PA165/Cvičení webové aplikace 1 - Servlet API 3.0

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání


Prostředí

 • NetBeans 7.2
 • Oracle JDK 7
 • Tomcat 7
 • Maven 3
module add netbeans-7.2 jdk-1.7.0_03 maven-3.0.4

Vytvoření projektu

Vytvořte v NetBeans nový projekt pro webovou aplikaci typu Maven tj. File - New project - Categories:Maven - Project: Web Application, položku Package zvolte jako cz.muni.fi.pa165.web1.

Vytvořený projekt zkuste spustit (klávesa F6), měl by se otveřít prohlížeč a v něm stránka s nápisem Hello World!.


úvodní stránka

Zeditujte soubor index.jsp a vyměňte jeho obsah za následující HTML5:

 
<%@page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Domov</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Sláva, funguje to!</h1>
    <ul>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/primo?a=1&b=ccc">text přímo ze servletu</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/zjsp">text z JSP</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/soubor">soubor</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/presmerovani">přesměrování</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/ble">chyba</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>

Výraz ${pageContext.request.contextPath} vkládá před relativní odkazy prefix servletové aplikace.

Servlet

V package cz.muni.fi.pa165.web1 vytvořte novou třídu servletu kliknutím pravým tlačítkem na balík, vyberte New - Java class a pojmenujte ji MyDemoServlet.

Přepište zdrojový kód třídy na:

 
package cz.muni.fi.pa165.web1;
 
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.Cookie;
 
@WebServlet(urlPatterns = {"/text/*", "/soubor/*", "/presmerovani/*"})
public class MyDemoServlet extends HttpServlet {
 
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    if ("/text".equals(request.getServletPath()) && "/primo".equals(request.getPathInfo())) {
      response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      out.println("<pre>text přímo ze servletu");
      out.println("serverInfo=" + getServletContext().getServerInfo());
      out.println("parametry:");
      for (String p : Collections.list(request.getParameterNames())) {
        out.println(p + "=" + request.getParameter(p));
      }
      return;
    } else if ("/text".equals(request.getServletPath()) && "/zjsp".equals(request.getPathInfo())) {
      request.setAttribute("seznam", Arrays.asList("mléko", "rohlíky", "salám"));
      request.getRequestDispatcher("/stranka.jsp").forward(request, response);
      return;
    } else if ("/soubor".equals(request.getServletPath())) {
      response.setContentType("application/zip");
      response.setHeader("Content-disposition", "attachment; filename=\"neco.zip\"");
      ServletOutputStream sos = response.getOutputStream();
      ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(sos);
      zos.putNextEntry(new ZipEntry("neco.txt"));
      zos.write("nějaký text".getBytes());
      zos.putNextEntry(new ZipEntry("necojineho.txt"));
      zos.write("jiný text".getBytes());
      zos.close();
      return;
    } else if ("/presmerovani".equals(request.getServletPath())) {
      String url = request.getContextPath() + "/text/primo?z=" + URLEncoder.encode("?/ =", "utf-8");
      response.sendRedirect(response.encodeRedirectURL(url));
    } else {
      response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "Nerozpoznane URL");
      return;
    }
  }
}

Opět spusťte aplikacia proklikejte si odkazy.

Komentáře

Povšimněte si ve výše uvedeném kódu servletu následujících věcí:

 • třída servletu je mapována na URL pomocí anotace @WebServlet
 • mapované URL se skládá ze tří částí - contextPath, servletPath a pathInfo
 • metoda request.getParameterNames() vrací z historických důvodů java.util.Enumeration, na Iterable ji zkonvertujeme pomocí Collections.list()
 • všechny parametry requestu jsou typu String
 • při přeposlání (forward) na jiný servlet/JSP se data předávají pomocí metody setAttribute()
 • při zasílání binárního obsahu můžeme pomocí HTTP hlavičky Content-disposition určit, zda se má přímo zobrazit (hodnota inline) nebo uložit (hodnota attachment)
 • při přesměrování (redirect) je nutné před URL přidat contextPath, URL prohnat metodou encodeRedirectURL() a hodnoty případných parametrů musí být URL-encoded