PB162: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 1: Řádka 1:
{{Restricted2PB162private}}
+
{{Restricted2PB162}}
  
 
<div style="float: right;">__TOC__</div>
 
<div style="float: right;">__TOC__</div>

Verze z 9. 11. 2007, 04:01

This page has restricted access. Only members of PB162 group can edit it.

Kurs PB162 Programování v jazyce Java se zabývá úvodem do objektového programování v jazyce Java.

Důležité odkazy:

Vyučující:

Harmonogram

viz osnova v ISu

Hodnocení

V průběhu semestru je možné získat

  • 32 bodů za řešení domácích úloh (8 úloh po čtyřech bodech),
  • 40 bodů za vnitrosemestrální písemky (8, 14 a 18 bodů),
  • 28 bodů za závěrečnou písemku.

Pro získání zápočtu potřebujete 60 bodů, pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou potřebujete minimálně 70 bodů.

Písemky

V průběhu semestru se budou konat tři průběžné zkoušky a jedna závěrečná zkouška. Průběžné zkoušky proběhnou v počítačových učebnách v předem stanovených hromadných termínech, závěrečná zkouška bude vypsána formou standardních zkouškových termínů. Zkoušky proběhnou u počítačů, bude možné využít jakýchkoliv materiálů, zakázána bude samozřejmě jakákoliv komunikace s jinými osobami. Řešení bude opraveno na místě, výsledky se tedy dozvíte ihned po ukončení zkoušky.

První písemka

První písemka proběhne v pátém týdnu výuky a její náplní bude jednoduchá interakce mezi objekty. Bude třeba znát pojmy jako je třída, instance, metoda, volání metody, parametr metody, návratová hodnota metody.

Písemka bude ohodnocena maximálně 8 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

  • bude upřesněno

Druhá písemka

Druhá písemka proběhne v osmém týdnu výuky a její náplní budou rozhraní a dědičnost.

Písemka bude ohodnocena maximálně 14 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

  • bude upřesněno

Třetí písemka

Třetí písemka proběhne ve dvanáctém týdnu výuky a její náplní budou kolekce a výjimky.

Písemka bude ohodnocena maximálně 18 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

  • bude upřesněno

Opravná písemka

Opravná písemka proběhne ve třináctém týdnu výuky a její náplní bude vstup a výstup, kolekce a výjimky. Tato písemka bude sloužit jako opravný termín pro libovolnou z předchozích vnitrosemestrálních písemek (máte tedy k dispozici pouze jeden opravný termín pro všechny vnitrosemestrální písemky a můžete si tak opravit pouze jednu z nich).

Prakticky to bude fungovat tak, že si po odevzdání a opravení písemky vyberete, u které písemky vám přepíšeme hodnocení podle výsledku této zkoušky. Tato zkouška nebude ohodnocena body, ale procenty, a tato procenta budou přepočítáná na body podle maximálního bodového zisku zkoušky, kterou si budete opravovat. Takže pokud získáte 50 % bodů a budete si chtít opravit druhou písemku, dostanete za ni 7 bodů (14 × 50 %).

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

  • bude upřesněno

Závěrečná písemka

Závěrečná písemka proběhne ve zkouškovém období a její náplní může být jakákoliv látka, která byla probrána během semestru.

Písemka bude ohodnocena maximálně 28 body a bude vypsána jako standardní zkouškový termín.