PA165/Cvičení Remoting

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání


JavaRMI

Nejdřív si předvedeme JavaRMI.

Na tabule.jar je JAR soubor s následující definicí:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;
 
public interface Tabule extends Remote {
 
  void zverejni(String text) throws RemoteException;
  
}

Klient

Vytvořte si projekt, přidejte k němu JAR s rozhraním a vytvořte klienta:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.NotBoundException;
 
public class Pisalek {
 
  public static void main(String[] args) throws RemoteException, NotBoundException {
    if(args.length!=2) {
      System.out.println("Usage: java "+Pisalek.class.getName()+" host text");
      System.exit(1);
    }
    String host = args[0];
    String text = args[1];
 
    Registry remregistry = LocateRegistry.getRegistry(host);
    Tabule tabule = (Tabule) remregistry.lookup("tabule");
 
    tabule.zverejni(text);
  }
}

Klienta spusťte vůči serveru cvičícího na nymfe31.fi.muni.cz.


(Pro ty, kdo neumí zkompilovat a spustit javovou třídu, tak z příkazového řádku se to udělá takto:

 
 mkdir rmicviceni
 cd rmicviceni
 wget http://acrab.ics.muni.cz/~makub/rmi/tabule.jar
 mkdir -p cz/muni/fi/pa165/rmi
 vi cz/muni/fi/pa165/rmi/Pisalek.java
 javac -cp tabule.jar:. cz/muni/fi/pa165/rmi/Pisalek.java
 java -cp tabule.jar:. cz.muni.fi.pa165.rmi.Pisalek nymfe31 'neco chytreho'
 

nebo v NetBeans si vytvoříte nový projekt pomocí File - New Project - Categories: Java - Projects: Java Application, v dialogu 'Create Main Class zadat cz.muni.fi.pa165.rmi.Pisalek, pak v Libraries zvolit Add JAR/Folder, přidat soubor tabule.jar, přepsat třídu Pisalek, na projektu pak zvolit Properties - Run - Arguments a do políčka napsat nymfe31 'neco chytreho' . Pak spustit projekt. Z příkazové řádky je to jednodušší, že. )

Server

Utvořte dvojice se sousedem a vyzkoušejte komunikaci s jeho serverem.

Na straně serveru je třeba spustit na pozadí program

rmiregistry &

mít implementaci serveru:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.server.ServerNotActiveException;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
 
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
  synchronized public void zverejni(String text) throws RemoteException {
    try {
      System.out.println(UnicastRemoteObject.getClientHost() + ": " + text);
    } catch (ServerNotActiveException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public static void main(String[] args) throws RemoteException {
    System.out.println("startuji Tabuli");
    Tabule stub = (Tabule) UnicastRemoteObject.exportObject(new TabuleImpl(), 0);
    LocateRegistry.getRegistry().rebind("tabule", stub);
  }
 
}

která musí být zkompilována

javac -cp tabule.jar:. cz/muni/fi/pa165/rmi/TabuleImpl.java

a spuštěna se správnými parametry:

java -Djava.rmi.server.codebase=http://acrab.ics.muni.cz/~makub/rmi/tabule.jar -cp tabule.jar:. cz.muni.fi.pa165.rmi.TabuleImpl

Pozor, v B130 v listopadu 2012 je nesmyslně zkonfigurovaný /etc/hosts, váže název stroje na lokální adresu, takže nelze kontaktovat jiné stroje přes RMI. Proto je potřeba použít následující:

MYADDR=`ifconfig | awk -F':' '/inet addr/&&!/127.0.0.1/{split($2,_," ");print _[1]}'`
echo $MYADDR
java -Djava.rmi.server.codebase=http://acrab.ics.muni.cz/~makub/rmi/tabule.jar \
 -Djava.rmi.server.hostname=$MYADDR -cp tabule.jar:. cz.muni.fi.pa165.rmi.TabuleImpl

Metoda v rozhraní Tabule nepřijímá žádné třídy, které by JVM na straně serveru neznal. Pokud by tomu tak bylo, i klient by musel vystavit takové třídy někde na webu a musel by být spuštěn s parametrem -Djava.rmi.server.codebase, aby si server mohl třídy stáhnout.

JSON-RPC

Ukážeme si vzdálené volání procedur (RPC) pomocí protokolu JSON-RPC 2.0. K implementaci použijeme knihovnu jsonrpc4j.


Rozhraní služby

Stáhněte si Mavenový projekt tabule-json-rpc.zip, rozzipujte, a nainstalujte, bud pomocí mvn install nebo otevřením v NetBeans a zvolením Build.

