PB138/Projekty06

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

POKYNY

 1. vyberte projekt, některé projekty je možno řešit zároveň do předmětů PB138 a PV168
 2. přilašte se zapsáním vašeho Jména, login a UČA do projektu (klinout na editovat u kapitoly Řešitelský team, zapsat se, uložit !!!)
 3. řeště v teamu projekt podle pokynůObsah

PB138

Visual Browser

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Vítězslav Dostál, xdostal7, 72569
 2. - Jan Bařinka, xbarinka, 39168
 3. -

Zadání

 • Příprava šablon k nástroji Visual Browser
 • Blíže v DP Zuzany Nevěřilové
  • Příprava šablon a perspektiv - pro nastavení vizuálního zobrazení různých RDF dat
   • Ty RDF, které byly vytvořeny pomocí All2RDF (v repository bližší popis) - UML, XTM, Mediawiki
 • Správa těchto šablon (pravděpodobně úprava nástroje nebo webslužby)
  • Aktuální verze nástroje jen umí odněkud načíst šablonu - "perspektivu" a přidružit ji k danému otevřenému souboru...
  • Takže udělat nějaký modul (upravený openfiledialog) do té aplikace, který by zobrazil náhled, jaké grafické hodnoty jsou v šabloně definovány).
  • A ty data buď z nějaké serverové aplikace, nebo standalone nadstavby
 • Vytvoření variant existujících i nových dle WCAG

Evidence příjmů a výdajů podnikatele (OSVČ)

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Luděk Bártek

Rešitelský team

 1. - Roman Šrom, xsrom, 139856
 2. - Tomáš Vágner, xvagner1, 143266
 3. - Luboš Pecho, xpecho, 172463
 4. - Luděk Svoboda, xsvobo26, 139810

Zadání

 • Evidence příjmů a výdajů
 • Možnost přidání dalších příjmů a výdajů (závislá činnost, odpisy, atd)
 • Možnost výstupu do formátu pro elektronické podání daňového přiznání prostřednictvím vyplněného datového souboru (popis viz. MFČR)
 • Rozhraní je popsané v diplomové práci Rostislava Svobody.

Voice Browser

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Luděk Bártek

Rešitelský team

 1. - Rostislav Beneš, xbenes5, 139781
 2. - Adrián Jankových, xjankov, 143422
 3. - Vojtěch Kovář, xkovar3, 139915
 4. - Tomáš Čejka, xcejka1, 140490

Zadání

 • Jednoduchý dialogový systém implementovaný ve VoiceXML, který umožní uživatelsky přívětivou navigaci v prostředí webu
 • Styly a šablony pro převod zvolené podmnožiny XHTML do VoiceXML
  • vlastní transformace
  • zajištění navigace ve výsledném dokumentu
 • Navigace po webu:
  • získávání odkazů v rámci stránky a vytvoření navigačního menu ve VoiceXML
  • dialogy ve VoiceXML pro navigaci po webu
 • Pro vývoj lze použít například VoiceXML platformu OptimTalk

Domácí videotéka

Informace

v rámci: PB138 zadavatel: Luděk Bártek

Řešitelský team

 1. -Jan Bortl, 143167, xbortl
 2. -Martin Minář, 143200, xminar1
 3. -Lukáš Nový, 143372, xnovy1
 4. -Richard Korenek , 98592, xkorene1

Zadání

Studenti navrhnou formát pro uchovávání údajů o domácí videotéce. Videotéka může obsahovat:

 • originální DVD/VHS (vždy jen jeden film)
 • nahrané VHS - (libovolné množství filmů/videoklipů).
 • DVD s domácím videem

U každého média se budou nadále uchovávat informace o jeho celkové délce, obsahu a celočíselný identifikátor. Nahrané VHS budou ještě navíc obsahovat množství obsazeného/volného místa na pásce (v minutách).

