logging.apache.org/log4j/2.x/ http://logging.apache.org/log4j/2.x/] (kdysi populární, dnes na pomalém ústupu a nahrazováno Logback)
        </layout>
+
 
    </appender>
+
Logback a Log4J jsou od stejného autora, Logback je novější, rychlejší a flexibilnější než Log4J. Log4J bylo odjakživa lepší než JUL, ale JUL byl prosazen silou firmou Sun jako standardní součást JDK.
    <!-- tento appender loguje do denně rotovaného souboru  v adresáři určeném obsahem systémové property catalina.base-->
+
 
    <appender name="roll" class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
+
=== Co mám použít ? ===
        <param name="File" value="${catalina.base}/logs/pbsmon2.log4j"/>
+
 
        <param name="DatePattern" value=".yyyy-MM-dd"/>
+
Ve zdrojových textech svých programů používejte jako rozhraní '''SLF4J'''.
        <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
+
 
            <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
+
Při nasazení programů používejte implementaci '''Logback''', v jednoduchém testovacím prostředí můžete pro SLF4J použít jeho implementaci "simple", např. ''slf4j-simple-1.7.21.jar''.
        </layout>
+
 
    </appender>
+
Při využití cizích knihoven nebo programů, které používají něco jiného, využijte [http://www.slf4j.org/legacy.html SLF4J legacy bridge], tj. jcl-over-slf4j, log4j-over-slf4j, jul-to-slf4j bridge.
    <!-- category určuje úroveň logování pro třídy v určitém package -->
+
 
    <category name="org.apache.log4j.xml">
+
==== Spring Boot Starter Logging ====
        <priority value="info"/>
+
 
    </category>
+
Nejjednodušší je do svého projektu přidat tzv. [http://docs.spring.io/platform/docs/current/reference/htmlsingle/#getting-started-logging Spring Boot Starter Logging], který přidá SLF4J, Logback a všechny SLF4J legacy bridges.
    <category name="net.sourceforge.stripes">
+
Do pom.xml stačí přidat
             <priority value="info"/>
+
<xml>
    </category>
+
      <dependency>
    <category name="cz.muni.fi.pa165.cv5">
+
             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <priority value="debug"/>
+
            <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
    </category>
+
            <version>2.1.3.RELEASE</version>
    <!-- root definuej hlavní konfiguraci, tedy které z appenderů se mají použít -->
+
      </dependency>
    <root>
+
        <priority value="info"/>
+
        <appender-ref ref="STDOUT"/>
+
    </root>
+
</log4j:configuration>
+
 
</xml>
 
</xml>
  
=== Jakarta Commons Logging (JCL) [http://jakarta.apache.org/commons/logging/] ===
+
== Logovací rozhraní ==
* jednoduchá tenká knihovna, která sama o sobě logování neprovádí, ale za cenu mírného omezení funkcionality umožňuje jednotným zůsobem pracovat s mnoha různými logovacími mechanismy (m.j. s oběma výše uvedenými)
+
* použití: LogFactory -> Log
+
* problémy při použití rozdílných knihoven (class loader problems)
+
* memory leaks
+
* rozčarování z JCL -> návrh JCL 2.0 (JCL+Log4j)
+
* vhodné spíše pro knihovny, než pro aplikace
+
* [http://www.qos.ch/logging/thinkAgain.jsp o nevýhodách Commons Logging]
+
* [http://marc.theaimsgroup.com/?t=111161823700003&r=2&w=2 true story about JCL]
+
* [http://marc.theaimsgroup.com/?l=log4j-dev&m=111175115425820&w=2 JCL no more!]
+
  
 
=== Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [http://www.slf4j.org/] ===
 
=== Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [http://www.slf4j.org/] ===
* původně [http://logging.apache.org/log4j/docs/ugli.html Universal and Generic Logging Interface (UGLI)]
+
* náhrada za nepodařené JCL
* náhrada za nepodařené [http://jakarta.apache.org/commons/logging/ JCL]
+
 
* [http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=39369 diskuze o SLF4J na The ServerSide]
 
* [http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=39369 diskuze o SLF4J na The ServerSide]
 +
 +
Definuje  úrovně ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF, viz třída [http://www.slf4j.org/apidocs/index.html?org/apache/log4j/Level.html Level].
  
