PA165/Cvičení-podzim2008: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(Cvičení 6: + atribut note)
(Cvičení 5)
Řádka 898: Řádka 898:
  
 
Postupujte podle pokynů v [[Cvičení Stripes]]
 
Postupujte podle pokynů v [[Cvičení Stripes]]
 +
 +
== Cvičení 9 ==
 +
 +
Postupujte podle pokynů v [[Cvičení AJAX]]
  
 
== Projekty ==
 
== Projekty ==

Verze z 14. 11. 2007, 13:56


Cvičení 1

SVN

Cvičení 3

Vytvořte nový projekt typu "Java Application". Pravým tlačítkem klikněte na projekt a vyberte "New - Persistence Unit". Zvolte spojení na databázi. Vznikne soubor persistence.xml, který bude vypadat zhruba takto

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="1.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd">
  <persistence-unit name="JavaApplication3PU"" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <class>cz.muni.fi.pa165.Person</class>
    <properties>
      <property name="toplink.jdbc.url" value="jdbc:derby://localhost:1527/MOJEDB"/>
      <property name="toplink.jdbc.user" value="makub"/>
      <property name="toplink.jdbc.password" value="heslo"/>
      <property name="toplink.jdbc.driver" value="org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"/>
      <property name="toplink.logging.level" value="FINE"/>
     </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
 

Pozor, pokud vytvoříte projekt typu Enterprise, bude persistence.xml vypadat jinak a budete muset aplikaci nasadit do aplikačního serveru, aby fungovala.

Třídy podle DB tabulek vytvoříte pomocí "New - Entity classes from Database". Nebo naopak DB tabulky lze vytvořit podle tříd vygenerovaných pomocí "New - Entity class".

 
@Entity
public class Person implements Serializable {
  
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;
  private String firstName;
  private String lastName;
  
  public void setId(Long id) { this.id = id; }
  public Long getId() { return id; }
  
  public String getFirstName() { return firstName; }
  public void setFirstName(String firstName) { this.firstName = firstName; }
 
  public String getLastName() { return lastName; }
  public void setLastName(String lastName) { this.lastName = lastName; }
 
  public String toString() { return "Person["+id+","+firstName+","+lastName+"]"; }
}

Aby aplikace fungovala, je třeba přidat knihovny "JavaDB" a "Toplink Essentials".

V aplikaci pak lze uložit třídu a opět ji najít podle ID pomocí následujícího kódu:

 
import javax.persistence.*;
 
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Person p = new Person();
    p.setFirstName("Jan");
    p.setLastName("Novak");
    
    EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("JavaApplication3PU");
    EntityManager em = emf.createEntityManager();
 
    //vlozit novy
    em.getTransaction().begin();
    em.persist(p);
    em.getTransaction().commit();
    
    //najit podle ID 
    long id = p.getId();
    Person p2 = em.find(Person.class, id);
 
    //najit vsechny pomoci JPQL dotazu
    Query q = em.createQuery("select p from Person p");
    for(Person per:(List<Person>)q.getResultList()) {
      System.out.println("per = " +per);
    }
    //zmenit
    em.getTransaction().begin();
    p.setFirstName("Jiri");
    //zmena se automaticky ulozit pri ukonceni transakce
    em.getTransaction().commit();
 
  }
}

Vztahy mezi třídami

Mezi třídami Student a Note je vztah 1:N.

 
@Entity
public class Student implements Serializable {
  private Long id;
  private int age;
  private String fullName;
  private Date birthDay;
  private List<Note> notes;
 
 
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  public Long getId() { return id; }
  public void setId(Long id) { this.id = id; }
 
  public int getAge() { return age; }
  public void setAge(int age) { this.age = age; }
  
  @Temporal(value=TemporalType.TIMESTAMP)
  public Date getBirthDay() { return birthDay; }
  public void setBirthDay(Date birthDay) { this.birthDay = birthDay; }
 
  public String getFullName() { return fullName; }
  public void setFullName(String fullName) { this.fullName = fullName; }
 
  @OneToMany(mappedBy="student")
  public List<Note> getNotes() { return notes; }
  public void setNotes(List<Note> notes) { this.notes = notes; }
  
}
 
@Entity
public class Note implements Serializable {
 
  private Long id;
  Student student;
  String text;
  
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  public Long getId() { return id; }
  public void setId(Long id) { this.id = id; }
 