Aplikace umožní:

 • vyhledání média s daným filmem
 • přidání/odebrání média
 • přidání filmu/klipu na VHS/DVD s domácím Videem

Domácí audiotéka

Informace

v rámci: PB138 zadavatel: Luděk Bártek

Rešitelský team

 1. - Peter Trilec, xtrilec, 143307
 2. - Karol Kubanda, 143339
 3. - Tomáš Babiak, xbabiak, 143254
 4. - Martin Fraňo, 139741

Zadání

Studenti navrhnou formát pro uchovávání údajů o domácí auditéce. Audiotéka může obsahovat:

 • originální CD/DVD (jedno album)
 • nahrané audio kazety/MiniDisky/CD - (libovolné množství skladeb)
 • nahrané CD s vlastními skladbami ve formátu mp3/Ogg (libovolné množství skladeb).

U každého média se budou nadále uchovávat informace o jeho celkové délce, obsahu a celočíselný identifikátor. Nahrané kazety budou ještě navíc obsahovat množství obsazeného/volného místa na pásce (v minutách). Nahraná CD s mp3/ogg budou obsahovat zbývající volnou kapacitu (MB)

Aplikace umožní:

 • vyhledání média s danou skladbou
 • přidání/odebrání média
 • přidání skladby na na kazetu/MiniDisk/CD

FactTransformer

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Jan Blaťák

Rešitelský team

 1. - Radim Honzirek, 173360, xhonz
 2. - Lukáš Strniště, 172902, xstrnist
 3. - Mirek Martinek, 172917, xmarti19
 4. - Petr Hubáček, 81397, xhubac

Zadání

 • rozšíření nástroje FactBuilder o možnost exportu ukládaných metadat do formátů dalších nástrojů strojového učení (ILP)
 • XSLT, XQuery...

Převod nastavení visdic na debvisdic

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Adam Rambousek

Rešitelský team

 1. - Dan Musil, 4309, xmusil2
 2. - Dušan Šácha, 143419, xsacha
 3. - Tomáš Gazárek, 143325, xgazarek
 4. - Jan Sládek, 98709, xsladek
 5. - Jaroslav Zamrzla, 60713, xzamrzla

Zadání

 • u visdic měl každý slovník konfiguraci v XML formátu (jméno, kódování, obsahy informačních panelů položky menu atd). V Debvisdicu se jakýkoli slovník dělá ručně jako firefox-extension.
 • úkolem je připravit nástroj, který z původní konfigurace (slovnik.cfg) vytvoří adresář, který připraví strukturu, soubory firefox extension (se zachováním všech vlastností).

Transformace slovníkových dat

Informace

v rámci: PB138

zadavatel: Adam Rambousek

Rešitelský team

 1. - Michal Hečko, 143062, xhecko
 2. - Jiří Kozel, 52087, xkozel
 3. - Václav Jaroš, 140509, xjaros6
 4. - Vilém Šustr, 140485, xsustr

Zadání

 • slovník SSJČ je uložen v XML značkování odpovídajícímu formátování (tučnost, kurziva... získané z OCR).
 • je třeba přetransformovat do sémantického značkování. Pravděpodobně poloautomaticky. Možná by bylo dobré na to udělat nějaký nástroj, s popisem možných automatických transformací, co by se použil i jindy.
 • + XSLT šablony na zobrazení

PB138 + PV168

Řešení pro prezentace výzkumných a vývojových projektů

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Jiří Kadlec, xkadlec4, 143417
 2. - Pavel Jurkas, xjurkas, 72641
 3. - Zuzana Škopová, xskopova, 139640
 4. - Miroslava Kramáreková, xkramar3, 139800

Zadání

 • Cílem je vytvořit webovou aplikaci pro pro komplexní řešení prezentace slídů - správu stylů a transformaci
  • Slídy: DocBook Slides - pro definici obsahu (jedná se o specializaci Simplified Docbook)
  • Výstupní formáty, implementované šablonami:
   • HTML+CSS
   • SVG
   • Formátovací objekty, PDF
   • Možnost přidávat další šablony
 • Možnost nastavovat transformace (styly - definice obrázků, barev...) - ukládání, prezentace stylů
 • Technologie: docbookové XSLT styly, CSS, SVG, příp. VoiceML, webové služby...

