PA165/Cvičení-podzim2008

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Cvičení (3)

SVN testing repozitory

Catalina ant example

 • build.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<project name="Uloha2" default="run" basedir=".">
<description>
</description>
<property file="build.properties"/>
<taskdef name="deploy"  classname="org.apache.catalina.ant.DeployTask" classpath="${catalina-ant.jar}" />
<taskdef name="list"   classname="org.apache.catalina.ant.ListTask" classpath="${catalina-ant.jar}" />
<taskdef name="reload"  classname="org.apache.catalina.ant.ReloadTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="resources" classname="org.apache.catalina.ant.ResourcesTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="roles"   classname="org.apache.catalina.ant.RolesTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="start"   classname="org.apache.catalina.ant.StartTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="stop"   classname="org.apache.catalina.ant.StopTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="undeploy" classname="org.apache.catalina.ant.UndeployTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<target name="deploy" description="Deploy the web application">
 <deploy url="${manager.url}" username="${manager.username}" password="${manager.password}" path="/${app.path}" 
     war="file:${dist.home}/${app.name}.war"/>
</target>
<target name="undeploy" description="Undeploy web application">
 <undeploy url="${manager.url}" username="${manager.username}" password="${manager.password}" path="/${app.path}"/>
</target>
</project>
 • build.properties
app.name=WebApplication2
dist.home=${app.name}/dist
app.path=xlogin
manager.url=http://kore.fi.muni.cz:8080/manager
manager.username=manager
manager.password=managerpass
catalina-ant.jar=/packages/share/tomcat-5.5.3/server/lib/catalina-ant.jar

použití:

 1. upravíme build.properties
 2. deploydneme war soubor do tomcatu pomocí:
 3. undeploydneme war soubor z tomcatu:
$ ant deploy
$ ant undeploy

Cvičení (4)

JDBC

Hibernate