 
Použití
 
Použití
Řádka 94: Řádka 69:
 
  //...
 
  //...
  
   // u jednoduchých výpisů stačí uvést řetězec a až dva argumenty pro nahrazení
+
   // u jednoduchých výpisů stačí uvést řetězec a argumenty pro nahrazení
 
   log.debug("Server {} má {} položek",server,numItems);
 
   log.debug("Server {} má {} položek",server,numItems);
  
   //u složitějších výpisů je vhodné předřadit if,aby se argumenty zbytečně nevyhodnocovaly
+
   //u složitějších výpisů je vhodné předřadit if, aby se argumenty zbytečně nevyhodnocovaly
 
   if(log.isDebugEnabled()) {
 
   if(log.isDebugEnabled()) {
 
     log.debug("Měla "+babka+" "+babkaPocetJablek+" a dědoušek jen "+dedaPocetJablek);
 
     log.debug("Měla "+babka+" "+babkaPocetJablek+" a dědoušek jen "+dedaPocetJablek);
Řádka 110: Řádka 85:
 
</java>
 
</java>
  
=== Kterou knihovnu mám použít? ===
+
Pokud používáte projekt typu [[Maven]], přidáte knihovnu SLF4J rozhraní přidáním této závislosti:
 +
<xml>
 +
<dependency>
 +
    <groupId>org.slf4j</groupId>
 +
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
 +
    <version>1.7.25</version>
 +
</dependency>
 +
</xml>
  
Ve svém kódu použijte '''SLF4J''' a tuto otázku nemusíte během '''vývoje''' vůbec řešit.
+
nebo u spustitelného projektu se můžete spolehnout na to, že tranzitivními závislostmi bude SLF4J přidán automaticky, např. přidáním Logback:
 +
<xml>
 +
<dependency>
 +
  <groupId>ch.qos.logback</groupId>
 +
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
 +
  <version>1.2.3</version>
 +
</dependency>
 +
</xml>
  
Při '''nasazení''' programu pak můžete zvolit podle následujících kritérií:
+
==== Live template pro SLF4J v IntelliJ IDEA====
  
 +
V [[IntelliJ IDEA]] existují zkratky, tzv. Live Templates. Je výhodné si nastavit zkratku pro vkládání deklarace proměnné pro logování, viz následující obrázek, pak lze deklaraci vložit posloupností kláves '''slf<Enter>'''.
  
* [http://java.sys-con.com/read/48541.htm Log4j vs. java.util.logging]
+
[[Image:Live template slf.png]]
  
* otázka 1.
+
=== Jakarta Commons Logging (JCL) [http://jakarta.apache.org/commons/logging/] ===
: Do you anticipate a need for any of the clever handlers that Log4j has that JUL does not have, such as the SMTPHandler, NTEventLogHandler, or any of the very convenient FileHandlers? Pak [http://logging.apache.org/log4j/docs/ Log4j], jinak [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/ JUL].
+
  
* otázka 2.
+
U nových projektů není doporučeno používat.
: Do you see yourself wanting to frequently switch the format of your logging output? Will you need an easy, flexible way to do so? In other words, do you need Log4j's PatternLayout? Pak [http://logging.apache.org/log4j/docs/ Log4j], jinak [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/ JUL].
+
  