Řešení pro prezentace projektů v Mavenu

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Miroslav Warchil, xwarchil, 143256
 2. - Jan Mudrák,xmudrak2,143236
 3. - Martin Medřický, xmedrick, 99026
 4. - Petr Menšík, xmensik2, 143365

Zadání

 • Projekty v repository - využívají systém Maven
 • hlavní informace o projektech (závislosti, řešitelé, popisy a podobně) v POM - Project object model
 • Cílem projektu je navrhnout systém lepší prezentace Mavenovských projektů v repository
  • extrakce POM z depository
  • jejich zobrazení (tedy příprava šablon, stylů...)
  • možnost prozkoumávání (browsing) repository v takovém systému
   • identifikace souvislostí (např. vývojář mohl pracovat na několika projektech - zobrazení této informace...)
 • připraveno na možnost exportu

Práce s repository XML dokumentů

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Václav Rosecký (143335)
 2. - Petr Koutný (143229)
 3. - Michal Potfaj (140462)

Zadání

 • Systém pro obsluhu úložiště XML dokumentů
 • Backend - XML databáze
 • Frontend - tenký klient/webová aplikace zobrazující XML dokumenty jako "souborový manažer"
 • práce s dokumenty (přidávání, mazání, informace, náhled), vyhledávání pomocí XML technologií

RDFizers

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Kapusník Michal, 139523
 2. - Havlíček Lukáš, 139851
 3. - Bartoš Radek, 139850
 4. -

Zadání

 • Cílem je připravit systém pro převod různých strukturovaných dokumentů do formátu RDF
  • převody implementované pomocí webových služeb.
  • administrativní aplikace umožňující získávat informace o službách, aktivovat je a deaktivovat
 • Pokračování projektu All2RDF
 • Některé algoritmy převodu Simile | RDFizers
  • Jedním z formátů - POM z Mavenu

Rozvrh @ is.muni

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Vojtěch Bojda (139813)
 2. - Petr Němec (98733)
 3. - Jan Brodina (99224)
 4. - Petr Matějka (90530)

Zadání

 • Cilem je vytvorit aplikaci pro navrh a upravu rozvrhu hodin pro informacni system http://is.muni.cz
 • zakladni vstup xml (exportovany z IS) nebo specialni format IS rozvrhu.(prilozeny document)
 • vystup do formatu pdf, html, xml a format IS rozvrhu.

Fresnel

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Martin Červený , 51656
 2. - Radim Drgáč , 99227
 3. - Petr Lorenc , 139661
 4. - Matej Pargáč , 183684

Zadání

 • Cílem projektu je:
  • nastudovat danou technologii vizualizace RDF (viz http://www.w3.org/2005/04/fresnel-info/)
  • na základě existujících implementací (či jejich přispění) implementovat jednoduchý browser RDF dokumentů, jejijchž vzhled bude definován pomocí FresnelTechnologií
  • -

Pluginy do VEZMU

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Radek Meloun, 98895
 2. - Ondřej Chaloupka, 98674
 3. - Petr Kovács, 99085
 4. - Jakub Loubal, 98579

Zadání

 • Cílem je implementace rozhraní pluginů systemu VEZMU pro vyhledávání nad elektronickýmy zdroji MU
 • V současné době jsou implementovány pluginy pro ACM, IEEE, Nature, Springer
 • Rozhraní je popsané v diplomové práci Rostislava Svobody.

