PA165/Cvičení Remoting: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(SOAP klient)
(SOAP server)
Řádka 151: Řádka 151:
 
     String duvod;
 
     String duvod;
  
     public Vyjimka(String duvod) {
+
     public Vyjimka(String message,String duvod) {
 +
        super(message);
 
         this.duvod = duvod;
 
         this.duvod = duvod;
 
     }
 
     }
Řádka 166: Řádka 167:
 
public interface Tabule {
 
public interface Tabule {
 
      
 
      
     void zverejni(@WebParam(name = "text")String text);
+
     void zverejni(@WebParam(name = "text")String text) throws Vyjimka;
  
 
}
 
}
Řádka 179: Řádka 180:
 
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
public class TabuleImpl implements Tabule {
  
     public void zverejni(String text) {
+
     public void zverejni(String text) throws Vyjimka {
         if(text==null||text.isEmpty()) throw new Vyjimka("retezec prazdny");
+
         if(text==null||text.isEmpty()) throw new Vyjimka("empty text","retezec prazdny");
 
         System.out.println(":"+text);
 
         System.out.println(":"+text);
 
     }
 
     }

Verze z 6. 11. 2009, 17:31

JavaRMI

Nejdřív si předvedeme JavaRMI.

Na tabule.jar je JAR soubor s následující definicí:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;
 
public interface Tabule extends Remote {
 
    void zverejni(String text) throws RemoteException;
    
}

Klient

Vytvořte si projekt, přidejte k němu JAR s rozhraním a vytvořte klienta:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.NotBoundException;
 
public class Pisalek {
 
    public static void main(String[] args) throws RemoteException, NotBoundException {
        if(args.length!=2) {
            System.out.println("Usage: java "+Pisalek.class.getName()+" host text");
            System.exit(1);
        }
        String host = args[0];
        String text = args[1];
 
        Registry remregistry = LocateRegistry.getRegistry(host);
        Tabule tabule = (Tabule) remregistry.lookup("tabule");
 
        tabule.zverejni(text);
    }
}

Klienta spusťte vůči serveru cvičícího.

Server

Utvořte dvojice se sousedem a vyzkoušejte komunikaci s jeho serverem.

Na straně serveru je třeba spustit na pozadí program

rmiregistry &

mít implementaci serveru:

 
package cz.muni.fi.pa165.rmi;
 
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.server.ServerNotActiveException;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
 
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
    synchronized public void zverejni(String text) throws RemoteException {
        try {
            System.out.println(UnicastRemoteObject.getClientHost() + ": " + text);
        } catch (ServerNotActiveException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
 
    public static void main(String[] args) throws RemoteException {
        System.out.println("startuji Tabuli");
        Tabule stub = (Tabule) UnicastRemoteObject.exportObject(new TabuleImpl(), 0);
        LocateRegistry.getRegistry().rebind("tabule", stub);
    }
 
}

která musí být spuštěna se správnými parametry:

java -Djava.rmi.server.codebase=http://acrab.ics.muni.cz/~makub/rmi/tabule.jar -cp tabule.jar:.  cz.muni.fi.pa165.rmi.TabuleImpl

Metoda v rozhraní Tabule nepřijímá žádné třídy, které by JVM na straně serveru neznal. Pokud by tomu tak bylo, i klient by musel vystavit takové třídy někde na webu a musel by být spuštěn s parametrem -Djava.rmi.server.codebase, aby si server mohl třídy stáhnout.

SOAP/WSDL Web Services

Ukážeme si web services pomocí Apache CXF.

Spusťte si IntelliJ:

module add jdk-1.6.0_16 idea-8.1 maven-2.0.9
idea.sh

SOAP server

Vytvořte si nový projekt typu Maven zvaný třeba soap-cxf-server. Do pom.xml připište:

 
   <properties>
        <cxf.version>2.2.4</cxf.version>
    </properties>
 
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
        <!-- Jetty is needed if you're are not using the CXFServlet -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <!-- nastaveni verze zdrojaku -->
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>6</source>
                    <target>6</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>

Vytvořte package cz.muni.fi.pa165.soap a v něm tyto třídy:

 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.ws.WebFault;
 
@WebFault(name = "Vyjimka")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Vyjimka extends RuntimeException {
    String duvod;
 
    public Vyjimka(String message,String duvod) {
        super(message);
        this.duvod = duvod;
    }
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebParam;
 
@WebService
public interface Tabule {
    
    void zverejni(@WebParam(name = "text")String text) throws Vyjimka;
 
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.jws.WebService;
 
@WebService(endpointInterface = "cz.muni.fi.pa165.soap.Tabule",serviceName = "Tabule")
public class TabuleImpl implements Tabule {
 
    public void zverejni(String text) throws Vyjimka {
        if(text==null||text.isEmpty()) throw new Vyjimka("empty text","retezec prazdny");
        System.out.println(":"+text);
    }
 
}
 
package cz.muni.fi.pa165.soap;
 
import javax.xml.ws.Endpoint;
 
public class Server {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        String address = "http://localhost:9000/tabule";
        Endpoint.publish(address, new TabuleImpl());
        System.out.println("Server ready...");
    }
}

Spusťte třídu cz.muni.fi.pa165.soap.Server a navštivte URL http://localhost:9000/tabule?wsdl.

SOAP klient

Aniž uzavřete předchozí projekt, vytvořte nový projekt zvaný třeba soap-cxf-klient. Děláme to tak proto, abychom viděli, že jediným pojítkem mezi serverem a klientem je WSDL popis služby.

Do pom.xml připište

 
    <properties>
        <cxf.version>2.2.4</cxf.version>
    </properties>
 
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-common-utilities</artifactId>
            <version>${cxf.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
 
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.cxf</groupId>
                <artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
                <version>${cxf.version}</version>
                <executions>
                    <execution>
                        <id>generate-sources</id>
                        <configuration>
                            <wsdlOptions>
                                <wsdlOption>
                                    <wsdl>http://localhost:9000/tabule?wsdl</wsdl>
                                </wsdlOption>
                            </wsdlOptions>
                        </configuration>
                        <goals>
                            <goal>wsdl2java</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
 
            <!-- nastaveni verze zdrojaku -->
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>6</source>
                    <target>6</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>

Spusťte Maven goal mvn generate-sources a pak přidejte třídu:

 
 

Spusťte třídu Klient.