PV168

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

This page has restricted access. Only members of PV168 group can edit it.

Cílem kursu PV168 Seminář z programování v jazyce Java je prohloubit základní znalosti jazyka Java a vyzkoušet si jejich praktické uplatnění při řešení konkrétního projektu. Věnuje se zásadám správné dekompozice a tvorby robustního kódu včetně problematiky automatizovaného testování. Zabývá se také tvorbou grafického uživatelského rozhraní, vícevláknových aplikací a použitím základních API. Stručně se také věnuje úvodu do tvorby webových a mobilních aplikací.

Důležité odkazy:

  • Sylabus předmětu v IS [1]
  • Kategorie:PV168 (články na FI WIKI, které souvisejí s tímto předmětem)

Vyučující:

Harmonogram jaro 2011

viz Osnova v ISu

Komunitní web PV168

Kromě wiki máme další pokusy o podporu komunity na

Odkazy

Témata

Organizace

První část každého semináře je věnována výkladu látky, v druhé části následuje samostatná práce. Druhý cvičící v průběhu semináře kontroluje a hodnotí domácí úlohy. Další body je možné získat za aktivitu během výkladu látky (odpovídání na otázky, pokládání zajímavých dotazů apod.)

Neaktuální odkazy