Project Comment System II

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Richard Benkovský, 139912, xbenkovs
 2. - Ondřej Božek, 139719, xbozek
 3. - Martin Lopatář, 139874, xlopatar
 4. - Pavel Lupac, 72956, xlupac

Zadání

 • Cílem je rozšíření Issue Tracking systému PCS
 • Zádání PCS bylo:
  • System bude zalozen na XML, XSLT, XHTML, CSS, DTD a JSP.
  • Hlavni funkci systemu je zobrazovat pripominky k projektum, jejich editace a ukazatel stavu zpracovani jednotlive pripominky.
  • Vytvorite jednoduchou DTD gramatiku s potrebnymi elementy a atributy, podle kterych se bude tvorit XML soubor s veskerymi logickymi informacemi.
  • Vizualizace probehne pres XSL transformaci do XHML s CSS.
  • Manipulace s pripominkami bude probidat pres webovy interface (nejlepe v JSP).
  • V systemu bude vytvoren uzivatelsky pristup.
  • Kazda pripominka bude mit jednoznacne cislo, datum, kdo ji zadal, kdo ji resi, datum vyreseni a prostor pro poznamky.
  • System bude umet generovat take changelog.
  • Jednotlive poznamky bude mozne verzovat.
  • Taktez bude nekolik urovni statusu poznamky: undone, working, ready to confirm, confirmed, commented (confirmed a commented bude zadavat schvalovatel)
 • Rozšíření:
  • System bude umet, krom pripominek zadavat i nove ukoly a ke kazde polozce bude moci byt stanovena priorita a datum dokonceni.
  • Jelikoz system obsahuje data, ktera se postupne meni, je nutne je umistit mimo aplikaci, (napr. do /var/lib/) tato cesta bude nastavitelna pomoci deployment descriptoru.
  • System musi umet vkladani uzivatelskych souboru (vyzvedavat se budou napr. pres servlet, ktery je zpristupni ze fs na web).
  • Soucasne je mozne udelat system tak, aby odpovidal MVC stukture a udelat tlusteho (GUI) i tenkeho klienta.

Vizualizátor úkolů

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. Richard Bayer, xbayer1, 143418
 2. Michal Růžička, xruzick7, 143424
 3. Jaroslav Šeděnka, xsedenk1, 143135

Zadání

 • Vytvořit webovou aplikaci, která bude umět zobrazovat úkoly, tříděné podle skupin
 • Data budou načítana ze souboru ve formátu iCalendar
 • Data budou načítana přes WeBDav ve formátu iCalendar
 • Systém bude umět přídávat, ubírat a modifikovat úkoly

Transformace DocBooku do Simplified DocBooku a obráceně

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. Marek Hulán, xhulan, 139724
 2. Jakub Plšek, xplsek, 139849
 3. Petr Jestřábek, xjestrab, 143121
 4. David Kabáth, xkabath, 139613

Zadání

 • Cílem je realizovat převod formátu Simplified DocBook do formátu DocBook.
 • a realizovat převod formátu DocBook do formátu Simplified DocBook.
 • http://www.docbook.org
 • Systém bude realizován jako webová aplikace.

Transformace DocBooku do Wiki

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. Zuzana Kuklová, xkuklova, 139886
 2. Petr Šabata, xsabata, 44100
 3. Jakub Straka, xstraka3, 60594
 4. Jan Řezáč, xrezac, 140493
 5. Jan Vondrouš, xvondr, 99193

Zadání

 • Cílem je realizovat převod souborů v DocBooků do wiki značkování.
 • Systém bude realizován jako webová aplikace.
 • Další rozhrahní ve SWINGu

Webový editor formulářů

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Ondřej Kubíček
 2. - Ivana Poulová
 3. - Petr Kudyn
 4. - Jan Hapala

Zadání

 • Vytvořit rozhraní, které bude umožnovat vyplňovaní jednoduchý formulářů, definovaných XSD gramatikou.
 • Obsah formuláře bude uložen do XML souboru odpovídající dané XSD gramatice.
 • Ke každé gramatice bude případná sada XSL stylů, která dokument převede do FO souboru.
 • Vygenerovaný FO soubor bude transformován do PDF souboru.
 • Součástí řešení bude i vytvoření ukázkových stylů a XSD gramatiky pro generovaní PDF souborů popisující kurzy celoživotního vzdělavání.
 • Případně je možné řešit ukládání dokumentů na server a umožnit jejich další editaci a gransformaci.
 • Případně je možné pro zrychlení XSL transformace transformovat XSLT styly do XSLTC stylů.

