PV168/JUnit v IntelliJ IDEA

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje stručný návod jako používat JUnit v IntelliJ IDEA.

Nejdřív je třeba přidat knihovnu pro JUnit.

Nejjednodušší u nového projektu je vytvořit noý projekt typu Maven a přidat do něj závislost na JUnit. Tedy v menu zvolit File - New project - Maven.

V otevřeném soboru pom.xml zmáčknout Alt+Insert, vybrat Dependency, najít v seznamu junit a potvrdit. Do pom.xml se přidá text, do něj je vhodné doplnit <scope>test</scope>, takže celkově se do pom.xml přidá:

 
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.12</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

Pokud nechceme vytvářet nový projekt typu Maven, pak v následujícím kroku zobrazí IDEA varování "JUnit is not available" a vedle něj tlačítko Fix, které když zmáčkneme, IDEA sama přidá knihovnu JUnit do projektu.

Testované třídy a vygenerování testů

Projekt pro Maven má automaticky vytvořené adresáře src/main/java pro třídy a src/test/java pro unit testy.

Mějme tedy například třídu Car, interface CarManager a jeho implementaci CarManagerImpl. Pokud umístíme kurzor na řádek s definicí třídy, tj.

 
public class Car {
 
  private long id;
  private String name;
 
  public Car() {
  }
 
  public long getId() {
    return id;
  }
 
  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
 
import java.util.List;
 
public interface CarManager {
 
  Car createCar(Car car);
 
  List<Car> findAllCars();
 
}
 
import java.util.List;
 
public class CarManagerImpl implements CarManager {
 
  @Override
  public Car createCar(Car car) {
    return car;
  }
 
  @Override
  public List<Car> findAllCars() {
    return null;
  }
}

a zmáčkneme Alt+Enter (vyvolání tzv. Intention Action), nabídne se nám akce Create test. Po zvolení této akce se objevi dialogové okno, ve kterém zvolíme parametry generovaného testu, např. zvolíme Test Library: JUnit 4, že chceme generovat @Before a pro které metody chceme test. Vygeneruje se třída, která vypadá nějak takto:

 
package cz.muni.fi.pv168;
 
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
 
public class CarManagerImplTest {
  
  @Before
  public void setUp() throws Exception {
 
  }
 
  @Test
  public void testCreateCar() throws Exception {
 
  }
}

Implementace testů

Do metody naimplementujte testy, např.

 
package cz.muni.fi.pv168;
 
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
 
import static org.hamcrest.CoreMatchers.*;
import static org.junit.Assert.assertThat;
import static org.junit.Assert.fail;
 
public class CarManagerImplTest {
 
  CarManagerImpl carManager;
 
  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    carManager = new CarManagerImpl();
  }
 
  @Test
  public void testCreateCarWithNull() throws Exception {
    try {
      carManager.createCar(null);
      fail("nevyhodil NullPointerException pro prazdny vstup");
    } catch (NullPointerException ex) {
    }
  }
 
  @Test
  public void testCreateCarWithId() throws Exception {
    Car car = new Car();
    car.setName("Škodovka");
    Car car2 = carManager.createCar(car);
    assertThat(car2.getId(), is(not(equalTo(0l))));
  }
 
  @Test
  public void testCreateCarCanBeRetrieved() throws Exception {
    Car car = new Car();
    car.setName("Škodovka");
    Car car2 = carManager.createCar(car);
    assertThat(carManager.findAllCars(), hasItem(car2));
  }
}

Při psaní testů můžete používat buď starší přístup s metodou assertTrue(), nebo modernější přístup s assertThat(), který je o něco čtivější a umožňuje generovat automaticky lepší chybová hlášení.

Spuštění testů

Spuštění s grafickým rozhraním v IntelliJ IDEA

Pravým tlačítkem klikneme na adresář src/test/java a vybereme Create All Tests. Tím se vytvoří položka pro spouštění testů.

Kliknutím na zelenou šipku, případně zmáčknutím Shfit+F10 testy spustíme.

Pokud bude nějaký test neúspěšný, zobrazí se chybová hlášení:

Junit idea fail.png

Naopak pokud budou všechny testy úspěšné, zobrazí se jen potvrzení úspěchu:

Junit idea success.png

Spuštění v Mavenu z příkazového řádku

Unit testy nemusíme spouštět jen z vývojového prostředí. Díky tomu, že máme projekt ve formátu pro Maven, můžeme spustit testy i Mavenem.

Nejřív ale musíme do popisu projektu v souboru pom.xml přidat tyto řádky:

 
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
  </properties>
  <build>
    <plugins>
      <!-- Java language version -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.2</version>
        <configuration>
          <source>8</source>
          <target>8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

Těmi říkáme, že naše zdrojové kódy jsou v kódování UTF-8, a že používáme verzi jazyka Java 8.

Testy pak spustíte z příkazového řádku v adresáři projektu příkazy:

module add jdk-1.8.0
module add maven
mvn clean
mvn test

Příkaz module add maven-loc přidá do cesty program Maven. Příkaz mvn clean smaže adresář target, čímž smaže všechny zkompilované třídy a uvede projekt do čistého stavu. Příkaz mvn test pak projekt znovu zkompiluje a spustí testy.