PB138/Projekty/DEB1

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
<root><h>abeceda, </h>
 <norm>-y </norm>
 <small>ž. </small>
 <bold>1. </bold>
 <ital>soubor všech písmen zprav. latinského písma, užívaných v
 někt. jazyce, v ustáleném pořádku </ital><ital>(</ital><ital>nazv. podle
 prvních písmen): </ital>
 <norm>a. latinská, česká; a. řecká </norm>
 <it_sm>alfabeta; </it_sm>
 <norm>a. ruská </norm>
 <it_sm>azbuka; </it_sm>
 <norm>vyvolávat žáky podle a-y </norm>
 <bold>2. </bold>
 <small>hovor. </small>
 <ital>základní poznatky, pravidla, praktiky některého oboru: </ital>
 <norm>začít od a-y </norm>
 <it_sm>od základu, od začátku; </it_sm>
 <norm>probrat vše od a-y; zasvětit do a-y divadelního umění</norm>
</root>