Souhrné API pro FO a XSLT procesory

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Martin Pastírik, 143216
 2. - Michal Ďurec, 137573
 3. - Michal Hudák, 143136
 4. - Stanislav Jurnečka, 4046

Zadání

 • Vytvořit objektovou hierarchiy tříd v Javě reprezentující API pro použití FO procesorů
 • Vytvořit objektovou hierarchiy tříd v Javě reprezentující API pro použití XSLT procesorů
 • Integrovat řešení do programu xslt2
 • Zdrojové kódy současné verze [1]

Editor obrázků ve formátu SVG

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Luděk Bártek

Řešitelský team

 1. - Petr Hanuš, učo: 99270, login: xhanus2
 2. - Pavel Župka, učo: 98854, login: xzupka1
 3. - Kamil Páral, učo: 98981, login: xparal1
 4. - Marek Vašík, učo: 99186, login: xvasik

Zadání

 • Editor statické grafiky ve formátu SVG
 • Možnost exportu do bitmapových formátů (jpg, png, ...) (viz. Kurz SVG a specifikace)

Editor animací popsaných pomocí SVG a jazyka SMIL

V rámci: PB138, PV168

zadavatel: Luděk Bártek

Řešitelský team

 1. - David Tenkrát, učo: 139689, login: xtenkrat
 2. - Michal Kafka, učo: 143303, login xkafka1
 3. - Radek Vařbuchta: učo: 143209, login xvarbuch
 4. - Pavel Borkovec, učo: 143130, login xborkov

Zadání

 • nástroj pro generování animací
 • export výsledných animací do SVG a SMILu (viz Kurz SVG a Specifikace).

Webová aplikace na generování webových prezentací

Informace

v rámci: PB138,PV168 zadavatel: Luděk Bártek

Řešitelský tým

 1. - Jiří Zvolánek, xzvolan, 98811
 2. - Tomáš Časar, xcasar, 98739
 3. - Jiří Sedláček, xsedlac4, 139558
 4. - Markéta Šosová, xsosova, 139740

Zadání

Studenti navrhnou a vypracují webovou aplikaci, která umožní uživateli bez znalostí jazyka (x)html vygenerovat několik základních typů webových prezentací. Generování bude řešeno sadou průvodců, umožňujících realizovat danou část tvorby webové stránky/prezentace:

 • volba vzhledu - umožní uživateli zvolit si s několika nejběžnějších layoutů.
 • volba grafiky - barvy jednotlivých částí stránky, použité ikony, ...
 • zadání vlastního obsahu - zadání menu, odkazu, textu, obrázků, tabulek, ...

Vygenerovaná stránka musí být validní a musí splňovat doporučení WCAG

Kolaborativní zkoušení angličtiny

Informace

v rámci: PB138, PV168 zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Daniel Keder, xkeder, 99305
 2. - Lumír Honus, xhonus, 139910
 3. - Ondřej Homola, xhomola2, 139671
 4. - Pavel Hančar, xhancar, 72591

Zadání

Studenti navrhnou formát (na základě obdobných projektů) pro uchovávání údajů o větách, jejích strukturách, poznámkách, opravách apod. Dále vytvoří systém, umožňující (kolaborativně - to tedy bude moci jakýkoli uživatel) přidávat věty ke zkoušení překladu, přeložené věty opravovat. Jednotliví uživatelé pak se budou moci

 • pokusit o svůj překlad věty
 • mít možnost si vyhledat věty pokrývající určitou problematiku
 • vytisknout si věty (buď bez odpovědí, nebo i s nimi)
  • a to např. i včetně popisů chyb, poznámek apod.
  • tj. vytvoříte XSLT šablony pro export do HTML, PDF...

Visualní editor

Informace

v rámci: PB138,PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Matěj Štefanik, 50825, xstefan
 2. - Karel Kisza, 51030, xkisza
 3. - Miroslav Kolář, 60333, xkolar1
 4. - Miroslav Grabovský, 60499, xgrabovs

Zadání

 • realizace: webová služba + kliena
 • vytvořit a editovat XSD uložené v databázi (zobrazit jeho stromovou strukturu)
 • umožní vytvoření nového nebo validaci již existujícího XML dokumentu (skrze formulář),výsledný dokument bude validni ke zvolenému XSD
 • transformace do PDF.

