Přístupné webové stránky

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Přístupné webové stránky respektují uživatele. Respektují jeho technické vybavení, zdravotní dispozice, znalosti, zkušenosti a vzdělání. Nijak neomezují uživatele méně běžných internetových prohlížečů, nevidomé, tělesně postižené, barvoslepé, dyslektiky či cizince se špatnou znalostí jazyka.