PB162

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

This page has restricted access. Only members of PB162 group can edit it.

TATO STRÁNKA JE "OBSOLETE" PŘIJDE ZRUŠIT!!

Kurs PB162 Programování v jazyce Java se zabývá úvodem do objektového programování v jazyce Java.

Důležité odkazy:

Vyučující:

Adresa na všechny vyučující

Harmonogram

viz osnova v ISu

Hodnocení

V průběhu semestru je možné získat až 100 bodů

 • 32 bodů za řešení domácích úloh (8 úloh po čtyřech bodech),
 • 40 bodů za vnitrosemestrální písemky (8, 14 a 18 bodů),
 • 28 bodů za závěrečnou písemku.
 • až 6 dalších bonusových bodů

Pro získání zápočtu potřebujete 60 bodů, pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou potřebujete minimálně 70 bodů (A:100-94, B:93-88, C:87-82, D:81-76, E:75-70, F:69-0).

Domácí úlohy

Domácí úlohy budou zadávány průběžně během semestru na cvičeních a budou bodovány podle následujících pravidel:

 • 0 až 4 body za úlohu odevzdanou v zadaném termínu
 • 0 až 3 body (penalizace -1 bod) za úlohu odevzdanou do jednoho týdne po termínu
 • 0 až 2 body (penalizace -2 body) za úlohu odevzdanou do dvou týdnů po termínu
 • 0 až 1 bod (penalizace -3 body) za úlohu odevzdanou do tří týdnů po termínu
 • -4 body (penalizace -8 bodů) za úlohu neodevzdanou ani tři týdny po termínu

Velmi se tedy vyplatí včas odevzdávat všechny úlohy. Ztráta čtyř bodů a dokonce získání čtyř záporných bodů za neodevzdanou úlohu může výrazně ovlivnit výsledné hodnocení.

Termín pro odevzdání domácí úlohy = týden po zadání úlohy na cvičeních. Např. pokud bude úloha zadána na cvičení ve čtvrtek od 14:00 hod., je termín odevzdání následující čtvrtek do půlnoci. Cvičící může z objektivních důvodů termín prodloužit.

Odevzdaná úloha = úloha, která projde testy. Testy budou součástí všech zadání. Úloha, která neprojde testy bude považována za neodevzdanou.

Písemky

V průběhu semestru se budou konat tři průběžné zkoušky a jedna závěrečná zkouška. Průběžné zkoušky proběhnou v počítačových učebnách v předem stanovených hromadných termínech, závěrečná zkouška bude vypsána formou standardních zkouškových termínů. Zkoušky proběhnou u počítačů, bude možné využít jakýchkoliv materiálů, zakázána bude samozřejmě jakákoliv komunikace s jinými osobami. Řešení bude opraveno na místě, výsledky se tedy dozvíte ihned po ukončení zkoušky.

První písemka

První písemka proběhne v pátém týdnu výuky a její náplní bude jednoduchá interakce mezi objekty. Bude třeba znát pojmy jako je třída, instance, metoda, volání metody, parametr metody, návratová hodnota metody.

Písemka bude ohodnocena maximálně 8 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

 • V týdnu od 13. října.

Druhá písemka

Druhá písemka proběhne v osmém týdnu výuky a její náplní budou rozhraní a dědičnost.

Písemka bude ohodnocena maximálně 14 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

 • V týdnu od 3. listopadu.

Třetí písemka

Třetí písemka proběhne ve dvanáctém týdnu výuky a její náplní budou kolekce a výjimky.

Písemka bude ohodnocena maximálně 18 body.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

 • V týdnu od 1. prosince.

Opravná písemka

Opravná písemka proběhne ve třináctém týdnu výuky a její náplní bude vstup a výstup, kolekce a výjimky. Tato písemka bude sloužit jako opravný termín pro libovolnou z předchozích vnitrosemestrálních písemek (máte tedy k dispozici pouze jeden opravný termín pro všechny vnitrosemestrální písemky a můžete si tak opravit pouze jednu z nich).

Prakticky to bude fungovat tak, že si před začátkem písemky vyberete, kterou předchozí písemku opravujete. Tato zkouška nebude ohodnocena body, ale procenty, a tato procenta budou přepočítána na body podle maximálního bodového zisku zkoušky, kterou si budete opravovat. Takže pokud získáte 50 % bodů a budete si chtít opravit druhou písemku, dostanete za ni 7 bodů (14 × 50 %). Vždy se počítá výsledek opravné písemky.

Zkouška proběhne v následujících termínech (na jednotlivé termíny se bude přihlašovat prostřednictvím aplikace rozpisy studentů v informačním systému):

 • V týdnu od 15. prosince.

Závěrečná písemka

Závěrečná písemka proběhne ve zkouškovém období a její náplní může být jakákoliv látka, která byla probrána během semestru.

Písemka bude ohodnocena maximálně 28 body a bude vypsána jako standardní zkouškový termín.

Bonusové body

Udělování bonusových bodů je plně v kompetenci vyučujících. Jejich cílem je motivovat studenty k aktivitě na cvičeních, přednáškách, v předmětovém diskusním fóru apod. Bonusové body mohou být uděleny i za zvlášť povedená řešení úloh a dokonce i zkouškových příkladů. Bonusové body se započítávají do hodnocení stejně jako ostatní body z úloh a písemek a jejich udělování se řídí následujícími pravidly:

 • každý student může získat max. 6 bonusových bodů za semestr
 • celkový součet bodů nepřekročí horní bodovou hranici pro hodnocení stupněm A (áčko už fakt vylepšit nejde :-)

Šest bonusových bodů představuje vylepšení výsledné známky o jeden stupeň, takže se sbírání bonusových bodů rozhodně vyplatí.