PA165/Témata projektů

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Možná témata projektů

2007

 1. Řešení pro prezentace výzkumných a vývojových projektů - T.Gregar
  • Navrhněte a implementujte systém pro správu a tvoření prezentačních materiálů.
  • Definice designu slajdů načítané z různých zdrojů (knihovna Overture, DocBookSlides,...)
   • možné navržení obecné definice slajdů (XSL:FO?)
  • Export do různých formátů (HTML, PDF, případně jiné)
  • Možnost editovat/vytvářet textový obsah slajdů
  • Moduly (ukládání, import, export...) jako WS, celek jako webová aplikace
  • Pro inspiraci... stejnojmenný jednodušší projekt z PB138
 2. RDFizers 3 - T.Gregar
  • Cíl - systém pro převod různých strukturovaných dokumentů do formátu RDF(S)
  • Navrhněte, implementujte systém, integrující existující služby, které zpracovávají strukturované dokumenty do daného formátu.
  • Integrujte tak WS naimplementované v rámci projektů All2RDF a RDFizers
  • Systém má být schopný integrovat i další služby (pluginovatelnost)
 3. Vizualizační systém využívající stylovací jazyk Fresnel - T.Gregar
  • Je nutno nastudovat danou technologii vizualizace RDF (viz http://www.w3.org/2005/04/fresnel-info/) a existující implementace
  • Je možno navázat na projekt Fresnel z PB138
  • Úkol - navrhnout a implementovat systém (REST, WS, ...) pro vizualizaci (tj. vlastně překlad dodaných XML a Fresnel definic do odpovídajícího výsledku) RDF dokumentů
  • Možnost vkládání dokumentů ručně (tenký (web)klient) i strojově (WS)
 4. WebWeka - T.Gregar
  • Navrhněte a implementujte systém, zpřístupňující pomocí webových služeb systém pro strojové učení a analýzu dat weka (prioritně oblast týkající se klasifikace dat)
   • případně navrhněte i tenkého klienta pro použití uživatelem přímo
 5. Text Extract Framework - T.Gregar
  • Navrhněte a implementujte obecnou architekturu a webovou aplikaci pro integraci různých existujících extrakčních WS s veřejně dostupným API, či veřejně dostupných extrakčních nástrojů (technologie jako HTTP(S), REST, Web services, EJB3 či Spring aj.).
  • Pluginovatelnost (pro přidávání dalších); dělení dle jazyků (obecné, angličtina, čeština...)
 6. Úložiště podkladů pro extrakci textů - T.Gregar
  • V rámci projektu ELSW se vyvíjí lokální extrakční nástroj HTML-Extract pro získání textu (v různých formátech) z původně HTML stránek. Používá k tomu značkování důležitého textu uživatelem, které slouží jako vstup pro algoritmy strojového učení. Tento nástroj je pluginovatelný (pomocí frameworku JFP).
  • Cílem projektu je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci (s pomocí WS, JSP, EJB apod...), doplňující schopnosti tohoto nástroje.
   • Umožní ukládat a sdílet mezi uživateli důležitá data, vytvořená při práci s HTML-Extract (jedná se o kategorie značek, které mohou být v textu vyznačovány, a vygenerované klasifikátory, které mohou být později použity pro další extrakci dat ze stejného/podobného zdroje)
   • Umožní přístup k tomuto úložišti z aplikace HTML-Extract - vytvořením pluginu
   • Umožní přístup k úložišti pomocí tenkého webového klienta
 7. Web 2.0 Framework (EJB) - P.Drášil
  • Navrhněte a implementujte obecnou architekturu a webovou aplikaci pro integraci existujících Web 2.0 služeb s veřejně dostupným aplikačním rozhraním (využívají se technologie jako HTTP(S), REST, Web services aj.). Architektura bude založena na technologii EJB 3.0. Jednotlivé Web 2.0 služby (jejich konkrétní seznam bude upřesněn) bude možné do jádra aplikace přidávat formou pluginů s jasně definovaným rozhraním.
 8. Web 2.0 Framework (Spring) - P.Drášil
  • Navrhněte a implementujte obecnou architekturu a webovou aplikaci pro integraci existujících Web 2.0 služeb s veřejně dostupným aplikačním rozhraním (využívají se technologie jako HTTP(S), REST, Web services aj.). Architektura bude založena na frameworku Spring. Jednotlivé Web 2.0 služby (jejich konkrétní seznam bude upřesněn) bude možné do jádra aplikace přidávat formou pluginů s jasně definovaným rozhraním.
 9. Systém na správu docházky - J.Pavlovič
  • Navrhněte a naimplementujte systém pro správu docházky. Systém bude obsahovat tenkého swing i browser clienta využívající AJAX, případně JSF. Bude komunikovat s serverem pomocí JMS, tak aby v případě potřeby mohl systém fungovat i bez napojení na server. Aplikační logika na serveru bude implementována pomocí EJB 3.0. Fukcionalita serveru bude zapouzdřena do webových služeb, které budou konfigurovány pomocí BPEL. Systém bude popsán pomocí UML 2.0. Viz obr.
   Schema
 10. Issue Tracking Systém - J.Pavlovič
  • Navrhněte a naimplementujte Issue Tracking systém. Systém bude obsahovat tenkého swing i browser clienta využívající AJAX, případně JSF. Bude komunikovat s serverem pomocí webových služeb. Aplikační logika na serveru bude implementována pomocí EJB 3.0. Fukcionalita serveru bude zapouzdřena do webových služeb, které budou konfigurovány pomocí BPEL. Systém bude popsán pomocí UML 2.0. Viz obr.
   Schema
 11. Human Resource Systém - J.Pavlovič
  • Navrhněte a naimplementujte systém pro správu lidských zdrojů. Systém bude obsahovat tenkého clienta využívající AJAX, případně JSF. Bude komunikovat s serverem pomocí webových služeb. Aplikační logika na serveru bude implementována pomocí EJB 3.0 popřípadě MVC frameworku. Komunikace s datových uložistěm bude probíhat přes implementace JSR 170 (http://jackrabbit.apache.org/). Systém bude kromně informací o lidech uchovávat jejich CV ve formatu PDF a ODF. Bude implentováno i fultextové vyhledávají (http://lucene.apache.org/) a konverze DOC2PDF, DOC2ODF, ODF2PDF, PDF2TEXT. Fukcionalita serveru bude zapouzdřena do webových služeb, které budou konfigurovány pomocí BPEL. Systém bude popsán pomocí UML 2.0. Viz obr.
   Schema
 12. BookStore - J.Pavlovič
  • Navrhněte a naimplementujte systém pro správu digitálních publikaci. Systém bude obsahovat tenkého clienta využívající AJAX, případně JSF. Bude komunikovat s serverem pomocí webových služeb. Aplikační logika na serveru bude implementována pomocí EJB 3.0. Systém bude uchovávat publikace ve formatu PDF a CHM. Bude implentováno i fultextové vyhledávají (http://lucene.apache.org/). Fukcionalita serveru bude zapouzdřena do webových služeb, které budou konfigurovány pomocí BPEL. Systém bude popsán pomocí UML 2.0. Viz obr.
   Schema
 13. Learning Patterns - J.Pavlovič
  • Navrhněte a naimplementujte rozšíření systému VEZMU pro vyhledávání nad elektronickými zdroji MU. Cílem je navhnout a naprogramovat kompotentu, které bude realizaovat zadanou learning patter. Fukcionalita komponenty bude zapouzdřena do webových služeb, které budou konfigurovány pomocí BPEL. Systém bude popsán pomocí UML 2.0. Viz obr.
   Schema

2008

viz IS.