Projekt obsahuje definici rozhraní a vyjímky:

Tabule.java

 
package cz.muni.fi.pa165.jsonrpc;
 
public interface Tabule {
  void zverejni(String text) throws Vyjimka;
}

Vyjimka.java

 
package cz.muni.fi.pa165.jsonrpc;
 
public class Vyjimka extends Exception {
 
  public Vyjimka(String message) {
    super(message);
  }
 
}

JSON-RPC server

Vytvořte si nový projekt typu Maven s názvem tabule-json-rpc-server a do pom.xml připište závislost na projektu tabule-json-rpc a knihovnách pro JSON-RPC:

 
  <name>tabule-json-rpc-server</name>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
  
  <repositories>
    <repository>
      <id>jsonrpc4j-webdav-maven-repo</id>
      <name>jsonrpc4j maven repository</name>
      <url>http://jsonrpc4j.googlecode.com/svn/maven/repo/</url>
      <layout>default</layout>
    </repository>
  </repositories>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>cz.muni.fi.pa165</groupId>
      <artifactId>tabule-json-rpc</artifactId>
      <version>1.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.googlecode</groupId>
      <artifactId>jsonrpc4j</artifactId>
      <version>0.25</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax.portlet</groupId>
      <artifactId>portlet-api</artifactId>
      <version>2.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
      <artifactId>tomcat-servlet-api</artifactId>
      <version>7.0.27</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.simpleframework</groupId>
      <artifactId>simple</artifactId>
      <version>4.1.21</version>
    </dependency>
  </dependencies>

Vytvořte následující třídy v balíku cz.muni.fi.pa165.jsonrpc:

TabuleImpl.java

 
package cz.muni.fi.pa165.jsonrpc;
 
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
  @Override
  public void zverejni(String text) throws Vyjimka {
    if (text == null || text.isEmpty()) throw new Vyjimka("text je prázdný");
    System.out.println(SimpleServer.getClient()+": " + text);
  }
}

SimpleServer.java

 
package cz.muni.fi.pa165.jsonrpc;
 
import com.googlecode.jsonrpc4j.JsonRpcServer;
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.util.logging.*;
import org.simpleframework.http.Request;
import org.simpleframework.http.Response;
import org.simpleframework.http.core.Container;
import org.simpleframework.transport.connect.Connection;
import org.simpleframework.transport.connect.SocketConnection;
 
public class SimpleServer implements Container {
 
  private JsonRpcServer jsonRpcServer;
  
  public SimpleServer(JsonRpcServer jsonRpcServer) {
    this.jsonRpcServer = jsonRpcServer;
  }
 
  private static ThreadLocal<String> client = new ThreadLocal<String>();
  
  static String getClient() {
    return client.get();
  }
 
  @Override
  public void handle(Request request, Response response) {
    try {
      if ("POST".equals(request.getMethod())) {
        response.set("Content-Type", "application/json");
        client.set(request.getClientAddress().getHostName());
        jsonRpcServer.handle(request.getInputStream(), response.getOutputStream());
      }
    } catch (IOException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    //enable logging
    Logger log = LogManager.getLogManager().getLogger("");
    log.setLevel(Level.ALL);
    for (Handler h : log.getHandlers()) h.setLevel(Level.FINEST);
    //start server
    Logger.getLogger(SimpleServer.class.getName()).info("starting server");
    JsonRpcServer tabule = new JsonRpcServer(new TabuleImpl(), Tabule.class);
    Connection connection = new SocketConnection(new SimpleServer(tabule));
    connection.connect(new InetSocketAddress(1420));
  }
 
}

Spusťte server.

JSON-RPC klient

Vytvořte nový projekt typu Maven jménem tabule-json-rpc-klient a do pom.xml připište:

 
   <repositories>
    <repository>
      <id>jsonrpc4j-webdav-maven-repo</id>
      <name>jsonrpc4j maven repository</name>
      <url>http://jsonrpc4j.googlecode.com/svn/maven/repo/</url>
      <layout>default</layout>
    </repository>
  </repositories>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>cz.muni.fi.pa165</groupId>
      <artifactId>tabule-json-rpc</artifactId>
      <version>1.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.googlecode</groupId>
      <artifactId>jsonrpc4j</artifactId>
      <version>0.25</version>
    </dependency>
  </dependencies>

Vytvořte třídu

SimpleClient.java

 
package cz.muni.fi.pa165.jsonrpc;
 
import com.googlecode.jsonrpc4j.JsonRpcHttpClient;
import com.googlecode.jsonrpc4j.ProxyUtil;
 
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
 
public class SimpleClient {
 
  public static void main(String[] args) throws MalformedURLException, Vyjimka {
 
    JsonRpcHttpClient client = new JsonRpcHttpClient(new URL("http://localhost:1420/"));
    Tabule tabule = ProxyUtil.createClientProxy(SimpleClient.class.getClassLoader(), Tabule.class, client);
 
    tabule.zverejni("ahoj");
    //tabule.zverejni(null);
  }
}

Spusťte klienta. Pak zkuste odkomentovat řádek s tabule.zverejni(null); a spusťte ho znovu.