  @ManyToOne
  public Student getStudent() { return student; }
 
  public void setStudent(Student student) { this.student = student; }
 
  public String getText() { return text; }
  public void setText(String text) {this.text = text; }
}

Cvičení 4

prostředí

module add netbeans-6.0b1

Pokud ho ještě nemáte, vytvořit nový applikační server (v netbeans Tools - Servers - Add Server - Glassfish V2)

Platform location: /packages/share/netbeans-6.0b1/glassfish-v2-b58g
Create personal domain
user: admin
heslo: adminadmin

a odklikat zbytek

Servlet a Filter

Vytvořte si novou webovou aplikaci jménem WebCviceni4, zvolte Sun Java Application Server a verzi JEE 1.5, bez JSF a bez Struts.

Vytvořte package cz.muni.fi.pa165.cv4 (Projects - WebCviceni4 - Source Packages - New - Java Package) .

Vytvořte třídu cz.muni.fi.pa165.cv4.ObrazekServlet (pravým tlačítkem myši na package - New - Java Class). Přetvořte ji na kód:

 
package cz.muni.fi.pa165.cv4;
 
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.awt.*;
import java.awt.font.TextLayout;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.IOException;
 
public class ObrazekServlet extends HttpServlet {
 
  {
    //pokus zabranit kontaktovani X-serveru
    System.setProperty("java.awt.headless", "true");
  }
 
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    int sirka;
    int vyska;
    int velikostPisma = 200;
    String text = "Ahoj";
 
    String velpar = request.getParameter("velikost");
    if (velpar != null && velpar.length() > 0) {
      velikostPisma = Integer.parseInt(velpar);
    }
 
    String tpar = request.getParameter("text");
    if (tpar != null && tpar.length() > 0) text = tpar;
 
    Font font = new Font("SansSerif", Font.PLAIN, velikostPisma);
 
    //predpocitat velikost napisu
    BufferedImage i1 = new BufferedImage(10, 10, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Rectangle2D sb1 = new TextLayout(text, font, i1.createGraphics().getFontRenderContext()).getBounds();
    sirka = (int) sb1.getWidth() + 20;
    vyska = (int) sb1.getHeight() + 20;
 
    //vytvorit napis
    BufferedImage image = new BufferedImage(sirka, vyska, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Graphics2D g = image.createGraphics();
    g.setFont(font);
    //vymazat
    g.setColor(Color.decode("#200040"));
    g.fillRect(0, 0, sirka, vyska);
    //oramovani
    g.setColor(Color.YELLOW);
    g.drawRect(5, 5, sirka - 2 * 5, vyska - 2 * 5);
 
    TextLayout tl = new TextLayout(text, font, g.getFontRenderContext());
    Rectangle2D sb = tl.getBounds();
    int x = sirka/2 - (int)sb.getX() - (int) (sb.getWidth() / 2);
    int y = vyska/2 - (int)sb.getY() - (int)(sb.getHeight() / 2);
    tl.draw(g,x,y);
 
    response.setContentType("image/png");
    ImageIO.write(image, "png", response.getOutputStream());
  }
}

Vytvořte třídu cz.muni.fi.pa165.cv4.KodovaniCestinyFilter a vložte do ní kód:

 
package cz.muni.fi.pa165.cv4;
 
import javax.servlet.*;
import java.io.IOException;
 
public class KodovaniCestinyFilter implements Filter {
 
  public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
  }
 
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    if (request.getCharacterEncoding() == null) {
      request.setCharacterEncoding("utf-8");
    }
    chain.doFilter(request, response);
  }
 
  public void destroy() {
  }
}

Editujte soubor WEB-INF/web.xml v XML tvaru a upravte ho na tvar:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
	 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
	 version="2.5">
  <filter>
    <filter-name>kodovani</filter-name>
    <filter-class>cz.muni.fi.pa165.cv4.KodovaniCestinyFilter</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>kodovani</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
 
  <servlet>
    <servlet-name>obrazek</servlet-name>
    <servlet-class>cz.muni.fi.pa165.cv4.ObrazekServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
   <servlet-name>obrazek</servlet-name>
   <url-pattern>/obrazek/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

Vytvořte JSP stránku obrazky.jsp (Projects - WebCviceni4 - Web Pages - New - JSP ) a upravte ji na tvar:

<%@ page contentType="text/html;charset=utf-8" %>
 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

