PA165/Příprava

Z FI WIKI
Verze z 15. 4. 2007, 11:49; Lore (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

This page has restricted access. Only members of PA165 group can edit it.

Projekty

Bodové hodnocení

 • prémiové body ze cvičení
 • úkol č. 1. 9 + (1 za Struts + 1 Hibernate Annotations + 1 Cactus/Checkstyle/PMD) bodů
 • úkol č. 2. 6 + (1 za EJB 3.0) bodů
 • projekt 50 bodů
 • ústní zkouška 35 bodů

 • A = bodů
 • B = bodů
 • C = bodů
 • D = bodů
 • E = 70 bodů
 • F = bodů


Nová témata

AJAX, RIA

SOA (Service-Oriented Architecture)

ESB (Enterprise Service Bus)

JBI (Java Business Integration)

SCA (Service Component Architecture)

SDA (Service Data Objects)

SBA (Space-Based Architecture)

BPM (Business Process Modeling)

jBPM (Java Business Process Modeling)

BPMN (Business Process Modeling Notation)

BPEL (Business Process Expresion Language)

XPDL (XML Process Definition Language)

WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language )

JPDA (jBPM Process Definition Language)

TDD (Test Driven Developement)

WS Frameworks

Portlets

MVC Frameworks

JMS

JSF

Java Object Caching

EJB 3.0

MDA (Model Driven Architecture)

IOC (Inversion of Control)

Trail

Grails (Groovy on Rails)

JAX-WS

JAX-WSA

XML Signing

WS Security

ORM (Object Relational Mapping)

JDBC

 • use Derby insted of Hsqldb

AOP (Aspect Oriented Programming)

Design Patterns

Web 2.0, REST

Java Security

WAI, Section 508

Agile Programming

SVG

 • Batik

XForms

DAISY Digital Talking Book

Java WebStart

DRW (Direct Web Remoting)

JXTA

JDBC 4.0

http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2006/08/02/jjdbc-4-enhancements-in-java-se-6.html?CMP=OTC-FP2116136014&ATT=JDBC+4+0+Enhancements+in+Java+SE+6

Continuous Integration

OSGi

Facelets