PB138cv/Cv2

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

XML dokumenty

 • struktura - značky - tagy
  • odděleny pomocí < a >
  • jména jsou závislá na velikosti písmen (case sensitive)
 • struktura
  • logická - zanoření objektů definovaných značkami - elementů
  • fyzická - jeden dokument může být ve více souborech

Struktura

 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <zprava adresat="paja" autor="jaja">
 <cas datum="23-02-2005"/>
 <nadpis>Ahoj Pájo</nadpis>
 <obsah>Tak jsem ti přinesl od souseda
 pana obchodníka Krkovičky tu klobásu.</obsah>
 <nowiki><!-- prozatím nepoužijeme další značky --></nowiki>
 </zprava>

Elementy:

 • definovány počáteční <jmeno atributy> a koncovou značkou </jmeno>
  • mezi nimi je obsah elementu - může být jen text, ale i další elementy.
 • atributy - v počáteční značce - definice souvisejících informací k elementu
  • tvaru jmeno_atributu="hodnota_atributu" - rovnítko i uvozovky podmínkou!
 • je-li element bez obsahu, lze napsat zkráceně <jmeno atributy/>.

Textový uzel:

 • textový obsah v elementu

Instrukce pro zpracování:

 • ve tvaru <?cil obsah?> Informuje aplikaci o postupu zpracování XML dat.
 • definice XSL stylesheetu, i vložení instrukcí skriptovacího jazyka - např. PHP... (<?php kód ?>)

Notace:

 • ve tvaru <!NOTACE jmeno deklarace>
 • Popis binárních entit (deklarace způsobu zpracování).

Komentáře:

 • ve tvaru <!-- obsah -->

Entita:

 • fyzická jednotka - odpovídá řetězci, souboru...
 • například znakové entity (pro popis zakázaných nebo méně častých znaků) &amp; označuje &
 • voláno &nazev_entity;

Well-formed (správně vytvořený) dokument

 • Splňuje základní pravidla:
 • Obsahuje nejprve prolog tvaru (aktuální verze, kódování...) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  • následně pak kombinaci komentářů, notací... ale v nejvyšší úrovni jen jediný - kořenový element.
 • Hodnoty všech atributů uzavřeny v uvozovkách, unikátní jména atributů v rámci elementu
 • Case-sensitive označení elementů
 • Správné zanoření elementů, všechny elementy uzavřeny (prázdné mají koncovou značku)
 • Použití ampersandu (& - &amp;), většítka (> - &gt;), menšítka (< - &lt;), apostrofu (' - &apos;), uvozovek (" - &quot;) mimo značkování je nutno pomocí uvedených znakových entit.

Validní (kontrolovatelný) dokument

 • XML dokument je validní, pokud je specifikováno "DTD" (Document Type Definition) a dokument splňuje podmínky specifikované v DTD.
  • DTD - gramaticky popsaná struktura dokumentu, proti které je možno kontrolovat. Později v semestru se seznámíme s dalšími možnostmi, jak definovat tato pravidla (hlavně XML Schema)
  • Deklarace typu dokumentu - notace DOCTYPE před prvním elementem v dokumentu. Jméno, které následuje slovo DOCTYPE v DTD, musí odpovídat jménu kořenového elementu
 • my můžeme kontrolovat validitu pomocí skriptu stažitelného z IS
  • validovací parsování existuje i v parserech jako je Xerces, HTML parsuje například HTMLTidy...

DTD

 • dědictví po SGML
 • popisuje strukturu XML. Není v XML.
 • DTD Tutoriál
 • Tutoriál o různých možnostech popisu schématu XML na kosek.cz
  • notace:
  • samotné DTD - definice elementů, jejich atributů...
   • <!ELEMENT JMENO PODELEMENTY>
   • #PCDATA - textový uzel, řada jmen elementů v závorce oddělených čárkou - sekvence, řada jmen elementů v závorce oddělených svislítkem | - výběr z možností, element+ - 1 a víc, element* - 0 a víc, element? - 0 nebo 1.
   • Pokud je místo seznamu podelementů EMPTY, je to prázdný element, smí mít jen atributy.
   • dál v tutoriálu

Jmenné prostory

Katalogy

ANT

Příklady

 • Napište (well-formed) XML dokument, ve kterém bude normální i prázdný element, vnořené elementy, notace, instrukce pro zpracování, poznámka...
 • Chceme do souboru uložit databázi lidí, bude tam jejich jméno, adresa (minimálně jedna, může být víc), telefon (nemusí být, nebo jeden), bankovní účet. Číslo u telefonu bude jeho atributem. Navrhněte strukturu a udělejte nějaký (well-formed) dokument naplněný daty (např. 5 lidí...).
 • Stáhněte z webu nějakou HTML stránku a pokuste se identifikovat všechny prohřešky proti pravidlům.
 • Vytvořte DTD svého XML dokumentu. Následně pomocí parseru (stáhněte si jeho spouštěč z IS - Demonstrační příklady/Validace XML dokumentu) zkontrolujte validitu.
 • Totéž zkuste i u staženého HTML souboru.