Organizační záležitosti DP

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Harmonogram realizace diplomové práce

Červenec – Srpen

  • seznámení s jednotlivými technologiemi, provázaností a jejich možnostmi (jak jednotlivě, tak i v kombinaci), profilování tématu
  • organizační záležitosti (postupy práce, reportování, schůzky, konzultace, mezivýstupy)
  • odhad dostupného času k realizaci v daném období: cca 100h
  • výstup: téma a kostra zadání DP spolu s technologickým rámcem realizace, nějaké příklady či reporty z použití technologií v praxi


Září – Říjen

  • rozvíjení tématu do hloubky, hledání problémů a potenciálních směrů řešení
  • odhad dostupného času k realizaci v daném období: cca 180h
  • výstup: konkrétní zadání DP, zadání a požadavky na aplikační/praktickou část DP


Listopad – Prosinec

  • podstatná část realizace diplomové práce (implementace, kódování, psaní "teorie")
  • odhad dostupného času k realizaci v daném období: cca 450h (2 měsíce výhradně pro práci na DP, žádné rozptylování pracovním úvazkem či jinými povinostmi)
  • výstup: DP se všemi náležitostmi (do 6.1.2006 nutno odevzdat)


Kontakty

Mgr. Jan Pavlovič

email: xpavlov@fi.muni.cz

Bc. Roman Kohoutek

email: roman.kohoutek@mail.muni.cz

Termíny semestru Jaro 2006

Přihlášky k obhajobě DP: do 19. 5. 2006

Uzavření studia - splnění podmínek: do 14. 6. 2006

Obhajoby DP: 19. 6. 2006 — 23. 6. 2006

Přihlášky ke SZMgr: do 19. 5. 2006

Uzavření studia - splnění podmínek: do 21. 6. 2006

SZMgr: 26. 6. 2006 — 30. 6. 2006