 <html>
  <body>  
 <c:set var="zacatek" scope="page" value="${! empty param.zacatek?param.zacatek:50}" />
 <c:set var="konec" scope="page" value="${! empty param.konec?param.konec:100}" />
 <c:set var="krok" scope="page" value="${! empty param.krok?param.krok:20}" />
 
 <c:forEach var="i" begin="${zacatek}" end="${konec}" step="${krok}">
  <c:url var="u" value="/obrazek/img.png" >
    <c:param name="text" value="${param.text}" />
    <c:param name="velikost" value="${i}" />
  </c:url>
  ${i}: <br />
  <img src="${u}" alt="napis" > <hr />
 </c:forEach>
 </body>
 </html>
 

Sestavte projekt (Build - Build Main Project) a spusťte ho (Run - Run Main Project).

Nyní můžete zavolat URL http://localhost:8093/WebCviceni4/obrazky.jsp

JSTL, i18n

Vytvořte soubor cz/muni/fi/pa165/cv4/Texty_cs.properties (pravým tl. myši na package, New - File, Category:Other - File Types: Properties File, jméno souboru Texty, potvrdit, znovu pravým tl. myši, Add Locale, Language: cs, doubleklik na něj)

Pozor, pro identifikaci locale používejte jen jazyk, tj. cs a en, ne jazyk a zemi, tj. cs_CZ a en_US. Prohlížeče totiž specifikují pro češtinu jen zemi, a podle pravidel nalezení ResourceBundle se nepoužije specifičtější varianta, tj. pro jazyk cs se soubor s určením cs_CZ nenajde.

nadpis=Obr\u00e1zky
velikosti=Velikosti
od=Od
do=Do
krok=Krok
text=Text
odeslat=Odeslat
jazyky=Va\u0161e jazyky
tedje=Te\u010f je pr\u00e1v\u011b
velikost=Velikost
chyba.nenitext=Zadejte, pros\u00EDm, text pro obr\u00E1zky

Vytvořte soubor cz/muni/fi/pa165/cv4/Texty_en.properties (na Texty.properties dejte Add Locale, Language: en):

nadpis=Images
velikosti=Sizes
od=From
do=To
krok=Step
text=Text
odeslat=Send
jazyky=Your languages
tedje=The time is
velikost=Size
chyba.nenitext=Please enter the text for images

Všechny jazyky lze editovat po kliknutí pravým tl. na Texty.properties, zvolit Open.


Vytvořte JSP stránku index.jsp a vložte do ní:

 <%@ page pageEncoding="iso-8859-2" contentType="text/html;charset=utf-8" %>
 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
 <%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

 <html>
 <head>
  <style type="text/css">
    table.t1 { border-collapse: collapse; margin: 10px; }
    table.t1 th, table.t1 td { border: solid 1px black; padding: 4px; }
    .chyba { padding: 1em; font-weight: bold; color: red; background: yellow; border: solid 1px red; }
  </style>
 </head>
 <body>

 <f:setBundle basename="cz.muni.fi.pa165.cv4.Texty" />
 <h2><f:message key="nadpis" /> </h2>

 <f:message key="jazyky"/>: <c:forEach var="loc" items="${pageContext.request.locales}" > ${loc} </c:forEach>
 <br/>
 <% request.setAttribute("ted",new java.util.Date()); %>
 <f:message key="tedje"/>: 
 <f:formatDate value="${ted}" dateStyle="full" timeStyle="full" type="both" />

 <c:if test="${! empty chyby}">
   <div class="chyba">
   <c:forEach var="ch" items="${chyby}"><f:message key="${ch}" /></c:forEach>
   </div>
 </c:if>
 <c:url var="u" value="/formular.kontrola"/>
 <form action="${u}" method="post">
  <table class="t1">
    <tr><td colspan="2"><f:message key="velikosti"/>:</td></tr>
    <tr><td><f:message key="od"/>:</td><td><input name="zacatek" value="20"/></td></tr>
    <tr><td><f:message key="do"/>: </td><td><input name="konec" value="150"/></td></tr>
    <tr><td><f:message key="krok"/>: </td><td><input name="krok" value="30"/></td></tr>
    <tr><td><f:message key="text"/>:</td><td><input type="text" name="text"></td></tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="submit" value="<f:message key="odeslat" />"/></td>
    </tr>
  </table>
 </form>

 </body>
 </html>
 

Vytvořte nový servlet cz.muni.fi.pa165.cv4.KontrolaServlet, tentokrát volbou New - Servlet, a na druhé stránce wizardu zadejte v položce URL Patterns: hodnotu *.kontrola. Ve web.xml si můžete zkontrolovat změnu, ale je nutné web.xml zavřít a znovu otevřít, aby byla vidět (chyba v NetBeans).