Samostatný úkol - změna rozhraní

V původním projektu tabule-json-rpc přidejte do rozhraní Tabule nějakou další metodu, dejte Build.

V projektu tabule-json-rpc-server implementujte metodu ve třídě TabuleImpl a znovu spusťte server.

V projektu tabule-json-rpc-klient zavolejte novou metodu.

Pozorujte, jak vypadají JSON-RPC zprávy v logu serveru.

SOAP/WSDL Web Services

Ukážeme si web services pomocí Apache CXF.


SOAP server

Vytvořte si nový projekt typu Maven zvaný třeba soap-cxf-server. Do pom.xml připište:

 
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <cxf.version>2.7.0</cxf.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Jetty is needed if you're are not using the CXFServlet -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <!-- SLF4J binding -->
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
      <version>1.7.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>

Vytvořte package cz.muni.fi.pa165.soap a v něm tyto třídy:

 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.ws.WebFault;
 
@WebFault(name = "Vyjimka")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Vyjimka extends RuntimeException {
  String duvod;
 
  public Vyjimka(String message,String duvod) {
    super(message);
    this.duvod = duvod;
  }
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebParam;
 
@WebService
public interface Tabule {
  
  void zverejni(@WebParam(name = "text")String text) throws Vyjimka;
 
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.annotation.Resource;
import javax.jws.WebService;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.xml.ws.WebServiceContext;
import javax.xml.ws.handler.MessageContext;
 
@WebService(endpointInterface = "cz.muni.fi.pa165.soap.Tabule", serviceName = "Tabule")
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
  @Resource
  WebServiceContext wsCtx;
 
  public void zverejni(String text) throws Vyjimka {
    if (text == null || text.isEmpty()) throw new Vyjimka("empty text", "retezec prazdny");
 
    System.out.println(getClient() + ":" + text);
  }
 
  private String getClient() {
    MessageContext msgCtx = wsCtx.getMessageContext();
    HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) msgCtx.get(MessageContext.SERVLET_REQUEST);
    return req.getRemoteHost();
  }
 
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.xml.ws.Endpoint;
 
public class Server {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    String address = "http://localhost:9000/tabule";
    Endpoint.publish(address, new TabuleImpl());
    System.out.println("Server ready...");
  }
}

Spusťte třídu cz.muni.fi.pa165.soap.Server a navštivte URL http://localhost:9000/tabule?wsdl.

SOAP klient

Aniž uzavřete předchozí projekt, vytvořte nový projekt zvaný třeba soap-cxf-klient. Děláme to tak proto, abychom viděli, že jediným pojítkem mezi serverem a klientem je WSDL popis služby.

Do pom.xml připište

 
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <cxf.version>2.7.0</cxf.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-common-utilities</artifactId>
      <version>2.5.6</version>
    </dependency>
  </dependencies>
 
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.cxf</groupId>
        <artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
        <version>${cxf.version}</version>
        <executions>
          <execution>
            <id>generate-sources</id>
            <configuration>
              <wsdlOptions>
                <wsdlOption>
                  <wsdl>http://localhost:9000/tabule?wsdl</wsdl>
                </wsdlOption>
              </wsdlOptions>
            </configuration>
            <goals>
              <goal>wsdl2java</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      <!-- nastaveni verze zdrojaku -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <configuration>
          <source>6</source>
          <target>6</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <!-- zavislosti na JARech -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <outputDirectory>
            ${project.build.directory}
          </outputDirectory>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

Přidejte třídu:

 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
public class Klient {
  public static void main(String[] args) {
    Tabule tabule = new Tabule_Service().getTabuleImplPort();
    try {
      
      tabule.zverejni("ahoj");
      System.out.println("zaslano"); 
      
      //tabule.zverejni("");
 
    } catch (Vyjimka_Exception e) {
      e.printStackTrace();
      System.out.println(e.getFaultInfo().getDuvod());
    }
  }
}

V NetBeans dejte Build. Alternativně můžete z příkazového řádku spustit mvn generate-sources a mvn package.

Spusťte třídu Klient.

Pro kopii všech knihoven potřebných pro spuštění z příkazového řádku zadejte příkaz mvn dependency:copy-dependencies.

URL na službu se bere z WSDL popisu služby. Pokud ho potřebujete změnit, lze to udělat takto:

 
((BindingProvider) tabule).getRequestContext()
        .put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, "http://nymfe31.fi.muni.cz:9000/tabule");

REST

REST server

Vytvořte si nový projekt typu Maven - Web Application, jménem třeba rest-tabule-server.