Swing rozhraní k transformačnímu nástroji xslt2

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Martin Mayer, 140438
 2. - Jan Pospisil, 143246
 3. - Petr Škoda, 143388
 4. - Tomáš Hofman, 143156

Zadání

Viewer DF @ IS

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Michal Oprendek, xoprend
 2. - Martin Janik, xjanik1
 3. - Martin Stancik, xstanci1
 4. - Lukas Strmiska, xstrmisk

Zadání

 • Cielom je vytvorit off-line prehliadac diskusnych for informacneho systemu http://is.muni.cz, ktory poskytuje archiv v podobe suboru XML.
 • jednotlive prispevky budu prezentovane a radene podobne, ako vo webovej verzii DF.
 • zakladny projekt pocita so vstupom v podobe XML suboru.
 • rozsirenie je mozne v podobe integrovaneho https klienta, ktory tento subor stiahne z autentizovanej casti ISu (posudte prosim, ci to nie je prilis nad ramec)

Scrabble

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. - Daniel Jakubík, xjakubik, 139797
 2. - Ondra Kuzník, x139894, 139894
 3. - Kateřina Balvínová, xbalvin, 137170
 4. - Lucie Kaiserová, xkaiser, 139796

Zadání

Vytvořte společenskou hru Scrabble určenou pro hru několika hráčů na jednom počítači nebo prostřednictvím počítačové sítě. Jedná se o společenskou hru podle známých pravidel s grafickým uživatelským rozhraním. Hra bude využívat slovník slov, který bude uložen ve stromové struktuře XML dokumentu. Jednotlivé tahy budou ukládány do xml dokumentu z něhož bude možné hru zpětně analyzovat. Tohoto bude využito také k ukládání hry.

Popisování obrázku

Informace

v rámci: PB138, PV168

zadavatel: Tomáš Gregar - konzultace

Rešitelský team

 1. - Číp Vítězslav, xcip, 60910
 2. - Golembiovský Jiří, xgolemb, 98861
 3. - Chmelík Jiří, xchmeli1, 60621
 4. - Rábek Pavel, xrabek, 60814

Zadání

 • Aplikace by umožnila načíst obrázek, fotografii; připsat k ní (wysiwyg) textové poznámky.
 • výsledek by bylo možno vyexportovat do SVG
  • vstupy: rastrový obrázek (JPG,PNG...) nebo SVG
  • poznámky by bylo možné psát v různých stylech (ohraničení definováno v SVG šabloně)
   • např. šipka, bublina
  • poznámek pro jeden obrázek by mohlo být víc
   • možná možnost je zarovnat, editovat styly ohraničení v programu?

Práce se SCORM výukovými objekty

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Pavel Drášil

Rešitelský team

 1. - Tomas Laurincik, xlaurin1, 139789
 2. - Tomas Repel, xrepel, 139702
 3. - Marian Krcmarik, xkrcmar3, 139691
 4. - Jaroslav Viglasky, xviglask, 158018

Zadání

Vytvořte úložiště SCORM výukových objektů. S obecným jádrem systému poskytujícím RESTful rozhraní bude možné komunikovat z GUI aplikace instalovatelné přes Java Web Start. Správa objektů bude ponechána na uživatelích ("folksonomy").

Sledování zakázek

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Pavla Nováková
 2. Martin Uhlíř, xuhlir2, 60528
 3. Robert Vystrčil, xvystrc1, 60664
 4.  

Zadání

Cílem projektu je vytvořit aplikaci, která pomůže řediteli menší firmy (o asi 50ti zaměstnancích) zabývající se hydraulikou, centrálním mazáním a přesným obráběním sledovat časový a finanční průběh zakázek, vytíženost strojů a pracovní výkony.