* otázka 3.
+
* problémy při použití rozdílných knihoven (class loader problems)
: Do you anticipate a definite need for the ability to change complex logging configurations in your applications, after they are compiled and deployed in a production environment? Does your configuration sound something like, "Severe messages from this class get sent via e-mail to the support guy; severe messages from a subset of classes get logged to a syslog deamon on our server; warning messages from another subset of classes get logged to a file on network drive A; and then all messages from everywhere get logged to a file on network drive B"? And do you see yourself tweaking it every couple of days? Pak [http://logging.apache.org/log4j/docs/ Log4j], jinak [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/ JUL].
+
* memory leaks
 +
* [http://www.qos.ch/logging/thinkAgain.jsp o nevýhodách Commons Logging]
 +
* [http://marc.theaimsgroup.com/?t=111161823700003&r=2&w=2 true story about JCL]
 +
* [http://marc.theaimsgroup.com/?l=log4j-dev&m=111175115425820&w=2 JCL no more!]
  
* otázka 4.
+
== Implementace logování ==
: Potřebuje, aby jednotlivé části projektu používaly rozdílný logovací engine? Typicky vyvijíte knihovnu, pak [http://www.slf4j.org/ Simple Logging Facade for Java (SLF4J)].
+
 
 +
=== Logback [http://logback.qos.ch/] ===
 +
 
 +
* nástupce Log4J od stejného autora
 +
* [http://logback.qos.ch/reasonsToSwitch.html výhody Logback proti Log4J]
 +
* logback-classic přímo implementuje rozhraní SLF4J, které doporučuje používat
 +
 
 +
V projektech typu [[Maven]] stačí přidat závislost:
 +
 
 +
<xml>
 +
  <dependency>
 +
  <groupId>ch.qos.logback</groupId>
 +
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
 +
  <version>1.2.3</version>
 +
  </dependency>
 +
</xml>
 +
 
 +
Pokud neexistuje konfigurační soubor, automaticky loguje všechno od úrovně DEBUG na standardní výstup.
 +
 
 +
Konfigurační soubor definuje
 +
* '''appender''' - kam a jakým způsobem se budou logy ukládat, např. na konzolu, do denně rotovaného souboru, do syslogu, do SQL databáze, atd.
 +
* '''logger''' - má jméno a úroveň, určuje od jaké Level (DEBUG, INFO atd.) budou události v určitých třídách nebo packages logovány.
 +
* '''root''' - definuje hlavní appender a úroveň, kterou od něj dědí explicitně nevyjmenované loggery
 +
 
 +
Nejjednodušší konfigurační soubor vypadá takto:
 +
<xml>
 +
<configuration>
 +
    <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
 +
        <encoder>
 +
            <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
 +
        </encoder>
 +
    </appender>
 +
   
 +
    <root level="info">
 +
        <appender-ref ref="APP"/>
 +
    </root>
 +
 
 +
    <logger name="cz" level="warn"/>
 +
    <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
 +
    <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 +
 
 +
</configuration>
 +
</xml>
 +
 
 +
Složitější následující soubor logback.xml určuje, že
 +
* variantní appendery:
 +
** pokud budou třídy uvnitř servletového kontejneru Tomcat, bude se logovat do denně rotovaného souboru s názvem obsahujícím datum, např. '''mujprojekt.log.2013-12-31'''
 +
** pokud nebudou třídy v Tomcatu, bude se logovat na konzolu (standardní výstup)
 +
* loggery pro různé packages a třídy
 +
** třída '''cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl''' bude logovat na úrovni DEBUG
 +
** ostatní třídy jejichž balík začíná na '''cz.muni.fi.pv168''' budou logovat na úrovni INFO
 +
** ostatní třídy jejichž balík začíná na '''cz''' budou logovat na úrovni WARN
 +
* tzv. root logger, ze  kterého dědí nevyjmenované loggery, loguje od úrovně INFO
 +
<xml>
 +
<configuration>
 +
    <contextName>mujprojekt</contextName>
 +
 
