PA165/Cvičení 1

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Osnova

 • Organizace předmětu
 • Java Persistence API
  • Mapování základních typů
  • Mapování vztahů
  • Základní operace s entitami pomocí objektu EntityManager

Organizace předmětu

Java Persistence API

 • Viz Java Persistence API
 • Standard pro zajištění perzistence dat prostřednictvím objektově relačního mapování (ORM).
 • Definován prostřednictvím specifikace Enterprise JavaBeans 3.0 (JCP 220 [1]).
 • Lze jej však použít zcela nezávisle na EJB
 • Jedná se o rozhraní, které implementují různé ORM nástroje od různých dodavatelů
  • Hibernate
  • Toplink Essential
  • OpenJPA
 • Obsahuje základní funkce, jednotlivé implementace mohou prostřednictvím svého proprietárního rozhraní poskytovat řadu dalších služeb a možností
 • Výhodou je velké množství kvalitní dokumentace

Úvod do JPA

 • Jednotlivé doménové objekty jsou reprezentovány pomocí tzv. entit.
 • Entita je klasický POJO, tj. jednoduchý a obyčejný objekt
 • Entita má atributy, které reprezentují vlastnosti doménového objektu.
 • Atributy jsou přístupné pomocí get/set metod.
 • Entita musí mít bezparametrický konstruktor a pokud má být používána k přenosu dat prostřednictvím RMI, musí být serializovatelná.
 • Způsob uložení entity do relační databáze je definován pomocí anotací, nebo pomocí XML souboru.

Tutoriál

 • JPA v NetBeans 6.0
 • NetBeans se na linuxových stanicích na FI spouští pomocí následujících příkazů:
module add netbeans-6.5.1
netbeans