Open Platform

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Martin Mucha
 2. Petr Bouška
 3. Luděk Křivánek
 4. Jan Schuma

Zadání

Seznamte se s návrhem oteveného systému Open Platform. Vyberte si kteroukoliv jeho část a po konzultaci se zadavatelem jí implementujte. Rozsah implementace a podrobnější specifikace bude upřesněna po konzultaci.

Rezervační systém pro laboratoř Lemma

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Vojtěch Vild
 2. Jan Řezník

Zadání

Systém umožní evidovat uživatele a rezervovat jim podle jejich stupně oprávnění zdroje laboratoře (při rezervaci bude podporována možnost vícenásobné rezervace). Bude schopen řešit případné kolize požadvků jednotlivých uživatelů. Dále umožní uživateli také export dat do dokumentu, který bude splňovat příslušné formální požadavky a který bude možné použít jako podklad pro fyzické zapůjčení. Pro vedoucího laboratoře bude možné do systému přistoupit v roli superuživatele a upravovat data v databázi. Konflikty v rezervacích a zásahy ze strany administrátora budou dotyčnému uživateli sdělovány pomocí automaticky generovaného emailu.

Vyhledávání v letových řádech

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Ota Kadlec
 2. Jiří Kadlec
 3. Pavel Jurkas
 4. Pavel Křivák

Zadání

Vytvořte aplikaci pro prohlížení a vyhledávání v letovém řádu. Aplikační logika bude v EJB3, klienti Swing a web. Systém bude umožňovat export do xml.

Asynchronní editace XML dat

Informace

v rámci: PV168, PB138

zadavatel: Pavel Drášil

Rešitelský team

 1. Antonín Karásek
 2. Pavel Čížek
 3. Michal Navrátil
 4. Zdeněk Jelínek

Zadání

Zpracujte přehled dostupných nástrojů a knihoven pro integraci technologie AJAX do J2EE aplikací. Pomocí vybraného nástroje realizujte on-line editor XML dat nezávislý na fyzickém uložení dat včetně pluginu pro práci nad souborovým systémem.

PV168

Mobilní klient VEZMU

Informace

v rámci: PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Vojtěch Štursa, xstursa, 60480
 2. - Jan Děrda, xderda, 60932
 3. - Tomáš Polešovský, xpoleso1, 72753

Zadání

 • Cílem je implementace mobilní rozhraní systemu VEZMU pro vyhledávání nad elektronickýmy zdroji MU
 • komunikace se serverem bude zalozena na Web Services
 • klient bude aplikace v Java ME, podle MIDP 2.0

Vyhledávací plugin pro VEZMU

Informace

v rámci: PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1. - Pavel Veverka, xveverk2, 72841
 2. - Petr Vašíček, xvasice5, 60651
 3. - Pavel Šafář, xsafar1, 73395
 4. - Jan Trtílek, xtrtilek, 50805

Zadání

 • Cílem je implementace rozhraní pro vyhledávání systemu VEZMU pro vyhledávání nad elektronickýmy zdroji MU
 • Vytvořená implementace bude umět vyhledávat v DocBookových XML dokumentech nad souborových systémem.
 • Vytvořená implementace bude umět vyhledávat v DocBookových XML dokumentech SVN repozitory.

Vyhledávací plugin pro VEZMU

Informace

v rámci: PV168

zadavatel: Jan Pavlovič

Rešitelský team

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Zadání

 • Cílem je implementace rozhraní pro vyhledávání systemu VEZMU pro vyhledávání nad elektronickýmy zdroji MU
 • Vytvořená implementace bude umět vyhledávat v archívu závěrečných prací na IS MU.
 • Rozhraní je popsané v diplomové práci Rostislava Svobody.

