PV168/Logování: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [http://www.slf4j.org/])
(Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [http://www.slf4j.org/])
Řádka 109: Řádka 109:
 
   }
 
   }
 
</java>
 
</java>
 +
 +
Pokud používáte projekt typu [[Maven]], přidáte knihovnu pro SLF4J s Log4J přidáním této závislosti:
 +
<xml>
 +
<dependency>
 +
    <groupId>org.slf4j</groupId>
 +
    <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
 +
    <version>1.6.4</version>
 +
</dependency>
 +
</xml>
  
 
=== Kterou knihovnu mám použít? ===
 
=== Kterou knihovnu mám použít? ===

Verze z 8. 3. 2012, 15:20

java.util.logging (JUL) [1]

 • ve standardním API až od JDK 1.4
 • třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
 • Úrovně (instance třídy Level) ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF
 • Možnost implementace vlastního Filteru
 • Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
 • Připravené textové a XML formátování
 • Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
 • LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci

Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter, protože to je konfigurace v souboru $JAVA_HOME/lib/logging.properties.

Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor logging.properties s obsahem alespoň

#vypis pujde na konzolu
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
# handler propusti vsechno od finest
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
# loggery propusti vsechno od finest
.level= FINEST
#
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter

a při spuštění specifikovat jeho místo:

java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties

Log4j (LS) [2]

 • velmi komplexní a robustní logovací knihovna
 • umí vše co JUL a něco navíc
 • defacto standard logování J2EE aplikací
 • nyní součástí http://logging.apache.org/, existuje k němu prohlížeč logů Chainsaw
 • úrovně (třída Level) ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF
 • handlery pro logování na konzolu, do souboru, do databáze, přes JMS, do syslogu, emailem a další

Pro správnou funkci je třeba mít v CLASSPATH soubor jménem log4j.xml s konfigurací, např.:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j='http://jakarta.apache.org/log4j/'>
  <!-- appender určuje, kam se bude logovat, v tomto případě na konzolu -->
  <appender name="STDOUT" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
    </layout>
  </appender>
  <!-- tento appender loguje do denně rotovaného souboru v adresáři určeném obsahem systémové property catalina.base-->
  <appender name="roll" class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
    <param name="File" value="${catalina.base}/logs/pbsmon2.log4j"/>
    <param name="DatePattern" value=".yyyy-MM-dd"/>
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
    </layout>
  </appender>
  <!-- category určuje úroveň logování pro třídy v určitém package -->
  <category name="org.apache.log4j.xml">
    <priority value="info"/>
  </category>
  <category name="net.sourceforge.stripes">
      <priority value="info"/>
  </category>
  <category name="cz.muni.fi.pa165.cv5">
      <priority value="debug"/>
  </category>
  <!-- root definuej hlavní konfiguraci, tedy které z appenderů se mají použít -->
  <root>
    <priority value="info"/>
    <appender-ref ref="STDOUT"/>
  </root>
</log4j:configuration>

Jakarta Commons Logging (JCL) [3]

 • jednoduchá tenká knihovna, která sama o sobě logování neprovádí, ale za cenu mírného omezení funkcionality umožňuje jednotným zůsobem pracovat s mnoha různými logovacími mechanismy (m.j. s oběma výše uvedenými)
 • použití: LogFactory -> Log
 • problémy při použití rozdílných knihoven (class loader problems)
 • memory leaks
 • rozčarování z JCL -> návrh JCL 2.0 (JCL+Log4j)
 • vhodné spíše pro knihovny, než pro aplikace
 • o nevýhodách Commons Logging
 • true story about JCL
 • JCL no more!

Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [4]

Použití

 
public class PbsCacheImpl implements PbsCache {
 
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(PbsCacheImpl.class);
 //...
 
 // u jednoduchých výpisů stačí uvést řetězec a až dva argumenty pro nahrazení
 log.debug("Server {} má {} položek",server,numItems);
 
 //u složitějších výpisů je vhodné předřadit if,aby se argumenty zbytečně nevyhodnocovaly
 if(log.isDebugEnabled()) {
   log.debug("Měla "+babka+" "+babkaPocetJablek+" a dědoušek jen "+dedaPocetJablek);
 }
 
 // u vyjímek pak
  try {
   //...
  } catch(Exception ex) {
   log.error("Houstone, máme problém",ex);
  }

Pokud používáte projekt typu Maven, přidáte knihovnu pro SLF4J s Log4J přidáním této závislosti:

 
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
  <version>1.6.4</version>
</dependency>

Kterou knihovnu mám použít?

Ve svém kódu použijte SLF4J a tuto otázku nemusíte během vývoje vůbec řešit.

Při nasazení programu pak můžete zvolit podle následujících kritérií:


 • otázka 1.
Do you anticipate a need for any of the clever handlers that Log4j has that JUL does not have, such as the SMTPHandler, NTEventLogHandler, or any of the very convenient FileHandlers? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 2.
Do you see yourself wanting to frequently switch the format of your logging output? Will you need an easy, flexible way to do so? In other words, do you need Log4j's PatternLayout? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 3.
Do you anticipate a definite need for the ability to change complex logging configurations in your applications, after they are compiled and deployed in a production environment? Does your configuration sound something like, "Severe messages from this class get sent via e-mail to the support guy; severe messages from a subset of classes get logged to a syslog deamon on our server; warning messages from another subset of classes get logged to a file on network drive A; and then all messages from everywhere get logged to a file on network drive B"? And do you see yourself tweaking it every couple of days? Pak Log4j, jinak JUL.
 • otázka 4.
Potřebuje, aby jednotlivé části projektu používaly rozdílný logovací engine? Typicky vyvijíte knihovnu, pak Simple Logging Facade for Java (SLF4J).