 +
    <if condition='isDefined("catalina.base")'>
 +
        <then>
 +
            <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
 +
                <file>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log</file>
 +
                <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
 +
                    <fileNamePattern>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log.%d{yyyy-MM-dd}</fileNamePattern>
 +
                </rollingPolicy>
 +
                <encoder>
 +
                    <!-- http://logback.qos.ch/manual/layouts.html#conversionWord -->
 +
                    <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
 +
                </encoder>
 +
            </appender>
 +
        </then>
 +
        <else>
 +
            <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
 +
                <encoder>
 +
                    <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
 +
                </encoder>
 +
            </appender>
 +
        </else>
 +
    </if>
 +
 
 +
    <logger name="cz" level="warn"/>
 +
    <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
 +
    <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 +
 
 +
    <root level="info">
 +
        <appender-ref ref="APP"/>
 +
    </root>
 +
 
 +
</configuration>
 +
</xml>
 +
 
 +
Pokud používáme v konfiguračním souboru variany pomocí tagů <if><then<else>, je třeba ještě přidat knihovnu Janino, tedy závislost
 +
<xml>
 +
  <dependency>
 +
    <groupId>org.codehaus.janino</groupId>
 +
    <artifactId>janino</artifactId>
 +
    <version>2.6.1</version>
 +
  </dependency>
 +
</xml>
 +
 
 +
Pokud používáme kromě vlastního kódu  i knihovny, které používají některý jiný logovací framework, tj. JCL nebo Log4J,
 +
přesměrujeme jejich logovací výpisy do SLF4J a tím do Logback přidáním závislostí
 +
<xml>
 +
        <dependency>
 +
            <groupId>org.slf4j</groupId>
 +
            <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
 +
            <version>1.7.2</version>
 +
        </dependency>
 +
        <dependency>
 +
            <groupId>org.slf4j</groupId>
 +
            <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
 +
            <version>1.7.2</version>
 +
        </dependency>
 +
 
 +
</xml>
 +
 
 +
=== Log4j2 (LS) [http://logging.apache.org/log4j/2.x/log4j-api/apidocs/index.html] ===
 +
* velmi komplexní a robustní logovací knihovna
 +
* umí vše co JUL a něco navíc
 +
* defacto standard logování J2EE aplikací
 +
* nyní součástí http://logging.apache.org/
 +
* úrovně (třída [https://logging.apache.org/log4j/2.x/log4j-api/apidocs/org/apache/logging/log4j/Level.html Level]) ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF
 +
* handlery pro logování na konzolu, do souboru, do databáze, přes JMS, do syslogu, emailem a další
 +
Pro správnou funkci je třeba mít v CLASSPATH soubor jménem '''log4j2.xml''' s konfigurací, např.:
 +
<xml>
 +
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +
<Configuration status="debug" strict="true" name="XMLConfigTest" packages="">
 +
    <Appenders>
 +
        <!-- appender určuje, kam se bude logovat, v tomto případě na konzolu -->
 +
        <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
 +
            <PatternLayout pattern="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
 +
        </Console>
 +
        <!-- tento appender loguje do denně rotovaného souboru v adresáři určeném obsahem systémové property catalina.base-->
 +
        <RollingFile name="RollingFile" fileName="${catalina.base}/logs/app.log" filePattern="${catalina.base}/logs/app-%d{MM-dd-yyyy}-%i.log">
 +
            <PatternLayout>
 +
                <Pattern>%d [%t] %-5p %c - %m%n</Pattern>
 +
            </PatternLayout>
 +
            <Policies>
 +
              <TimeBasedTriggeringPolicy />
 +
              <SizeBasedTriggeringPolicy size="250 MB"/>
 +
            </Policies>
 +
        </RollingFile>
 +
    </Appenders>
 +
    <!-- definuje hlavní konfiguraci, tedy které z appenderů se mají použít -->
 +
    <Loggers>
 +
        <!-- určuje úroveň logování pro třídy v určitém package -->
 +
        <Logger name="net.sourceforge.stripes" level="trace">
 +
            <AppenderRef ref="STDOUT"/>
 +
        </Logger>
 +
        <!-- všechno ostatní se bude logovat s defaultně nastavenou úrovní -->
 +
        <Root level="error">
 +
    <AppenderRef ref="STDOUT" />
 +
            <AppenderRef ref="RollingFile" />
 +
        </Root>
 +
    </Loggers>
 +
</Configuration>
 +
</xml>
 +
 
