PB162/Příprava

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Organizace výuky

 • zaregistrovaných studentů k 8.8. je cca 400, teď očekávám už spíše mírný úbytek

Cvičení

Jsou dvouhodinová, zatím plánuji 20 skupin po 15 - 20 lidech. Rozpis by mohl vypadat takto:

 • Petr Adámek - 2 sk.
 • Luděk Bártek - 3 sk.
 • Pavel Drášil - 2 sk.
 • Tomáš Gregar - 2 sk.
 • Vladimír Kadlec - 1 sk.
 • Petr Lohnický - 1 sk.
 • Zuzana Nevěřilová - 2 sk.
 • Radek Ošlejšek - 2 sk.
 • Jan Pavlovič - 2 sk.
 • Lukáš Svoboda - 1 sk.
 • Aleš Zlámal - 2 sk.

Změny oproti podzimu 2004

Obsah

 • může zůstat bez velkých změn

Technická podpora

 • na zadání úloh i materiály založit SVN repository

Úlohy

Zadání

 1. Úvodní úloha - cíl: Seznámení s vývojovým prostředím JDK 5.0 a BlueJ, jeho stažení, instalace na vlastním stroji. Zprovoznění překladu a spuštění jednoduchého "Hello world"-like příkladu. Vloni vytvořil Petr Adámek. Petr Adámek 14. 7. 2005 11:39 (CEST)
 2. Jednoduchá interakce objektů - cíl: Systém zhruba dvou až tří tříd (a instancí od nich) z reálného života, obecně známá problematika (vloni byly Knihovna/Titul/Vytisk). Žádné datové struktury, aritmetické operace, žádné slož. pg. struktury (cykly). Jde o syntaxi a sémantiku základního návrhu tříd. Vloni vytvořil Radek Ošlejšek. Radek Ošlejšek 14. 7. 2005 09:22
 3. Implementace rozhraní - cíl: Navrhnout třídu (nebo dvě), aby implementovala/y předem dané rozhraní. Vloni: myčky, auta - vytvořil K. Ševeček. Luděk Bártek
 4. Dědičnost - cíl: Navrhnout třídy v hierarchii; mohou využívat základ hierarchie či kopírovat postup viditelný z předem dané hierarchie. Vloni: Calculator, SciCalculator - vytvořil Jan Pavlovič. Jan Pavlovič 13. 7. 2005 16:38
 5. Vlastní testovací třída - cíl: Navrhnout samotnou testovací třídu pro otestování zadané existující soustavy tříd. Vloni: nebylo. Petr Adámek 14. 7. 2005 11:39 (CEST)
 6. Výjimky - cíl: Navrhnout prográmek s dobře metodicky zdůvodněným použitím vlastních (tedy non-Java Core) hlídaných výjimek. Vloni: Peněženka Tomáš Pitner 8. 8. 2005 14:22 (CEST).
 7. Kontejnery - cíl: Navrhnout třídy s použitím kontejnerů z Java Core API s použitím generics. Vloni: Student, Předmět, Škola - vytvořil Petr Lohnický. Petr Adámek 14. 7. 2005 11:39 (CEST)
 8. Vstupy/výstupy - cíl: Navrhnout aplikaci s použitím I/O např. do textových souborů. Vloni: Studenti - vytvořil Petr Adámek. Petr Adámek 14. 7. 2005 11:39 (CEST)

Forma zadání úloh

 • jednotný formát: projekt v BlueJ existující ve dvou verzích - pro studenty (zadání, potřebné předchystané třídy a povinně testy) a vzorové řešení (dtto + doplněné řešení)
 • povinně použití BlueJ pro softwarovou i textovou část zadání
 • uložení zadání do SVN repository
 • všechny zdrojové kódy prohnat nástrojem native2ascii kvůli přenositelnosti zdrojových kódů mezi windows (cp1250) a Linuxem (iso-8859-2 nebo UTF-8, podle nastavení uživatele). V komentářích psát cesky (tj. bez diakritiky), neboť text zlutoucky je rozhodně čitelnější než \u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd. Ještě lépe: identifikátory by měly být anglicky, v krajním případě 'cesky' - pak je to vyřešeno automaticky.

Časový rozvrh

 • přiřazení úloh autorům zadání: zač. července
 • první verze úlohy: polovina srpna
 • finální podoba: zač. září

Získání úloh z repozitory

Úlohy je možné z repozitory získat příkazem

svn co https://kore.fi.muni.cz:5443/repos/fi/teaching/pb162

Tento adresář obsahuje (resp. bude obsahovat) veškeré studijní materiály k našim kurzům. Úlohy do PB162 se nacházejí v podadresáři tasks. Ke každé úloze je k dispozici ANT skript pro její zabalení do archivu pro studenty. Aby jej bylo možné použít, je nutné nastavit několik cest v souboru build.xml v adresáři teaching.

Písemky

 • jednotné konvence pro pojmenování složek se zadáním

Ukládání do IS

Návrh systému vnitřního mapování (vnitřních odkazů) na jednotlivé typy materiálů v IS:

Odevzdávárny řešení písemek a úloh

Zadání písemek a úloh