Upravte jeho metodu processRequest() na tvar:

 
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    ArrayList<String> chyby = new ArrayList<String>();
    String text = request.getParameter("text");
    if(text==null||text.length()==0) {
      chyby.add("chyba.nenitext");
    }
    if(chyby.size()>0) {
      request.setAttribute("chyby",chyby);
      request.getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request,response);
    } else {
      request.getRequestDispatcher("/obrazky.jsp").forward(request,response);
    }
  }

Znovu sestavte projekt (Build - Clean and Build Main Project) a spusťte ho (Run - Run Main Project).

Podívejte se na stránku index.jsp. V nastavení prohlížeče přesuňte do popředí jiný jazyk (pokud byla čeština, tak angličtinu, a naopak), dejte reload stránky. Odešlete formulář, zobrazí se chyba. Zadejte text a znovu odešlete formulář. Zobrazí se obrázky.

Samostatné cvičení: přidejte kontroly, že začátek a konec velikostí obrázků jsou nenulové, a konec není menší než začátek, s výpisy chybových hlášení.

Snoop

Vytvořte si a spusťte JSP stránku s následujícím obsahem:

 <%@ page session="true" contentType="text/html;charset=utf-8" %>
 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
 <%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
 <%@ taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %>
 <html>
 <head>
 <title> Snoop </title>
 </head>
 <body>
 <table border="1" bgcolor="#e0e0e0">
 <tr><th colspan="2" align="left">Headers:</th></tr>
 <c:forEach items="${header}" var="h" >
  <tr>
  <td>${h.key}</td>
  <td>${h.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 </table>
 <table border="1" bgcolor="#e0e0e0">
 <tr><th colspan="2" align="left">Request Params:</th></tr>
 <c:forEach items="${param}" var="p" >
  <tr>
  <td>${p.key}</td>
  <td>${p.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 </table>
 <hr width="90%">
 <table border="1" bgcolor="cyan">
 <tr><th colspan="2" align="left">page scope attributes:</th></tr>
 <c:forEach items="${pageScope}" var="a" >
  <tr>
  <td>${a.key}</td>
  <td>${a.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 <tr><th colspan="2" align="left">request scope attributes:</th></tr>
 <c:forEach items="${requestScope}" var="a" >
  <tr>
  <td>${a.key}</td>
  <td>${a.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 <tr><th colspan="2" align="left">session scope attributes:</th></tr>
 <c:forEach items="${sessionScope}" var="a" >
  <tr>
  <td>${a.key}</td>
  <td>${a.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 <tr><th colspan="2" align="left">application scope attributes:</th></tr>
 <c:forEach items="${applicationScope}" var="a" varStatus="s">
  <tr>
  <td>${s.count} ${a.key}</td>
  <td><c:catch var="ex">${a.value}</c:catch></td>
  </tr>
 </c:forEach>
 </table>
 <hr width="90%">
 <table border="1" bgcolor="yellow">
  <tr>
  <th colspan="2">pageContext.servletContext</th>
  </tr>
  <tr>
  <td> majorVersion.minorVersion</td>
  <td> ${pageContext.servletContext.majorVersion}.${pageContext.servletContext.minorVersion}</td>
  </tr>
  <tr>
  <td> serverInfo</td>
  <td> ${pageContext.servletContext.serverInfo} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> servletContextName</td>
  <td> ${pageContext.servletContext.servletContextName} </td>
  </tr>
  <tr><th colspan="2" align="left">initParam (servletContext/application)</th></tr>
 <c:forEach items="${initParam}" var="p" >
  <tr>
  <td>${p.key}</td>
  <td>${p.value}</td>
  </tr>
 </c:forEach>
 </table>
 <table border="1" bgcolor="orange">
  <tr>
  <th colspan="2">javax.servlet.http.HttpServletRequest</th>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.authType</td>
  <td> ${pageContext.request.authType} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.contextPath</td>
  <td> ${pageContext.request.contextPath} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.method</td>
  <td> ${pageContext.request.method} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.pathInfo</td>
  <td> ${pageContext.request.pathInfo} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.pathTranslated</td>
  <td> ${pageContext.request.pathTranslated} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.queryString</td>
  <td> ${pageContext.request.queryString} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.remoteUser</td>
  <td> ${pageContext.request.remoteUser} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.requestedSessionId</td>
  <td> ${pageContext.request.requestedSessionId} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.requestURI</td>
  <td> ${pageContext.request.requestURI} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.requestURL</td>
  <td> ${pageContext.request.requestURL} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.servletPath</td>
  <td> ${pageContext.request.servletPath} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.userPrincipal</td>
  <td> ${pageContext.request.userPrincipal} </td>
  </tr>

