PB138/Příprava

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Ukládání do IS

Návrh systému vnitřního mapování (vnitřních odkazů) na jednotlivé typy materiálů v IS:

Odevzdávárny úloh

Zadání úloh a písemek

 • https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2008/PB138/za URL složky zadání, v rámci této složky budou podsložky:
 • uloha1 – zadání úlohy daného čísla (číslo může být 1..4 nebo '-premiova').
 • pisemka/2005-10-06-0800 – zadání písemky pro určitý společný termín;

Poznámky k úlohám

Úloha č. 1

 • opravit formulaci "odstranit auta starší než zadaný rok" (není zcela jasné, jak naložit s auty ze zadaného roku)
 • opravit testovací třídu, někteří studenti odstraňují pouze element year a ne rodičovský element car, přesto řešení projde testy
 • přidat jmenné prostory, aby si to procvičili
 • pozor na diakritiku v testovací třídě (buď odstranit nebo používat unicode escape sekvence \u####)

Hodnocení

 • krkolomné, ale za předpokladů uvedených ve vzorovém dokumentu funkční řešení - nepenalizovat
 • nepřesné vymezení hranice pro odebrání auta (ostrá/neostrá nerovnost) - nepenalizovat
 • nekorektní výpočet průměrného stáří aut (celočíselné dělení) - nepenalizovat
 • nekorektní odebírání elementů (viz předmětová diskuze) -0.5
 • testy neodhalena chyba v changeName -0.5

Úloha č. 2

 • Chtělo by to do zadání přidat HOWTO, jak spustit validující parser (module add xerces; java dom.Counter -v -s -f SOUBOR.XML). Sice se to studentům na cvičeních ukazuje, ale ti se pak stejně pouštějí do různých experimentů, protože si nepořizují poznámky a ze cvičení si postup spuštění validujícího parseru nezapamatují :-(.
 • Neměli bychom zapomenout pro na konci semestru projít diskuzi na IS a upřesnit zadání podle dotazů studentů. Taktéž by se mohly přidat další testovací dokumenty.

Hodnocení

 • Element <zeme> nastaven jako nepovinný - nepenalizovat (v první verzi zadání v jedné adrese chyběl)
 • Povolen prázdný obsah elementů <zeme>, <ulice> a <jmeno> - nepenalizovat (v zadání nebylo jasně zakázáno)
 • V elementech <cislopopisne> a <cisloorientacni> povolena hodnota 0 - nepenalizovat (v první verzi zadání to bylo povoleno)
 • Atribut "rc" není nastaven jako povinný -0.5
 • Není kontrolována unikátnost hodnot atributu "rc" -0.5
 • Chybný regulární výraz (pro rč, email apod.) -0.5
 • Chybná kardinalita elementu (typicky u emailů) -0.5
 • Nenastaven typ elementu -0.5
 • nekorektni datum (den, mesic, rok) -0.5
 • nesouhlasi jmeno souboru se schematem -1
 • nevalidní schéma -4

Úloha č. 3

Hodnocení

 • Výstup není validní -3 (neodevzdáno)
 • Výstup se drobně liší od požadovaného, např. chybí barevné zvýraznění zpráv -0.5
 • Nejednoznačný identifikátor elementu pro kotvu, např. příjmení osoby -0.5

Úloha č. 4

Hodnocení

 • Extrémně komplikované a nepřehledné řešení (např. 3 vnořené dotazy) -0.5

Poznámky k projektům

Pokyny k vypisování

 • Každý projekt musí mít zkratku, název a zadání. Nepovinný bonus jsou klíčová slova.
 • Název: zakomponujte zkratku projektu. Požadovaný formát je <zkratka>: <název>, přičemž zkratka může obsahovat pouze malá písmena bez diakritiky a číslice a musí začínat písmenem (resp. velká písmena možná jsou, ale při přebírání budou zmenšena)
 • Oficiální zadání: formulaci uzpůsobte tomu, že bude použito jako popis („description“) projektu, nepoužívejte HTML značky (resp. možné to je, ale při přebírání budou odstraněny)
 • Předběžné zadání: lze použít jakkoliv, není přebíráno (není totiž exportováno)
 • Poznámka: je vhodné vložit seznam klíčových slov. Požadovaný formát je „keywords: <čárkou oddělená klíčová slova>;”, přičemž předcházet i následovat může libovolný jiný text. Pokud další text nenásleduje, ukončující středník může být vynechán.

Poznámky obecné

Připravit sadu jednoduchých vzorových příkladů, jak řešit některé problémy. Např. třída reprezentující dokument ve formátu DocBook apod.