PA104 - Vedení týmového projektu - jaro 2011 - SoftIS s.r.o.