 +
Rovněž je možné konfiguraci dodat ve formátu [https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/configuration.html#JSON JSON] nebo jako [https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/configuration.html#Properties .properties] soubor.
 +
 
 +
 
 +
=== java.util.logging (JUL) [http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/logging/] ===
 +
* ve standardním API od JDK 1.4
 +
* třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
 +
* Úrovně (instance třídy [http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html?java/util/logging/Level.html Level]) ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF
 +
* Možnost implementace vlastního Filteru
 +
* Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
 +
* Připravené textové a XML formátování
 +
* Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
 +
* LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci
 +
 
 +
Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter,
 +
protože to je konfigurace v souboru <code>$JAVA_HOME/lib/logging.properties</code>.
 +
 
 +
Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor ''logging.properties'' s obsahem alespoň
 +
 +
#vypis pujde na konzolu
 +
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
 +
# handler propusti vsechno od finest
 +
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
 +
# loggery propusti vsechno od finest
 +
.level= FINEST
 +
#
 +
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
 +
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter
 +
 
 +
a při spuštění specifikovat jeho místo:
 +
 
 +
java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties

Aktuální verze z 1. 4. 2019, 13:37

Přehled

Logování je ukládání záznamů o činnosti programu, především o událostech, které signalizují nějaký problém. Účelem je v případě potřeby zpětné dohledání činnosti systému a/nebo diagnostikování chyby.

Triviálním systémem na logování je i použití System.err.println. Nevýhod tohoto přístupu je více:

 • Celou zaznamenávanou zprávu o události musíme sestavit sami -- většinou chceme poznačit alespoň čas/datum, místo vzniku události (např. třídu, balík, metodu) a její popis, případně i vlákno, v němž se to odehrálo.
 • Nelze jednoduše zařídit zapínání/vypínání logování. Např. v produkčním systému nás zajímají pouze skutečné chyby a nikoli ladicí informace, zatímco při vývoji a testování programu chceme vidět všechno.
 • Nelze snadno přesměrovat logovací výstupy, kam potřebujeme, tzn. např. do souboru, poslání mailem, do databáze, do /dev/null.
 • Nelze snadno regulovat logování v některých částech programu, např. v některých třídách povolit podrobnější úroveň sledování než v jiných (např. tam, kde víme, že fungují OK).

Drtivá většina systémů pro logování má dvě části, architekturní komponenty:

 • Rozhraní, využívané programem, z něhož logujeme, a
 • Implementaci, která realizuje vlastní sestavování zpráv a jejich odesílání na správné místo.

Rozhraní

Aby nemusely být aplikace a knihovny psány pro konkrétní z těchto implementací, existují dvě obalovací logovací knihovny, které neposkytují implementaci logování, jen rozhraní:

SLF4J je nástupce JCL, odstraňuje jeho problémy s classloadery.

Implementace

V jazyce Java existují v podstatě tyto tři hlavní implementace logování:

Logback a Log4J jsou od stejného autora, Logback je novější, rychlejší a flexibilnější než Log4J. Log4J bylo odjakživa lepší než JUL, ale JUL byl prosazen silou firmou Sun jako standardní součást JDK.

Co mám použít ?

Ve zdrojových textech svých programů používejte jako rozhraní SLF4J.

Při nasazení programů používejte implementaci Logback, v jednoduchém testovacím prostředí můžete pro SLF4J použít jeho implementaci "simple", např. slf4j-simple-1.7.21.jar.

