PV168/Úlohy

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

This page has restricted access. Only members of PV168 group can edit it.

V průběhu semestru budete řešit několik úloh, které na sebe ve většině případů navazují. Cílem bude vyvinout jednoduchou databázovou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním a s jednoduchým webovým rozhraním. Pokud nebude řečeno jinak, budou úlohy řešeny ve dvojicích.

Úlohy budou zadávány a kontrolovány na cvičení. Úlohy musejí být zároveň odevzdány do odevzdávárny a to nejpozději před začátkem cvičení, na kterém má být úloha opravena. Pokud úlohu neodevzdáte na příslušném cvičení, za každý započatý týden zpoždění ztratíte jeden bod. Celkem můžete získat 30 bodů. Na získání zápočtu potřebujete získat 24 bodů, mít odevzdané všechny úlohy a v závěrečné úloze musíte mít splněná všechna předepsaná kritéria (viz níže).

Pokud je v osnově zařazena průběžná kontrola úlohy, je nutné mít předepsanou část úlohy hotovou již před touto průběžnou kontrolou (není však nutné nic vkládat do odevzdávárny). V opačném případě cvičící opět uplatní bodovou penalizaci dle pravidla "každý započatý týden zpoždění = ztráta jednoho bodu".

Témata úloh

 • Evidence CD, DVD a knih
 • Adresář a správa kontaktů
 • Autopůjčovna
 • Evidence nemovitostí
 • Evidence plateb
 • Kalendář
 • Konfigurátor PC
 • Skladové hospodářství
 • Správa docházky

Zakázaná témata

 • Evidence hrobů
 • Evidence jídla v ledničce

Úloha 1

Název: Specifikace, případy užití, diagram tříd
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Každý člen týmu řeší úlohu individuálně, při průběžné kontrole se potom vybere lepší řešení, případně cvičící doporučí zkombinovat prvky obou návrhů.

 1. Sestavte si dvojčlenný tým a vyberte se některé z výše uvedených témat. Můžete si vybrat i jiné podobné téma, které si ale v takovém případě musíte nechat schválit cvičícím.
 2. Vytvořte specifikaci pro vaši aplikaci a identifikujte případy užití. Případy užití modelujte prostřednictvím UML.
 3. Vytvořte návrh vaší aplikace a modelujte jej pomocí diagramu tříd v UML.

Tipy

 • Držte se pravidla KISS.
 • Nevytvářejte příliš složitou specifikaci s velkým množstvím případů užití. Čím složitější specifikaci vytvoříte, tím více budete mít později práce, až budete aplikaci implementovat.
 • Snažte se udržet váš návrh tříd přiměřeně jednoduchý. Nevytvářejte zbytečně velké množství atributů u entit. Čím složitější návrh vytvoříte, tím více budete mít později práce, až budete aplikaci implementovat.
 • Ideální rozsah aplikace jsou dvě entity, každá s třemi až pěti atributy, a jedna až dvě třídy realizující aplikační logiku.
 • K vytvoření diagramů doporučujeme nástroj Visual Paradigm, ale pokud máte jiný oblíbený UML nástroj, můžete použít i ten.

Úloha 2

Název: Sada alespoň tří netriviálních testovacích metod k vašemu projektu
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Každý člen týmu řeší úlohu zvlášť a vytváří různé testovací metody pro různé části aplikace.

Úloha 3

Název: Implementace základních databázových operací
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Úlohu řeší oba členové týmu dohromady.

Úloha 4

Název: Kompletní implementace aplikační vrstvy + testy
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Úlohu řeší oba členové týmu dohromady.

Úloha 5

Název: Vícevláknová aplikace
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Úlohu řeší každý člen týmu zvlášť

Úloha 6

Název: Jednoduché webové rozhraní k aplikaci
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Úlohu řeší oba členové týmu dohromady.

Úloha 7

Název: návrh GUI pro aplikaci
Počet bodů: 3
Způsob řešení: Úlohu řeší oba členové týmu dohromady.

Pomocí návrháře GUI v NetBeans navrhněte, jak by mělo vypadat rozhraní Vaší aplikace. Příští hodinu Vám cvičící zkontroluje, jestli jde o uživatelsky přívětivé řešení.

Úloha 8

Název: Finální verze aplikace
Počet bodů: 9
Způsob řešení: Úlohu řeší oba členové týmu dohromady.

Doimplementujte aplikaci tak, aby splňovala specifikaci definovanou v rámci úlohy 1, měla plně funkční GUI a splňovala následující požadavky:

 1. Lokalizace alespoň do tří jazyků.
 2. Logování základních operací v aplikační vrstvě a logování všech výjimek a chyb.
 3. Konfigurace připojení k databázi je uložena v property souboru, který je umístěn v classpath.
 4. Uživatelské rozhraní je uživatelsky přívětivé a intuitivní (viz úloha 7).