  <tr>
  <th colspan="2">javax.servlet.ServletRequest</th>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.characterEncoding</td>
  <td> ${pageContext.request.characterEncoding} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.contentLength</td>
  <td> ${pageContext.request.contentLength} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.contentType</td>
  <td> ${pageContext.request.contentType} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.localAddr</td>
  <td> ${pageContext.request.localAddr} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.localName</td>
  <td> ${pageContext.request.localName} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.localPort</td>
  <td> ${pageContext.request.localPort} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.locale</td>
  <td> ${pageContext.request.locale} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.protocol</td>
  <td> ${pageContext.request.protocol} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.remoteAddr</td>
  <td> ${pageContext.request.remoteAddr} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.remoteHost</td>
  <td> ${pageContext.request.remoteHost} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.remotePort</td>
  <td> ${pageContext.request.remotePort} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.scheme</td>
  <td> ${pageContext.request.scheme} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.serverName</td>
  <td> ${pageContext.request.serverName} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.serverPort</td>
  <td> ${pageContext.request.serverPort} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.secure</td>
  <td> ${pageContext.request.secure} </td>
  </tr>
  <tr>
  <th colspan="2">javax.servlet.http.HttpSession</th>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.session.new</td>
  <td> ${pageContext.request.session.new} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.session.id</td>
  <td> ${pageContext.request.session.id} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.session.lastAccessedTime</td>
  <td> ${pageContext.request.session.lastAccessedTime} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.request.session.maxInactiveInterval</td>
  <td> ${pageContext.request.session.maxInactiveInterval} </td>
  </tr>
  <tr>
  <th colspan="2">other</th>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.page.servletInfo</td>
  <td> ${pageContext.page.servletInfo} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> pageContext.servletConfig.servletName</td>
  <td> ${pageContext.servletConfig.servletName} </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> javax.servlet.jsp.JspFactory</td>
  <td> <%=javax.servlet.jsp.JspFactory.getDefaultFactory().getEngineInfo().getSpecificationVersion()%></td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
 

Cvičení 5

Postupujte podle pokynů v Cvičení Stripes

Cvičení 9

Postupujte podle pokynů v Cvičení AJAX

Projekty

Založení projektu

 1. poslat loginy členů teamu a acronym projektu na pavlovic@fi.muni.cz
 2. na adrese https://kore.fi.muni.cz:5443/repos/fi/pa165/2006/acronym je dostupna pro zápis SVN repozitory všem členům teamu
 3. na adrese http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/pa165/2006/acronym je dostupný web vašeho projektu
 4. fyzicky se web projektu s právy pro zápis členům teamu nachází na stoji kore.fi.muni.cz, ssh běží na portu 5022, pokud jste mimo sít FI (platí i pro wifi přístup) ve složce /www/projects/pa165/2005/acronym

Databáze

Pokud budete k projektu potřebovat učet v DB, podívejte se na http://www.fi.muni.cz/tech/unix/databaze.xhtml. V případě, že byste potřebovali nestandardní služby od db je možné zřídit učet v db na stroji kore.fi.muni.cz viz pavlovic@fi.muni.cz .

K dispozici je i webové rozhraní pro manipulaci s DB.

Aplikační servery a Servlet kontejnery

Pro řešení projektů jsou následující servery:

Přístupové heslo na pavlovic@fi.muni.cz.

Cvičení 6

CREATE TABLE BEER (
  ID INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  NAME VARCHAR(10),
  QUALITY INT
);
 
CREATE TABLE NOTE (
  ID INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  BEER_ID INT REFERENCES BEER (ID),
  NOTE VARCHAR(100)
)