PA165/Cvičení-podzim2008: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(EJB)
(IDE)
Řádka 164: Řádka 164:
 
* NetBeans J2EE 5
 
* NetBeans J2EE 5
 
  module add netbeans-j2ee5
 
  module add netbeans-j2ee5
 +
 +
* NetBeans 5.0
 +
module add netbeans
 +
 +
* JDeveloper-10.1.3
 +
module add jdeveloper-10.1.3
  
 
* Sun Studio Creator 2 EA2
 
* Sun Studio Creator 2 EA2

Verze z 20. 1. 2006, 12:48

Cvičení (1)

SVN

ANT

Catalina ant example

 • build.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<project name="Uloha2" default="run" basedir=".">
<description>
</description>
<property file="build.properties"/>
<taskdef name="deploy"  classname="org.apache.catalina.ant.DeployTask" classpath="${catalina-ant.jar}" />
<taskdef name="list"   classname="org.apache.catalina.ant.ListTask" classpath="${catalina-ant.jar}" />
<taskdef name="reload"  classname="org.apache.catalina.ant.ReloadTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="resources" classname="org.apache.catalina.ant.ResourcesTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="roles"   classname="org.apache.catalina.ant.RolesTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="start"   classname="org.apache.catalina.ant.StartTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="stop"   classname="org.apache.catalina.ant.StopTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<taskdef name="undeploy" classname="org.apache.catalina.ant.UndeployTask" classpath="${catalina-ant.jar}"/>
<target name="deploy" description="Deploy the web application">
 <deploy url="${manager.url}" username="${manager.username}" password="${manager.password}" path="/${app.path}" 
     war="file:${dist.home}/${app.name}.war"/>
</target>
<target name="undeploy" description="Undeploy web application">
 <undeploy url="${manager.url}" username="${manager.username}" password="${manager.password}" path="/${app.path}"/>
</target>
</project>
 • build.properties
app.name=WebApplication2
dist.home=${app.name}/dist
app.path=xlogin
manager.url=http://kore.fi.muni.cz:8080/manager
manager.username=manager
manager.password=managerpass
catalina-ant.jar=/packages/share/tomcat-5.5.3/server/lib/catalina-ant.jar

použití:

 1. upravíme build.properties
 2. deploydneme war soubor do tomcatu pomocí:
 3. undeploydneme war soubor z tomcatu:
$ ant deploy
$ ant undeploy


Cvičení (2)

Maven

Servlets

Cvičení (3)

JSP

JSTL

EL

Java Beans

Cvičení (4)

JDBC

Cvičení (5)

Hibernate

Cvičení (6)

Nástroje pro vývoj webových aplikací

Cvičení (7)

AJAX

Web Services

Cvičení (8)

Struts

Cvičení (9)

EJB

Cvičení (10)

JMS

literatura:

Cvičení (11)

Testování

Nástroje pro testování

Nástroje pro sledování kvality kódu

Nástroje pro evidenci chyb

Integrace

Ukázka

Cvičení (12)

IDE

 • NetBeans J2EE 5
module add netbeans-j2ee5
 • NetBeans 5.0
module add netbeans
 • JDeveloper-10.1.3
module add jdeveloper-10.1.3
 • Sun Studio Creator 2 EA2
module add jcreator-2ea2
 • Sun Studio Enterprise
module add jstudio-8

demo: http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/learning/tutorials/jse8/overview/index.html

Projekty

Založení projektu

 1. poslat loginy členů teamu a acronym projektu na xpavlov@fi.muni.cz
 2. na adrese https://kore.fi.muni.cz:5443/repos/fi/pa165/2005/acronym je dostupna pro zápis SVN repozitory všem členům teamu
 3. na adrese http://kore.fi.muni.cz:5080/projects/pa165/2005/acronym je dostupný web vašeho projektu
 4. fyzicky se web projektu s právy pro zápis členům teamu nachází na stoji kore.fi.muni.cz, ssh běží na portu 5022, pokud jste mimo sít FI (platí i pro wifi přístup) ve složce /www/projects/pa165/2005/acronym

Databáze

Pokud budete k projektu potřebovat učet v DB, podívejte se na http://www.fi.muni.cz/tech/unix/databaze.xhtml. V případě, že byste potřebovali nestandardní služby od db je možné zřídit učet v db na stroji kore.fi.muni.cz viz xpavlov@fi.muni.cz .

K dispozici je i webové rozhraní pro manipulaci s DB.

Aplikační servery a Servlet kontejnery

Pro řešení projektů jsou následující servery:

Přístupové heslo na xpavlov@fi.muni.cz.