Při využití cizích knihoven nebo programů, které používají něco jiného, využijte SLF4J legacy bridge, tj. jcl-over-slf4j, log4j-over-slf4j, jul-to-slf4j bridge.

Spring Boot Starter Logging

Nejjednodušší je do svého projektu přidat tzv. Spring Boot Starter Logging, který přidá SLF4J, Logback a všechny SLF4J legacy bridges. Do pom.xml stačí přidat

 
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
      <version>2.1.3.RELEASE</version>
    </dependency>

Logovací rozhraní

Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [1]

Definuje úrovně ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF, viz třída Level.

Použití

 
public class PbsCacheImpl implements PbsCache {
 
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(PbsCacheImpl.class);
 //...
 
 // u jednoduchých výpisů stačí uvést řetězec a argumenty pro nahrazení
 log.debug("Server {} má {} položek",server,numItems);
 
 //u složitějších výpisů je vhodné předřadit if, aby se argumenty zbytečně nevyhodnocovaly
 if(log.isDebugEnabled()) {
   log.debug("Měla "+babka+" "+babkaPocetJablek+" a dědoušek jen "+dedaPocetJablek);
 }
 
 // u vyjímek pak
  try {
   //...
  } catch(Exception ex) {
   log.error("Houstone, máme problém",ex);
  }

Pokud používáte projekt typu Maven, přidáte knihovnu SLF4J rozhraní přidáním této závislosti:

 
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.7.25</version>
</dependency>

nebo u spustitelného projektu se můžete spolehnout na to, že tranzitivními závislostmi bude SLF4J přidán automaticky, např. přidáním Logback:

 
<dependency> 
 <groupId>ch.qos.logback</groupId>
 <artifactId>logback-classic</artifactId>
 <version>1.2.3</version>
</dependency>

Live template pro SLF4J v IntelliJ IDEA

V IntelliJ IDEA existují zkratky, tzv. Live Templates. Je výhodné si nastavit zkratku pro vkládání deklarace proměnné pro logování, viz následující obrázek, pak lze deklaraci vložit posloupností kláves slf<Enter>.

Live template slf.png

Jakarta Commons Logging (JCL) [2]

U nových projektů není doporučeno používat.

Implementace logování

Logback [3]

 • nástupce Log4J od stejného autora
 • výhody Logback proti Log4J
 • logback-classic přímo implementuje rozhraní SLF4J, které doporučuje používat

V projektech typu Maven stačí přidat závislost:

 
 <dependency>
  <groupId>ch.qos.logback</groupId>
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
  <version>1.2.3</version>
 </dependency>

Pokud neexistuje konfigurační soubor, automaticky loguje všechno od úrovně DEBUG na standardní výstup.

Konfigurační soubor definuje

 • appender - kam a jakým způsobem se budou logy ukládat, např. na konzolu, do denně rotovaného souboru, do syslogu, do SQL databáze, atd.
 • logger - má jméno a úroveň, určuje od jaké Level (DEBUG, INFO atd.) budou události v určitých třídách nebo packages logovány.
 • root - definuje hlavní appender a úroveň, kterou od něj dědí explicitně nevyjmenované loggery

Nejjednodušší konfigurační soubor vypadá takto:

 
<configuration>
  <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>
  
  <root level="info">
    <appender-ref ref="APP"/>
  </root>
 
  <logger name="cz" level="warn"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 
</configuration>

Složitější následující soubor logback.xml určuje, že

 • variantní appendery:
  • pokud budou třídy uvnitř servletového kontejneru Tomcat, bude se logovat do denně rotovaného souboru s názvem obsahujícím datum, např. mujprojekt.log.2013-12-31
  • pokud nebudou třídy v Tomcatu, bude se logovat na konzolu (standardní výstup)
 • loggery pro různé packages a třídy
  • třída cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl bude logovat na úrovni DEBUG
  • ostatní třídy jejichž balík začíná na cz.muni.fi.pv168 budou logovat na úrovni INFO
  • ostatní třídy jejichž balík začíná na cz budou logovat na úrovni WARN
 • tzv. root logger, ze kterého dědí nevyjmenované loggery, loguje od úrovně INFO
 
