PB138/Cvičení

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Poznámky ke cvičení z předmětu PB138 -- Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace. Jste zváni k její úpravě, pokud naleznete nějaký zajímavý odkaz, důležitou informaci a podobně.

Administrativní otázky

 • Stránky předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2007/PB138/
 • Cvičení je jednohodinové.
 • Hlavní náplň - nejprve konzultovaná práce na bodovaných úlohách, na konci semestru pak konzultace na projektech.
 • Hodnocení viz Slajd na IS
 • Úlohy
  • Zadání úloh - v IS - https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2007/PB138/za/.
  • 4 úlohy:
   • maximálně +3 bodů (za odevzdanou úlohu bez chyb)
   • pokud je odevzdána pozdě, nebo je s chybami a byla tedy vrácena a opravena, student dostane 0 bodů.
   • neodevzdaná úloha je ohodnocena -3 body
  • Dokud není chybná úloha opravena a odevzdána znovu, je brána jako neodevzdaná, a přísluší za ni -3 body.
  • Při nalezení plagiátu bude úloha hodnocena jako neodevzdaná a případ bude postoupen disciplinární komisi.
  • Na řešení úloh máte 8 dní - tj. do půlnoci dne následujícího po příštím cvičení (pro případ, že byste se potřebovali k řešení na něco zeptat, máte tedy ještě možnost na příštím cvičení)
  • Úlohy se odevzdávají do příslušné odevzdávárny ve formátu jar nebo zip.
 • Zadání projektu
 • PB138/Docházka do cvičení

Užívané technologie

 • Předmět je zaměřen hlavně na využití a zpřístupnění značkovacích jazyků ve spolupráci s jazykem Java
  • Snažíme se být ale co možná nejobecnější
  • v rámci přednášek bude představeno i využití značkovacích jazyků v jiných prostředích (Python, Perl, C++, C#...)

Témata úloh

 • Úloha 1 - Používání API pro zpracování dokumentů
 • Úloha 2 - Validace XML dokumentů, XML Schema
 • Úloha 3 - Transformace XML dokumentů, XSLT
 • Úloha 4 - Dotazování nad XML, XQuery

Odkazy

Cvičení (1)

 • Seznámení s nástroji - JEdit, XML Mind, Xerces, Ant, Subversion, Maven.
 • Podrobněji: PB138cv/Cv1

Cvičení (2)

 • Správně utvořené (well formed) a validní (valid) XML dokumenty, DTD, Psaní skriptů pro nástroj Ant.
 • Podrobněji: PB138cv/Cv2

Cvičení (3)

Cvičení (4)

Cvičení (5)

Cvičení (6)

Cvičení (7)

Cvičení (8)

Cvičení (9)

 • XSLT...
 • Konzultace k projektům.
 • Podrobněji: PB138cv/Cv9

Cvičení (10-13)

Příklady