Do pom.xml připište:

 
<packaging>war</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
  </properties>
  <dependencies>
    <!- Jackson JSON processor -->
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
      <artifactId>jackson-databind</artifactId>
      <version>2.1.1</version>
    </dependency>
    <!-- servlet API 3.0 -->
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>6.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!-- JSTL , just for escaping HTML -->
    <dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
 
  <build>
    <plugins>
      <!-- Java language version -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>6</source>
          <target>6</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <!-- Servlet 3.0 without web.xml -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.1.1</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

Vytvořte si nový servlet

 
package cz.muni.fi.pa165.rest.server;
 
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.apache.taglibs.standard.functions.Functions;
 
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;
 
@WebServlet(urlPatterns = "/tabule/*")
public class TabuleServlet extends HttpServlet {
 
  List<Map<String, String>> zaznamy = Collections.synchronizedList(new ArrayList<Map<String, String>>());
  SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
 
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    String pathInfo = request.getPathInfo();
    if (pathInfo != null && pathInfo.matches("/\\d+")) {
      response.setContentType("application/json");
      ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
      mapper.writeValue(response.getOutputStream(), zaznamy.get(Integer.parseInt(pathInfo.substring(1))));
    } else {
      if ("html".equals(request.getParameter("type"))) {
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("<h1>Tabule</h2>");
        out.println("<table border=\"1\">");
        for (Map<String, String> m : zaznamy) {
          out.println("<tr><td>" + m.get("kdy") + "<td>" + m.get("kdo") + "<td>" + Functions.escapeXml(m.get("co")));
        }
        out.println("</table>");
      } else {
        response.setContentType("application/json");
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
        mapper.writeValue(response.getOutputStream(), zaznamy);
      }
    }
  }
 
  @Override
  protected synchronized void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String zverejni = request.getParameter("zverejni");
    if (zverejni != null) {
      Map<String, String> m = new LinkedHashMap<String, String>();
      m.put("kdy", sdf.format(new Date()));
      m.put("kdo", request.getRemoteHost());
      m.put("co", zverejni);
      zaznamy.add(m);
      response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/tabule/" + (zaznamy.size() - 1));
    } else if (request.getContentType().startsWith("application/json")) {
      ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
      JsonNode jsonNode = mapper.readValue(request.getInputStream(), JsonNode.class);
      JsonNode jsonZverejni = jsonNode.get("zverejni");
      if (!jsonNode.isMissingNode()) {
        Map<String, String> m = new LinkedHashMap<String, String>();
        m.put("kdy", sdf.format(new Date()));
        m.put("kdo", request.getRemoteHost());
        m.put("co", jsonZverejni.textValue());
        zaznamy.add(m);
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/tabule/" + (zaznamy.size() - 1));
      } else {
        System.err.println("Missing key");
        response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "Missing required data key.");
      }
    } else {
      System.err.println("Unknown request type " + request.getContentType());
      response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "Unknown request type.");
    }
  }
}

Po spuštění by na URL http://localhost:8080/tabule/?type=html měla být viditelná HTMl verze tabule, zatím prázdná. Na http://localhost:8080/tabule/ pak JSON data, zatím také prázdná.

REST klient

Vytvořte si nový projekt typu Maven - Java Application, jménem třeba rest-tabule-klient.

Do pom.xml připište

 
 <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
  </properties>
 
  <build>
    <plugins>
      <!-- Java language version -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>6</source>
          <target>6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
 
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>3.1.3.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
      <artifactId>jackson-databind</artifactId>
      <version>2.1.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>

Vyvtořte si REST klienta, který přidá záznam a získá všechny záznamy:

 
package cz.muni.fi.pa165.rest.klient;
 
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
 
import java.net.URI;
 
public class TabuleRestKlient {
 
  public static void main(String[] args) {
    RestTemplate rt = new RestTemplate();
 
    //POST pro přidání
    URI uri = rt.postForLocation("http://localhost:8080/tabule/?zverejni={text}", null, "příliš žlutoučký kůň");
 
    System.out.println("uri nového záznamu = " + uri);
 
    //GET pro získání všech záznamů
    JsonNode jsonNode = rt.getForObject("http://localhost:8080/tabule/", JsonNode.class);
 
    for(JsonNode m : jsonNode) {
      System.out.println("záznam = " + m);
    }
  }
}

Používáme Spring 3.x RestTemplate (javadoc pro RestTemplate).

Po spuštění na výše uvedeném URL můžete pozorovat přibývající záznamy.

Všimněte si, že kódování češtiny moc nefunguje, zkuste to opravit.