<configuration>
  <contextName>mujprojekt</contextName>
 
  <if condition='isDefined("catalina.base")'>
    <then>
      <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
          <fileNamePattern>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log.%d{yyyy-MM-dd}</fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
          <!-- http://logback.qos.ch/manual/layouts.html#conversionWord -->
          <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
      </appender>
    </then>
    <else>
      <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
          <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
      </appender>
    </else>
  </if>
 
  <logger name="cz" level="warn"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 
  <root level="info">
    <appender-ref ref="APP"/>
  </root>
 
</configuration>

Pokud používáme v konfiguračním souboru variany pomocí tagů <if><then<else>, je třeba ještě přidat knihovnu Janino, tedy závislost

 
  <dependency>
   <groupId>org.codehaus.janino</groupId>
   <artifactId>janino</artifactId>
   <version>2.6.1</version>
  </dependency>

Pokud používáme kromě vlastního kódu i knihovny, které používají některý jiný logovací framework, tj. JCL nebo Log4J, přesměrujeme jejich logovací výpisy do SLF4J a tím do Logback přidáním závislostí

 
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
      <version>1.7.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
      <version>1.7.2</version>
    </dependency>
 

Log4j2 (LS) [4]

 • velmi komplexní a robustní logovací knihovna
 • umí vše co JUL a něco navíc
 • defacto standard logování J2EE aplikací
 • nyní součástí http://logging.apache.org/
 • úrovně (třída Level) ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF
 • handlery pro logování na konzolu, do souboru, do databáze, přes JMS, do syslogu, emailem a další

Pro správnou funkci je třeba mít v CLASSPATH soubor jménem log4j2.xml s konfigurací, např.:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="debug" strict="true" name="XMLConfigTest" packages="">
  <Appenders>
    <!-- appender určuje, kam se bude logovat, v tomto případě na konzolu -->
    <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
    </Console>
    <!-- tento appender loguje do denně rotovaného souboru v adresáři určeném obsahem systémové property catalina.base-->
    <RollingFile name="RollingFile" fileName="${catalina.base}/logs/app.log" filePattern="${catalina.base}/logs/app-%d{MM-dd-yyyy}-%i.log">
      <PatternLayout>
        <Pattern>%d [%t] %-5p %c - %m%n</Pattern>
      </PatternLayout>
      <Policies>
        <TimeBasedTriggeringPolicy />
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="250 MB"/>
      </Policies>
    </RollingFile>
  </Appenders>
  <!-- definuje hlavní konfiguraci, tedy které z appenderů se mají použít -->
  <Loggers>
    <!-- určuje úroveň logování pro třídy v určitém package -->
    <Logger name="net.sourceforge.stripes" level="trace">
      <AppenderRef ref="STDOUT"/>
    </Logger>
    <!-- všechno ostatní se bude logovat s defaultně nastavenou úrovní -->
    <Root level="error">
	  <AppenderRef ref="STDOUT" />
      <AppenderRef ref="RollingFile" />
    </Root>
  </Loggers>
</Configuration>

Rovněž je možné konfiguraci dodat ve formátu JSON nebo jako .properties soubor.


java.util.logging (JUL) [5]

 • ve standardním API od JDK 1.4
 • třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
 • Úrovně (instance třídy Level) ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF
 • Možnost implementace vlastního Filteru
 • Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
 • Připravené textové a XML formátování
 • Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
 • LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci

Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter, protože to je konfigurace v souboru $JAVA_HOME/lib/logging.properties.

Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor logging.properties s obsahem alespoň

#vypis pujde na konzolu
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
# handler propusti vsechno od finest
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
# loggery propusti vsechno od finest
.level= FINEST
#
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter

a při spuštění specifikovat jeho místo:

java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties