PA104 - Vedení týmového projektu - jaro 2011 - SoftIS

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka bola vytvorená pre projekt do predmetu FI:PA104 - Vedení týmového projektu, ktorý budeme riešit v semestru jaro 2011.

Nápověda:Jak_editovat_stránku

PA104 Vedení týmového projektu - info o předmětu

Tím

Firma

O firmě

Firma SoftIS s.r.o. je pomerne mladá firma v oblasti ICT, bola založená v roku 2004. Vzhľadom k jej mladému a ambicióznemu vedeniu sa pomerne rýchlo vyvíja a už v roku 2007 preukázala konkureciuschopnosť a podarilo sa jej presadiť na európskom trhu. V dnešnej dobe má 43 zamestnancov z rôznych krajín Európy.

Hlavní zámer firmy

Zaoberá sa vývojom informačných systémov, špecializuje sa na vývoj IS pre školstvo. Doteraz má za sebou dva úspešné projekty.

Ľudské zdroje

Dovednosti

 • konzultácia
 • programovanie
 • analýza
 • testovanie
 • grafický design
 • správa databázy
 • návrh
 • administrácia siete
 • podpora
 • jazyková odbornosť

15 odborných pracovníkov firmy

 1. Esmeralda Aldrete - konzultácia, analýza
 2. Penelope Catto - konzultácia, návrh
 3. Melisa Smolen - programovanie, návrh
 4. Kurt Vicente - programovanie
 5. Lonnie Pigford - programovanie, správa databázy
 6. Darryl Garbett - analýza
 7. Kurt Mckeithan - programovanie, testovanie
 8. Hugh Henriksen - testovanie, podpora
 9. Hugh Oum - grafický design, správa databázy
 10. Julio Flicker - správa databázy
 11. Guy Divine - návrh, testovanie
 12. Max Basquez - administrácia siete, grafický design
 13. Clinton Conniff - podpora, administrácia siete
 14. Hugh Buel - podpora, jazyková odbornosť
 15. Rosalinda Pascarelli - jazyková odbornosť

Projekt: Studentský informační systém (SIS)

Popis

Studentský informační systém (SIS) je softwarová aplikace pro vzdělávací zařízení pro správu dat studentů. SIS poskytuje možnosti pro zadávání studentské zkoušky a další posouzení a skóre prostřednictvím elektronické žákovské knihy, vytváření rozvrhů studentů, sledování docházky studentů, a řízení mnoha dalších souvisejících dat potřebných ve škole.

Ciele

 • Vyřizování dotazů od zájemců o studium
 • Správa přijímacího řízení
 • Zapisování nových studentů a ukládání volby způsobu výuky
 • Automatické vytváření rozvrhů pro učitele a třídy
 • Manipulace se záznamy o zkouškách, hodnocení a známkách
 • Vedení evidence docházky a absencí
 • Ukládání komunikace se studenty
 • Udržení záznamů o disciplinárních trestech
 • Poskytování statistických výkazů
 • Údržba podrobností o kolejích
 • Sdělování detailů o studentech rodičům prostřednictvím rodičovského portálu
 • Speciální pedagogika / individuální vzdělávací plán (IEP)
 • Služby pro lidské zdroje
 • Účetnictví a služby rozpočtování
 • Studentské zdravotní záznamy

Hlavné ciele riadenia projektu

 • Zabezpečiť zvýšenie kvalifikovanosti našich zamestnancov.
 • Dodržať termín odovzdania projektu.
 • Plnohodnotne uspokojiť zákazníka s našim výsledným produktom. Získať pozitívne referencie k ďalšiemu nasadeniu produktu.
 • Po uplynutí zmluvy o technickej podpore a údržby systému podpísať so zákazníkom zmluvu k podpore na ďalších 5 rokov.

Druh riadiaceho problému

Druhom riadiaceho problému je Alokačný problém (neistota zdrojov). Najímanie nových zamestnancov za behu projektu spomalí samotný vývoj, preto sa budeme snažiť školiť súčasných zamestnancov (hlavne juniorských programátorov), aby sme v prípade nečakaného výpadku niektorého zo senior programátorov mali plnohodnotnú náhradu.

Stratégia vývoja

Po úvodnom rokovaní so začne prebiehať fáza analýzy špecifických požiadavkov zákazníka, počas ktorej sa analytik spolu s konzultantom budú stretávať s kompetentnými predstaviteľmi školy. Po zahrnutí všetkých požiadavkov bude predvedený prvotný návrh a bude podpísaná zmluva. Počas celého vývoja systému budú jednotlivé míľniky konzultované s predstaviteľmi školy.

Pre nám už známe časti, jadro systému, sme ako model životného cyklu zvolili model vodopád, ale na častí systému, ktoré sú pre nás nové, využijeme prototypovanie. Samotná implementácia bude rozdelená do iterácií. Výsledkom týchto iterácií bude čiastočne funkčný systém. Súčasťou jednotlivých iterácii je fáza zaistenia kvality, ktorá zahrňuje spustenie jednotkových, integračných, systémových, výkonových a manuálnych testov. Následne sa bude tvoriť užívateľská dokumentácia. Nakoniec prebehne pilotná prevádzka systému a školenie budúcich užívateľov.

Typ projektu

Na základe našich skúseností sme schopní s našim zákazníkom jasne špecifikovať požiadavky kladené na projekt. Pri vývoji budeme používať minimum nových nástrojov. Jediným nebezpečenstvom pri vývoji nového produktu je "istota zdrojov", pretože počet plne kvalifikovaných pracovníkov v našej spoločnosti je síce dostatočná, ale v prípade nečakaných personálnych zmien nie sme schopní v krátkej dobe plnohodnotne zastúpiť chýbajúcich pracovníkov.

 • Istota produktu - vysoká
 • Istota procesu - vysoká
 • Istota zdrojov - nízka

Testovanie - čierna skrinka

On-line prihláška na štúdium

funkcie prihlášky:

 • odoslať žiadosť

odoslať žiadosť

vstupy

 • login (string)
 • účet (string)
 • číslo prihlášky (integer)

výstupy

 • potvrdenie prevzatia žiadosti (message)
 • chyba loginu (message)
 • chyba účtu (message)
 • chyba prihlášky (message)

návrh testu

result := sendRequest(login, account, application)

- login account application expected result
1. nonexisting valid valid chyba loginu
2. null valid valid chyba loginu
3. len(login) == 0 valid valid chyba loginu
4. len(login) == MAX_LENGTH(login) valid valid potvrdenie prevzatia žiadosti
5. len(login) == MAX_LENGTH(login) + 1 valid valid chyba loginu
6. valid valid valid potvrdenie prevzatia žiadosti
7. valid invalid valid chyba účtu
8. valid null valid chyba účtu
9. valid len(account) == MAX_LENGTH(account) + 1 valid chyba účtu
10. valid len(account) == MAX_LENGTH(account) valid potvrdenie prevzatia žiadosti
11. valid valid 0 chyba prihlášky
12. valid valid -1 chyba prihlášky
13. valid valid INTEGER_MIN chyba prihlášky
14. valid valid INTEGER_MAX potvrdenie prevzatia žiadosti
15. valid valid no value chyba prihlášky

Metriky

Počet tried / projekt (NOC per project)

Vieme, akým štýlom naši vývojári programujú. Pretože máme skúsenosti z predchádzajúcich projektov, poznáme priemernú veľkosť triedy pre určitý typ projektu a teda nám počet tried na projekt dokáže povedať veľa o veľkosti projektu a množstva potrebného Effort pre projekt.

Priemerná cyklomatická zložitosť triedy (average CC per project)

Logická zložitosť kódu = počet vetvenia. Umožňuje odhadovať koľko percent z kódu je rozhodovacej logika a koľko zvyšok. Kód s rozhodovacou logikou je oveľa náchylnejšie na vloženie chýb, preto nám táto metrika poskytuje informáciu o zložitosti projektu.

Podiel privátnych členov / trieda (PPrivM per class)

Táto metrika vypovedá o komplexnosti procedúr, ktoré sú schované za verejné rozhrania, a tým tiež o effort, ktorý je potrebný pre implementáciu týchto procedúr. Rozhranie je väčšinou jasné už pri analýze, veľkosť implementácia rozhoduje o veľkosti kódu.

Počet riadkov kódu (LOC)

Umožnuje odhadnúť možnú zložitosť projektu. Z funkčných bodv sme vypočítali počet riadkov kódu pre daný modul, pretože máme skúsenosti s tvorbou podobných systémov, môžeme počet LOC porovnávať a určiť, či sa nám podarilo vytvorit kvalitný kód

CMM

CMM úroveň 2: Opakovatelný

Projekt splňuje požadavky druhé úrovně:

 • řízené požadavky
  • Požadavky na software jsou součástí smlouvy. Vychází z konzultací se zákazníkem a zaměstnanci.
 • plánování softwarového projektu
  • Činnosti týmu jsou detailně popsáný v plánu projektu. Na jeho dodržování a změny dohlíží management.
 • řízené subkontrakty na software
  • S projektem souvisí i použití stávajícího software, nákup hardware, instalace a testování.
  • V týmu jsou vyčleněni pracovníci pro tyto činnosti, které jsou součástí plánu.
 • zajištění kvality software
  • Software je důkladně testován v každé fázi inkrementálního vývoje i na straně zákazníka.
 • řízení softwarových konfigurací
  • zálohování a verzování projektů

CMM úroveň 3: Definovaný

Pro dosažení třetí úrovně by bylo za potřebí naplnit tyto požadavky:

 • zlepšování organizačního procesu
  • optimalizace procesů uvnitř firmy za pomoci metrik
 • definice organizačního procesu
  • definice hierarchického postavení zaměstnanců
  • plán profesního růstu
 • školící program
  • školení jsou zajištěna v rámci projektu
  • plán pravidelných školení pro zaměstnance
 • řízení integrovaného software
  • plánované aktualizace podpůrného softwaru
 • aplikace inženýrských metod u softwarového produktu
  • použití analytických a návrhových metod při vývoji
 • koordinace mezi pracovními skupinami
  • zčásti koordinuje samotný plán činností
  • pomáhá firemní informační systém
 • detailní prověrky a oponentury
  • inspekce, analýza metrik práce zaměstnanců

Prílohy