Synapse

Informace

v rámci: PV168

zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Zadání

 • Naprogramovat v jazyce Java (za pomoci technologie JMF) multimediální aplikaci pro text/audio/video komunikaci.
 • GUI aplikace bude ve Swing
 • Všichni uživatelé se připojí na vybraný server, za pomoci kterého provedou výměnu ip a portu pro přímou streamovou komunikaci (RTP). Protokol pro komunikace se serverem je podobný IRC
 • Server v jazyce C++ již funguje a část projektu, která zaručuje komunikaci s tímto serverem, taktéž. Stejně tak je i částečně hotová GUI část aplikace a funguje textová komunikace.
 • Aktuální zdrojové kódy: http://svn.nomi.cz/svn/synapse/head/
 • Více informací poskytne Ondřej Nový <onovy (at) nomi (tečka) cz>.

Static Code Verifier

Informace

v rámci: PV168

Zadavatel: Jan Obdržálek

Rešitelský team

 1. Ondřej Životský 60723
 2. Petr Šmíd xsmid7

Zadání

Studenti vytvoří - nástroj pro analýzu zdrojových kódů v jazyce GNU C, který převede zdrojový kód do interního XML formátu, nad kterým bude možno externími moduly provádět verifikaci kódu. - grafické rozhraní obsahující:

 • prohlížeč kódu, popř. s možností zvýraznění syntaxe
 • visulizaci interního XML stromu reprezentujícího kód
 • obousměrné kontextové mapování mezi kódem a jeho XML reprezentací
 • podporu volání externích modulů

Aplikace pro správu fotografií

Informace

v rámci: PV168

Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Radek Kantor
 2. Jakub Kluz
 3. Ondřej Prýmek
 4. Martin Jakubicka

Zadání

Vytvořte aplikaci pro správu fotografií, která bude podporovat kategorizaci (tvorba alb, oblíbené položky) a základní grafické úpravy. GUI rozhraní bude implementováno ve Swingu.

Informační systém hokejové soutěže

Informace

v rámci: PV168

Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. - Vladimír Schreiner, xschrein, 60471
 2. - Zdeněk Cetkovský
 3. - Ondřej Župka
 4. - Václav Lederer

Zadání

Vytvořte jednoduchý informační systém hokejové soutěže. Systém bude realizován jako webová aplikace, bude poskytovat nástroje pro manipulaci s hráči a zápasy - na základě těchto informací bude generovat příslušné statistiky.

Hra Budování impéria

Informace

v rámci: PV168

Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. - Martin Juranek 60625
 2. - Jiri Vanek 98933
 3. - Jaroslav Havelka 60631

Zadání

Implementujte zjednodušenou verzi hry Budování impéria podle pravidel http://www.fi.muni.cz/~xjuranek/BI/1470. Hra umožní hraní přes internet.

Indexování XML s využitím prvočíselného číslovacího schématu

Informace

v rámci: PV168
individuální projekt, bakalářská práce

Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. - Zuzana Ansorgová, 98595, lennonka@mail.muni.cz, Indexování XML pro XIQE

Zadání

Seznamte se s problematikou indexování XML dokumentů s využitím číslovacích schémat. Zaměřte se zejména na číslovací schéma založené na prvočíslech. Navrhněte a implementujte indexační metodu využívající toto číslovací schéma v prostředí experimentálního systému XIQE.

Aplikace na hodnocení výsledku biologické reakce

Informace

v rámci: PV168
individuální projekt

Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Petra Jelínková, 52546@mail.muni.cz

Zadání

Vytvořte aplikaci, která bude hodnotit specifickou biologickou reakci - její naskenovaný obraz. Aplikace bude schopná načíst obraz, zobrazit ho a rozdělit na zadaný počet polí. Pomocí využití grafického modelu pak spočítá plochu sledovaných shluků v jednotlivých polích a tuto tabulku bude schopna importovat do xls formátu.

Diabetický deník

Informace

V rámci: PV168
Stránky projektu: Diabetes Diary
individuální projekt
Zadavatel: Petr Adámek

Rešitelský team

 1. Jiří Majer, 60729, xmajer1@fi.muni.cz

Zadání

Vytvořte systém pro evidenci glykémií, inzulínu, příjmu sacharidů, připadně dalších údajů duležitých pro pacienty s nemocí diabetes mellitus. Zobrazení bude v tabulce a grafu.